Naujienos

 

RENOVACIJA NE TIK MOKYMO CENTRO IŠORĖJE BET IR VIDUJE

Praėjusių metų paskutinį mėnesį, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pasirašė su Centrine projektų valdymo agentūra sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-07-0001 „KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO STATYBOS SEKTORIAUS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ veiklų įgyvendinimo ir finansavimo skyrimo.

Projektu sprendžiama problema – nepatenkintas statybinio profilio specialistų poreikis Klaipėdos apskrityje, nes neišnaudojamos statybinio profilio profesinio mokymo galimybės.

Projekto tikslas – užtikrinti prieinamas aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugas pagal vykdomas statybinio profilio mokymo programas.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras įgyvendinęs projektą, kurio metu rekonstruos mokomąjį pastatą ir įsigys statybinio profilio profesiniam mokymui vykdyti įrangą, tikisi, kad užtikrinus aukštos kokybės statybinio profilio profesinio mokymo paslaugų teikimą, bus patenkintas kvalifikuotų darbuotojų poreikis Klaipėdos apskrities statybų sektoriuje, tai didins čia veikiančių statybos įmonių konkurencingumą.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto vertė – 2.900.000 Eur.

Projektas bendrai finansuojamas iš ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų.