Darbdaviams

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 2016 m. parengtų specialistų pasiūla

Rugsėjo mėnesį

Želdynų prižiūrėtojai 6
Pardavėjai  2
Vizažistai 11
Barmenai 3
Socialinio darbuotojo padėjėjai 13
Valytojai 7
Lankomosios priežiūros darbuotojai 7
Manikiūrininkai 7
Administracijos darbuotojai 2
Slaugytojo padėjėjai 12

Spalio mėnesį

Prekybinės salės darbuotojai 3
Virėjai 6
Plataus profilio kirpėjai 14
Pardavėjai 4
Socialinio darbuotojo padėjėjai 23

Lapkričio mėnesį

Pardavėjai  6
Socialinio darbuotojo padėjėjai 25
Valytojai 15
Lankomosios priežiūros darbuotojai 2
Manikiūrininkai 4
Administracijos darbuotojai 4
Slaugytojo padėjėjai 14

Gruodžio mėnesį

Prekybinės salės darbuotojai 6
Virėjai 2
Plataus profilio kirpėjai 4
Pardavėjai 3
Socialinio darbuotojo padėjėjai 23
Floristai-gėlių pardavėjai 8
Apskaitininko padėjėjai 8
Auklės-socialinio darbuotojo padėjėjos 8
Metalo suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis 15
Santechnikai 6

Informacija atnaujinta 2016-12-23

Dėl parengtų specialistų kontaktų kreiptis
tel.: (8 46) 36 70 44, 8 652 05045

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 2017 m. parengtų specialistų pasiūla

Sausio mėnesį

Vizažistai 2
Socialinio darbuotojo padėjėjai 43
Valytojai 9
Lankomosios priežiūros darbuotojai 2
Manikiūrininkai 6
Slaugytojo padėjėjai 10
Apskaitininkai 5

Vasario mėnesį

Vizažistai 4
Socialinio darbuotojo padėjėjai 20
Valytojai 5
Lankomosios priežiūros darbuotojai 1
Manikiūrininkai 4
Slaugytojo padėjėjai 15
Metalo suvirintojai 15
Santechnikai 6
Prekybinės salės darbuotojai 3
Pardavėjai 2
Plataus profilio kirpėjai 5

Kovo mėnesį

Vizažistai 2
Floristai-gėlių pardavėjai 6
Įmonės darbo organizatoriai 2
Manikiūrininkai 2
Metalo suvirintojai 10
Pagalbiniai virtuvės darbuotojai 4
Prekybinės salės darbuotojai 4
Santechnikai 6

Balandžio mėnesį

Administracijos darbuotojai 1
Apdailininkai 4
Auklės- socialinio darbuotojo padėjėjai 5
Barmenai 2
Kompiuterio vartotojai 21
Masažuotojai 2
Socialinio darbuotojo padėjėjai 10

Gegužės mėnesį

Apskaitininkai 3
Vizažistai 4
Floristai-gėlių pardavėjai 7

Birželio mėnesį

Kompiuterio operatoriai 5
Kasininkas-pardavėjas 1
Konditeriai 2
Lankomosios priežiūros darbuotojai 5

Liepos mėnesį

Manikiūristai 8
Metalo suvirintojai bei pjaustytojai elektra ir dujomis 9
Plataus profilio kirpėjai 11
Pagalbiniai virtuvės darbuotojai 5
Santechnikai 7
Slaugytojo padėjėjai 30
Valytojai 15

Rugpjūčio mėnesį

Valytojas 13
Auklė 1
Manikiūrininkas 1
Aukė-socialinio darbuotojo padėjėja 3
Apskaitininkas 4
Plataus profilio kirpėjas 1
Dekoratyvinė kosmetika 3
Suvirintojas elektra 1
Slaugytojo padėjėjas 8
Pagalbinis virtuvės darbuotojas 2
Administracijos darbuotojas 1
Stalius 2
Prekybinės salės darbuotojas 2
Kompiuterio vartojimo pagrindai 2
Kompiuterių operatorius 4
Socialinio darbuotojo padėjėjas 6
Suvirinimas elektra pusautomačiais (MIG MAG) apsauginių dujų aplinkoje 4
Suvirinimas elektra TIG būdu 2
Floristas-gėlių pardavėjas 8

Rugsėjo mėnesį

Santechnikas 8
Plataus profilio kirpėjas 7
Manikiūrininkas 3
Slaugytojo padėjėjas 13
Socialinių paslaugų teikėjas 2
Socialinio darbuotojo padėjėjas 2
Lankomosios priežiūros darbuotojas  4
Stalius 2
Baldžius 4
Apdailininkas  2
Rankų ir kojų priežiūros  specialistas 1
Floristas-gėlių pardavėjas 3
Verslo organizatorius 1
Įmonės darbo organizatorius 6
Virėjas 3
Suvirintojas elektra pusautomačiais ( MIG MAG) 2

Spalio mėnesį

Socialinio darbuotojo padėjėjas 18
Apdailininkas 2
Valytojas 1
Socialinio darbuotojo padėjėjas 1
Kompiuterių operatorius 8
Pagalbinis virtuvės darbuotojas 1
Auklė-socialinio darbuotojo padėjėja 4
Virėjas 1
Pardavėjas 4
Manikiūrininkas 1
Slaugytojo padėjėjas 5

Lapkričio mėnesį

Įmonės darbo organizatorius 6
Konditeris 2
Auklė-socialinio darbuotojo padėjėja 1
Socialinio darbuotojo padėjėjas 15
Kompiuterio vartojimo pagrindai 3
Virėjas 2
Masažuotojas 2
Plataus profilio kirpėjas 5
Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis 10
Apdailininkas 1
Lankomosios priežiūros darbuotojas 3

