Naujienos

„Ten tavo Lietuva
Ir prosenių kapai –
Kaip sąžinė,
Kaip akys,
Žvelgiančios tiesiog širdin…
A.Matuzevičius

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Ši valstybinė šventė svarbi mūsų Centrui. Penktadienio popietę, visi centro mokiniai ir mokytojai susirinko į salę. Skaitovai vertė Lietuvos istorijos puslapius: Lietuvos Tarybos aktas ir įdomūs faktai apie signatarus, dainos apie Lietuvą, mokinių „minčių lietus“ sudomino visus, nes, „mes kiekvienas turim savo Lietuvą“.
Renginio organizatorės – Žaneta Jamukianienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė ir Vida Auglienė, muzikos mokytoja ekspertė, vaizdinę medžiagą apipavidalino Kęstis Krūminas, informacinių technologijų mokytojas, muziką parinko Vincas Mockevičius, muzikos mokytojas.