Mokytojai

Edita Steponavičienė
Žaneta Jamukianienė

zaneta.jamiukianiene@klaipedosgpmc.lt

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Dalia Stirblienė

dalia.stirbliene@klaipedosgpmc.lt

Geografijos mokytoja metodininkė

Audra Skaisgirienė
Vytautas Milius

vytautas.milius@klaipedosgpmc.lt

Kūno kultūros vyr. mokytojas

Kęstutis Krūminas
Vincas Mockevičius
Roberta Mokerova

roberta.mokerova@klaipedosgpmc.lt

Užsienio (anglų) kalbos vyr. mokytoja

Živilė Kaziukonienė

zivile.kaziukoniene@klaipedosgpmc.lt

Užsienio (anglų) kalbos vyr. mokytoja

 

Danutė Kniukštienė

danute.kniukstiene@klaipedosgpmc.lt

Fizikos mokytoja metodininkė

Rubenas Bukavickas

rubenas.bukavickas@klaipedosgpmc.lt 

Istorijos vyr. mokytojas

Inga Kulikauskė
Rita Nekrošienė

rita.nekrosiene@klaipedosgpmc.lt

Biologijos mokytoja

Sandrija Donskienė

sandrija.donskiene@klaipedosgpmc.lt

Dailės mokytoja metodininkė