Mokytojai

Edita Steponavičienė
Žaneta Jamukianienė

zaneta.jamiukianiene@klaipedosgpmc.lt

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Dalia Stirblienė

dalia.stirbliene@klaipedosgpmc.lt

Geografijos mokytoja metodininkė

Gulnara Saensri

giulnara.saensri@klaipedosgpmc.lt 

Chemijos vyr. mokytoja

Vytautas Milius

vytautas.milius@klaipedosgpmc.lt

Kūno kultūros vyr. mokytojas

Kęstutis Krūminas
Roberta Mokerova

roberta.mokerova@klaipedosgpmc.lt

Anglų kalbos mokytoja

Živilė Kaziukonienė

zivile.kaziukoniene@klaipedosgpmc.lt

Anglų kalbos vyr. mokytoja

 

Danutė Kniukštienė

danute.kniukstiene@klaipedosgpmc.lt

Fizikos mokytoja metodininkė

Rubenas Bukavickas