PR mokymo programos

Profesinės reabilitacijos paslaugų struktūra ir trukmė

Profesinių gebėjimų įvertinimas

Trukmė – 5 dienos

Tai asmens fizinių bei psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimas bei įvertinimo rezultatų palyginimas su būsimos darbo vietos/profesijos keliamais reikalavimais.

Atlikus įvertinimą, profesinės reabilitacijos specialistų komanda parengia rekomendacijas dėl:

galimybių dirbti būsimą darbą;

dėl prarastų profesinių gebėjimų atkūrimo, esamų, bet nepakankamų, lavinimo bei naujų išugdymo;

dėl darbo vietos pritaikymo (esant poreikiui).

Profesinis orientavimas ir konsultavimas

Trukmė – 5 dienos

Šiame etape profesinės reabilitacijos specialistai, taikydami profesinio orientavimo metodus, atlieka motyvacijos dirbti/mokytis bei asmeninių savybių, būtinų konkrečiai profesijai, analizę. Kartu aktyviai dalyvaujant neįgaliajam asmeniui sudaromos galimybės išbandyti pasirinktą profesiją, imituoti realų darbą dirbtuvėse, ir tokiu būdu didinti motyvaciją mokytis konkrečios profesijos ir/ar dirbti atitinkamą darbą.

Šiame etape yra sudaroma individuali profesinės reabilitacijos programa, kurioje yra numatomos visos profesinės reabilitacijos paslaugos, kurios bus reikalingos asmeniui dalyvaujant profesinės reabilitacijos programoje (profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas bei konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas, pagalba įsidarbinant, palaikymas darbo vietoje).

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas

Trukmė – iki 218 dienų

Tai prarastų savybių, reikalingų darbui, atkūrimas bei lavinimas ir/ar naujų savybių ugdymas reabilitacinio, darbo imitavimo, socialinio ir psichologinio poveikio priemonėmis bei profesinio mokymo metodais.

Šiame profesinės reabilitacijos etape yra aktyviai lavinami ir savarankiški darbo paieškos įgūdžiai, didinama motyvacija darbui bei kvalifikacijos kėlimui.

Įpusėjus bei baigiantis programai yra atliekamas tarpinis ir baigiamasis profesinių gebėjimų įvertinimas, po kurio individuali profesinės reabilitacijos programa gali būti koreguojama. Esant reikalui specialistų komanda konsultuoja darbdavį darbo vietos pritaikymo klausimais.

Šiame etape vykdomas profesinis mokymas. Profesinės reabilitacijos dalyvis gali rinktis profesijas pagal 54 profesinio mokymo programas.

Pagalba įsidarbinant

Trukmė – 5 dienos

Teikdami šią paslaugą profesinės reabilitacijos specialistai renka informaciją apie situaciją darbo rinkoje ir ją analizuoja, vykdo galimos darbo vietos klientams/potencialių darbdavių paiešką, formuoja neįgalaus asmens darbo paieškos įgūdžius, konsultuoja darbdavius dėl ergonominio darbo vietos pritaikymo, darbo sąlygų keitimo, lengvatų darbdaviui bei garantijų neįgaliajam ir kt. klausimais.

Pagalbos įsidarbinant paslaugos yra pradedamos teikti nuo pirmos kliento atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą dienos.

Palaikymas darbo vietoje

Trukmė – 48 val. per 6 mėnesius

Teikdami šią paslaugą profesinės reabilitacijos specialistai tarpininkauja tarp asmens ir darbdavio, konsultuoja sprendžiant klausimus, susijusius su darbo santykiais ar sąlygomis bei teikia kitą pagalbą, siekiant kuo efektyvesnės ir ilgalaikės integracijos į darbo rinką.

Palaikymo darbo vietoje paslaugos yra teikiamos šešis mėnesius nuo įsidarbinimo dienos, bendra paslaugos trukmė – 48 val.

Formaliojo profesinio mokymo programos:
 1. Administracijos darbuotojo profesinio mokymo programa (vidurinis), 90 d.d.
 2. Apskaitininko profesinio mokymo programa(vidurinis), 100 d.d.
 3. Auklės profesinio mokymo programa(vidurinis), 90 d.d.
 4. Autokrautuvo vairuotojo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 20 d.d.
 5. Barmeno profesinio mokymo programa (vidurinis), 120 d.d.
 6. Dekoratyvinės kosmetikos profesinio mokymo programa(vidurinis), 110 d.d.
 7. Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 21 d.d.
 8. Floristo gėlių pardavėjo profesinio mokymo programa (vidurinis), 100 d.d.
 9. Floristo padėjėjo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 120 d.d.
 10. