Naujienos

Š.m. vasario 12 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre vyko Klaipėdos miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Antanas Jurevičius supažindino su pirminio profesinio mokymo programomis. Susirinkime dalyvavo Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Rita Bratėnaitė – Vitkienė, socialinius pedagogus supažindino su kompleksinės pagalbos dalimi – bendradarbiaujant su ŠVGC.
Informaciją pateikė Odeta Plokštienė