Naujienos

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras skelbia konkursą Inžinerinės pramonės ir statybos skyriaus vedėjo pareigoms užimti

Reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginį darbo stažą;
 2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį profesinio mokymo įstaigoje;
 3. turėti patirtį įgyvendinant ir administruojant Europos Sąjungos projektus;
 4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas;
 5. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei dokumentų valdymo taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 6. mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir valdyti informaciją, daryti išvadas, teikti pasiūlymus mokymo turinio ir kokybės politikos klausimais;
 7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas;
 8. būti tvarkingas, pareigingas, atidus, komunikabilus;
 9. gebėti greitai orientuotis įvairiose situacijose, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;
 10. žinoti etikos ir estetikos pagrindus, dalykinio bendravimo taisykles;
 11. išmanyti:
  • dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  • Lietuvos Respublikos Konstituciją, administracinę teisę, Darbo kodeksą ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitų institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimą, socialinę apsaugą, administravimą, dokumentų valdymą;
  • mokymo planų, programų, grafikų ir tvarkaraščių parengimo metodiką;
  • gebėti atlikti mokytojų darbo krūvio skaičiavimą.
  • pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;
  • turėti privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus.

Daugiau informacijos: skaityti.