Taikos pr. 67, Klaipėda

Gimnazijos skyrius

Gimnazijos skyriuje teikiama akredituota vidurinio ugdymo programa. Įgysite ne tik specialybę, bet ir pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą.

Inžinerinės pramonės ir statybos skyrius

Įgysite perspektyvias, paklausias darbo rinkoje specialybes.

Sveikatos priežiūros paslaugų skyrius

Įgyvendinkite savo svajones pasirinkdami pirminio profesinio mokymo programas.

Tęstinio profesinio mokymo skyrius

Tęstinis profesinis mokymas vyksta nuolat ir nepertraukiamai, mokymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į darbo pasaulio poreikius.

Vairuotojų mokymas

Išmoksite vairuoti, įgysite bet kurios transporto priemonės vairuotojo profesinę kvalifikaciją,  įgysite krautuvų vairuotojo kvalifikaciją.

Sektorinis praktinio mokymo centras

Automobilių vairavimo ant slidžios dangos gebėjimų ir įgūdžių tobulinimo užsiėmimai.

Profesinė reabilitacija

Profesinės reabilitacijos programa skirta asmenims atkurti jų darbingumą, profesines kompetencijas bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje

Suaugusiųjų neformalusis švietimas

Suteikiamos galimybės atnaujinti žinias ir gebėjimus, atsižvelgiant į kintančias gyvenimo aplinkybes ir ateities iššūkius.

Biblioteka

Bibliotekoje rasite grožinės, mokslinės literatūros ir vadovėlių

Bendrabutis

Informacija mokiniams, norintiems gyventi bendrabutyje

Kitos paslaugos

Kirpykla, manikiūras, pedikiūras, vizažas, masažas

Kavinė/valgykla

Viskas – šviežia, skanu, nebrangu!

Istorinių žinių viktorina

2017 m. lapkričio 24 d. Centre vyko istorinių žinių viktorina ,,Galvanauskas – Lietuva – Klaipėdos kraštas“. Viktorinos tikslas – paminėti Ernesto Galvanausko 135-asias gimimo metines bei pagilinti istorines žinias apie  Ernesto Galvanausko asmenybę,...

read more

Karjera’2017

2017 m. lapkrićio 24 d. Centro komanda lankėsi Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje organizuotame renginyje ,,Karjera’17“.  Renginio metu 8, 9, 10 ir 12 klasių mokiniams, susirinkusiems iš viso Kretingos miesto ir rajono mokyklų, buvo...

read more

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras

2017-11-24 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre vyko socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams kvalifikacijos tobulinimo seminaras “ Higienos įgūdžių įgalinimas socialinio darbuotojo veikloje“ (lekt. I. Butvydienė). Dalijamės seminaro akimirkomis...

read more
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Greitas gyvenimo tempas, globalizacija, sparčiai besikeičiančios ekonominės, socialinės, politinės sąlygos, informacijos ir komunikacinių technologijų plėtra reikalauja esminių pokyčių visose gyvenimo srityse, todėl asmeniui itin svarbus tampa poreikis mokytis visą gyvenimą. Vakarų Lietuvos regione paklausias kvalifikacijas siūloma įgyti ilgametę profesinio mokymo patirtį turinčiame Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre.

Įstaigos veiklos strategija grindžiama regiono plėtros vystymosi perspektyvų analize – siekiama tapti efektyviai dirbančia, modernia profesinio mokymo įstaiga, plėtojančia ir nuosekliai įgyvendinančia profesinį mokymą, orientuotą į regione paklausiausias ekonominės veiklos kryptis.

Žiūrėkite plačiau apie mus
El. dienynas TAMO.lt
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo  centras naudojasi elektroniniu dienynu Tamo.lt
Klauskite mūsų
Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

2% parama centrui

Kreipiamės į Jus prašydami pasinaudoti galimybe skirti centrui 2% pajamų mokesčio sumos. Praėjusių metų pinigai panaudoti saviraiškos renginiams, projektams finansuoti. Mes atsakysime į visus Jūsų klausimus.

Apie paramą

Taikos pr. 67, Klaipėda

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva