Naujienos

Gruodžio 20 dienos popietę Centro bendruomenė buvo pakviesta į šventinį Kalėdinį renginį „Paršiuko rojus“. Išradingai pasiruošusias komandas lydėjo plojimai. Salė ūžė nuo sveikinimų dainų, juoko, aplodismentų. Renginio vedėjų sąmojis neleido publikai atsipalaiduoti, įtraukė kiekvieną į geros nuotaikos sūkurį. Muzikiniai intarpai priminė, kad Kalėdos jau čia pat. Tad visai Centro bendruomenei LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ!!!