Naujienos

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities finansų ar apskaitos studijų krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį viešajame sektoriuje finansų ar apskaitos srityje;
 3. mokėti dirbti su programomis: FVA IS, NAVISION, VBAMS ir išmanyti darbą sistemose: VSAKIS, VTIPS;
 4. mokėti rengti finansų srities vidaus dokumentus (tvarkas, aprašus, įsakymus ir kt.);
 5. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei dokumentų valdymo taisyklių reikalavimus;
 6. mokėti savarankiškai ir komandoje analizuoti, apibendrinti gaunamą informaciją, operatyviai ir tinkamai parengti ir/ar pateikti einamųjų klausimų ir/ar problemų sprendimo būdus, teikti konsultacijas finansų ir apskaitos klausimais;
 7. būti nepriekaištingos reputacijos;
 8. išmanyti:
  • LR Konstituciją, Viešųjų įstaigų įstatymą, Biudžetinių įstaigų įstatymą, Buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), Viešųjų pirkimų įstatymą, kasos darbo organizavimo, inventorizacijos tvarką, Darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
  • Mokesčių administravimo, PVM, Pelno, Gyventojų pajamų, socialinio draudimo ir kitus, mokesčius reglamentuojančius įstatymus.

Daugiau informacijos: skaityti.