Viešieji pirkimai

VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro Supaprastintų pirkimų taisyklės
VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro 2016 m. pirkimų planas
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 2017 m. pirkimų planas
VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

 

Skelbimai
Vykdomi viešieji pirkimai
Įvykdyti viešieji pirkimai

Ūkio skyrius
Viešųjų pirkimų organizatorė
Laura Bunė
Tel. (8 46) 34 31 36
El. paštas laura.bune@klaipedosgpmc.lt