Teachers

Edita Steponavičienė
Žaneta Jamukianienė

zaneta.jamiukianiene@klaipedosgpmc.lt

Teacher-Methodologist of Lithuanian Language

Dalia Stirblienė

dalia.stirbliene@klaipedosgpmc.lt

Teacher-Methodologist of Geography

Gulnara Saensri

giulnara.saensri@klaipedosgpmc.lt 

Senior Teacher of Chemistry

Vytautas Milius

vytautas.milius@klaipedosgpmc.lt

Senior Teacher of Physical Training

Kęstutis Krūminas
Roberta Mokerova

roberta.mokerova@klaipedosgpmc.lt

Teacher of English Language

Živilė Kaziukonienė

zivile.kaziukoniene@klaipedosgpmc.lt

Senior Teacher of English Language

Danutė Kniukštienė

danute.kniukstiene@klaipedosgpmc.lt

Teacher-Methodologist of Physics

Rubenas Bukavickas
Vilija Dužinaitė

vilija.duzinaite@klaipedosgpmc.lt

Senior Teacher of Ethics