Naujienos

2019 m. spalio 7-11 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro administracijos darbuotojai įgyvendindami Erasmus+ programos projektą „Mokykis ir tobulėk kartu“, projekto Nr. 2019-1-LT01-KA116-060286 lankėsi Kipro respublikoje.

Tikslas – dalyvauti darbo stebėjimo vizite, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją ir vadybinius gebėjimus, organizuojant ir įgyvendinant statybos srities profesinį mokymą.

Minėtam tikslui pasiekti, buvome supažindinti su Kipro respublikos švietimo sistema, lankėmės vidurinėse bei profesinio mokymo mokyklose. Taip pat susitikome su organizacijų, kuriose Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro mokiniai atliks mokomąją praktiką, atstovais.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.