Naujienos

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pareigoms užimti

Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą statybos, transporto ar inžinerijos srityje;
  2. turėti ne mažesnę kaip 2 m. vadybinio darbo patirtį švietimo įstaigoje;
  3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
  4. mokėti rasti, valdyti, kaupti, sisteminti, atnaujinti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  5. gebėti analizuoti teisės aktus, rengti organizacinius ir tvarkomuosius, kitus informacinius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;
  6. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos konstituciją, civilinį, darbo, profesinės etikos kodeksus, korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos ir gaisrinės saugos įstatymus, kitus įstaigos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, sanitarinius-higieninius reikalavimus, buhalterinės apskaitos pagrindus;
  7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje ir individualiai, spręsti konfliktus, būti komunikabiliam, nešališkam, žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
  8. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią asmens medicininę knygelę;
  9. turėti privalomųjų higienos įgūdžių mokymų, darbų ir civilinės saugos pažymėjimus.

 

Daugiau informacijos: skaityti.