Gimnazijos skyrius

Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją. Gimnazijos skyriaus 11-12 klasių mokiniai mokosi vidurinio ugdymo programos dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, chemijos, fizikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, bendrosios kūno kultūros, etikos. Apdailininko (statybininko), statybinių medžiagų pardavėjo, konsultanto, staliaus, baldžiaus programų su viduriniu išsilavinimu mokiniai 11-12 klasėje mokosi ir profesijos dalykų,  kurie  yra sudėtinė mokymosi  programų dalis. Mokiniai gali dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje (būreliuose): sporto, meninės raiškos, profesijos, techninės kūrybos, kt. 12 Mokiniai, išlaikę mokyklinius/valstybinius brandos egzaminus ir sėkmingai baigę 11-12 klasės programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą. Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų, praktinių įgūdžių įgyja įvairiose Klaipėdos miesto, Respublikos arba užsienio šalių įmonėse, išlaiko asmens kompetencijų įvertinimo egzaminus, įgyja specialybės diplomą. Mokymasis mūsų Centro gimnazijos skyriuje priimtinas tiems mokiniams, kurie turi aiškų gyvenimo tikslą įgyti konkrečią specialybę ir toliau tęsti tikslines studijas kolegijose, aukštosiose mokyklose.