Naujienos

Pamokos be sienų (lietuvių kalbos pamoka)

Vaikas, mokomas vien mokykloje, panašus į vandenį, laikomą ąsotyje, toks įrėmintas... Vaikas už mokyklos ribų-kaip vanduo, krentantis lietumi: jis įsiskverbia visur, viską pamato, įsigeria. Paskui reflektuodamas vėl garuoja, vėl virsta idėjų, gyvenimo, potvynio...

Vizitas į Astangu reabilitacijos centrą

2018 m. spalio 7 - 9 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja A. Paltarokaitė dalyvavo VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Profesinio reabilitacijos...

O dabar klausiame mes!

2018 m. spalio 5 dieną Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre mokinių taryba į penktą pamoką pakvietė visus Centro mokytojus. Mokytojai turėjo atsakyti į įvairius klausimus iš istorijos, pedagogikos, muzikos ir kitų sričių. Pamoka neprailgo, mokytojai...

Projektas „100 gabalėlių – 100 istorijų”

2018-09- 26 projekto „100 gabalėlių – 100 istorijų” dalyviai dalyvauja praktinėje pamokoje „100 gabalėlių“. Pasiskirstę mišriomis grupėmis studentai patys kuria ir gamina žemėlapį-mozaiką (Žečpospolita) bei dalinasi praktine patirtimi, įgūdžiais ir žiniomis. Tai puiki...

Projektas „100 gabalėlių – 100 istorijų”

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras gavo Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansavimą mobilumo projektui „100 gabalėlių – 100 istorijų”, projekto Nr. Nr. LMF1-18. Lietuva ir Lenkija yra istorinės ir geografinės kaimynės nuo neatmenamų laikų...

Profesijos dienos tęstinio mokymo skyriaus mokiniams

Tęstinio mokymo skyriaus, įvairių mokymo programų, mokiniai rugsėjo 24-25 d., dalyvauja renginiuose "Profesijos dienos", kurių metu yra pristatomos praktikos vietos, supažindinami su būsimos profesijos ypatumais, karjeros galimybėmis, vykdomos diskusijos, atsakoma į...

Dalyvavimas Coastline Trek’2018

2018-09-22 Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus specialistai: profesijos mokytoja Alina Simanavičiūtė ir socialinė pedagogė Aistė Paltarokaitė su 2 kurso Masažuotojo mokymo programos mokiniais...