Parama centrui

Kviečiame Centro darbuotojus, mokinių tėvelius, dirbančius mokinius, socialinius partnerius paremti Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą, skiriant 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Surinktos lėšos bus skiriamos formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybei gerinti, edukacinei – kultūrinei veiklai.
Norint pervesti 2 proc. paramą reikia per VMI elektroninio pajamų deklaravimo sistemą užpildyti formą FR0512. Prašymą  pateikti galima iki einamųjų metų gegužės 1 d.
Reikalingi rekvizitai:
Paramos gavėjas – KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
Paramos gavėjo kodas – 140199874