Gruodžio mėnesį

Socialinio darbuotojo padėjėjas 11
Kompiuterių operatorius 6
Plataus profilio kirpėjas 1
Slaugytojo padėjėjas 10
Rankų ir kojų priežiūros specialistas 2
Valytojas 10
Gėlių komponuotojas 1
Floristas-gėlių pardavėjas 7
Pagalbinis virtuvės darbuotojas 1
Socialinių paslaugų teikėjas 1
Kompiuterio vartojimo pagrindai 12
Apskaitininkas 11
Suvirinimas elektra TIG būdu 2
Suvirinimas elektra MIG MAG 2
Pardavėjas 1

Informacija atnaujinta 2017-12-29

Dėl parengtų specialistų kontaktų kreiptis
tel.: (8 46) 36 70 44, 8 652 05045

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 2018 m. parengtų specialistų pasiūla

Sausio mėnesį

Lankomosios priežiūros darbuotojas 4
Įmonių darbo organizatorius 1
Manikiūrininkas 5
Virėjas 1
Suvirinimas elektra MIG MAG 1
Suvirinimas TIG būdu 1
Slaugytojo padėjėjas 6
Socialinio darbuotojo padėjėjas 5
Kompiuterių operatorius 5
Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos tobulinimo ir atnaujinimo 2

Vasario mėnesį

Manikiūrininkas 1
Auklė socialinio darbuotojo padėjėja 4
Virėjas 4
Kompiuterio vartojimo pagrindai 4
Suvirinimas TIG būdu 1
Slaugytojo padėjėjas 5
Socialinių paslaugų teikėjas 1
Floristas-gėlių pardavėjas 3
Socialinių paslaugų teikėjas 1
Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos tobulinimas ir atnaujinimas 2
Dekoratyvinė kosmetika  2
Plataus profilio kirpėjas 1
Pagalbinis virtuvės darbuotojas 1
Socialinio darbuotojo padėjėjas 16
Informacija atnaujinta 2018-03-05

Kovo mėnesį

Virėjas 2
Kompiuterio vartojimo pagrindai 5
Suvirinimas TIG būdu 1
Slaugytojo padėjėjas 15
Floristas-gėlių pardavėjas 1
Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos tobulinimas ir atnaujinimas 1
Dekoratyvinė kosmetika 3
Plataus profilio kirpėjas 1
Socialinio darbuotojo padėjėjas 30
Gėlių komponuotojas 1
Plytelių klojėjas 1
Rankų, kojų priežiūros specialistas 5
Masažuotojas 6
Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis 4
Apskaitininkas 3
Įmonės darbo organizatorius 14

Dėl parengtų specialistų kreiptis
tel.: (8 46) 367044, 8 652 05045

Darbdaviams siūlome pasinaudoti galimybe priimti besimokantį moksleivį trumpalaikei praktikai!

Išklausius mokymo programoje nustatytą teorijos valandų skaičių prasideda praktinis mokymas: pirmiausia – mokymo įstaigoje, o vėliau, įgijus būtiniausių praktinių gebėjimų ir įgūdžių, – realioje darbo vietoje. Besimokantiesiems – tai puiki galimybė išbandyti savo jėgas, pritaikyti teorijos žinias realioje darbo aplinkoje, o darbdaviams – suteikti būsimam darbuotojui praktinių kompetencijų, būtinų profesinėje veikloje, arba patobulinti kompetencijas, įgytas mokymo įstaigoje.

Darbdaviai, pageidaujantys, kad jų įmonėje darbo rinkos mokymo centro moksleiviai atliktų praktiką, su mokymo centru turi sudaryti bendradarbiavimo sutartį.

Organizuojant praktinį mokymą sudaroma praktinio mokymo sutartis tarp mokymo įstaigos ir darbdavio dėl mokinių praktinio mokymo realiomis darbo sąlygomis ir mokinio praktinio mokymo sutartis tarp darbdavio ir mokinio (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl darbo rinkos profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2007 m. gegužės 25 d. Nr. A1-140).

Darbdavys priėmęs praktikai mokinį, besimokantį darbo biržos siuntimu, privalo apie tai informuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdybos (SODRA) teritorinį skyrių apie praktinio mokymo įmonėje pradžią užpildydamas 1 SD formą, o pasibaigus praktinio mokymo laikotarpiui – užpildydamas 2 SD formą (žr. VŽ, 2007, 68-2711; 2008, Nr. 92-3677; 2009, Nr. 131-5715; 2010, Nr. 157-7129).

Praktinis mokymas realioje darbo vietoje turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • realioje darbo vietoje turi būti veikiantys įrenginiai, numatyti mokymo programoje;
  • sukomplektuoti reikalingi tvarkingi darbo įrankiai, kitos technologinės priemonės, asmeninės apsaugos priemonės;/li>
  • realioje darbo vietoje mokiniams turi būti pateikiamos realios darbo užduotys;
  • mokinio darbo rezultatai vertinami tokia pačia tvarka, kaip ir kvalifikuotų įmonės darbuotojų;
  • darbai, atliekami realiose darbo vietose, turi atitikti mokymo programoje numatytų darbų įvairovę;
  • praktinio mokymo trukmė realioje darbo vietoje iki 8 val. per dieną.

Daugiau informacijos apie praktinį mokymą realioje darbo vietoje
tel. (8 46) 34 18 12.

Klausimynas darbdaviams

Šiuo metu atliekant mūsų profesinio mokymo įstaigos teikiamų profesinio mokymo paslaugų efektyvumo, rezultatyvumo ir kokybės tyrimą, kviečiame ir Jus dalyvauti apklausoje, kurios rezultatai bus ypatingai reikšmingi, siekiant nustatyti problemines mūsų įstaigos veiklos sritis bei identifikuoti galimus šių problemų sprendimus.