Priėmimas

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS VYKSTA RUGPJŪČIO 31 D. RUGĖJO 15 D.

PAPILDOMAS PR

Informacija stojantiesiems

Primename, kad pateikusieji prašymus į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro mokymo programas LAMA BPO sistemoje, privalo įregistruoti ir sveikatos pažymas:

 • sveikatos pažymą 086/a forma
 • vaiko sveikatos pažymėjimą 027-1/a forma (stojantiesiems iki 18 m. amžiaus)

Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, skyriuje „Papildoma informacija“ privalo įkelti atitinkamų dokumentų kopijas (medicinines pažymas, gydytojų įvertinimus, rekomendacijas).

Sveikatos pažymas privalote registruoti iki š. m. rugpjūčio 15 dienos. Nepateikus sveikatos pažymų LAMA BPO sistemoje Jūsų pasirinkimai nebus reitinguojami.

Primename, kad š. m. rugpjūčio 18 – 23 dienomis privalote patvirtinti atitiktį praėjusį pageidavimą į mokymo programą prisijungę prie LAMA BPO sistemos arba atvykę į Centrą.

Tik patvirtinus mokymo programos pasirinkimą, rugpjūčio 25-30 dienomis, atvykite pasirašyti mokymo sutarties.

Stojantiesiems svarbios datos
(s
pragtelėkite ant lentelės)

Inžinerinės pramonės ir statybos skyrius siūlo:

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą) įgyti vidurinį išsilavinimą bei pasirinktą specialybę (3 metų mokymosi trukmė):

 • Apdailininko (statybininko)
 • Baldžiaus
 • Staliaus
 • Statybinių medžiagų pardavėjo konsultanto
 • Logisto – ekspeditoriaus

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą) ir turintiems 18 metų įgyti tik specialybę (1 metų mokymosi trukmė):

 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (modulinė)

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Apdailininko (statybininko) (modulinė) – 2 metų mokymosi trukmė
 • Logisto – ekspeditoriaus (modulinė) – 1 metų mokymosi trukmė
 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo – 1 metų mokymosi trukmė

Nebaigusiems 10 klasių (neturintiems pagrindinio išsilavinimo) ir turintiems 16 metų įgyti tik specialybę (2 metų mokymosi trukmė):

 • Apdailininko (statybininko). Turintiems 16 metų.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (turinčius pradinį išsilavinimą) įgyti šią specialybę:

 • Apdailininko (statybininko).

Priimami mokiniai į 9 klasę (I gimnazijos klasę).

Priimami mokiniai į 10 klasę (2 gimnazios klasę)  su profesinio mokymo – apdailininko (statybininko) programa.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius siūlo:

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Masažuotojo – 2 metų mokymosi trukmė
 • Pėdos priežiūros paslaugos teikėjo – 1,5 metų mokymosi trukmė
 • Higieninės kosmetikos kosmetiko (modulinė) – 2 metų mokymosi trukmė

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (turinčius vidurinį išsilavinimą, su regos negalia) įgyti šią specialybę:

 • Masažuotojo – 2 metų mokymosi trukmė

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (turinčius pradinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Viešbučio darbuotojo – 3 metų mokymosi trukmė
 • Floristo (modulinė) – 3 metų mokymosi trukmė
 • Želdinių tvarkytojo – 3 metų mokymosi trukmė

Stojantieji priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

Papildoma informacija:

Stojantiems mokytis pagal profesinio mokymo programas stojamųjų egzaminų nėra. Asmenys priimami mokytis pagal profesinio mokymo programas mokinių priėmimo komisijos sprendimu, atsižvelgus į jų išsilavinimą, mokymosi pasiekimus, sveikatos būklę, motyvaciją. Stojančiųjų asmenų  specifiniai gebėjimai tikrinami individualiu pokalbiu. Mokslas nemokamas. Pažangiems ir drausmingiems mokiniams pagal mokymosi rezultatus mokama stipendija.

Stojantiems į 9 klasę: stojamųjų patikrinimų nėra. Stojantieji priimami, atsižvelgus į jų mokymosi pasiekimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, motyvaciją. Mokslas nemokamas. Stipendija nemokama.

Priimami asmenys, kurie dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokėsi pagal individualias (ankstesniais metais – adaptuotas) programas.

Visiems atvykusiems suteikiame bendrabutį. Vieno mėnesio gyvenimo bendrabutyje kaina yra 8,00 Eur .

Centre mokiniai gali:

 • įgyti pagrindinį ar/ir vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją;
 • gauti stipendiją;
 • naudotis mokymo baze;
 • naudotis biblioteka-informacijos centru;
 • dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
 • įsigyti visų kategorijų vairuotojo ir kitų kvalifikacijų pažymėjimus;
 • dalyvauti mokinių tarybos ir neformalaus švietimo veikloje;
 • gyventi bendrabutyje;
 • gauti kelionės į Centrą išlaidų kompensaciją;
 • maitintis Centro valgykloje ar kavinėje.

Mūsų adresas: Taikos pr. 67, LT 94112 Klaipėda

Informacija tel. (8 46) 340132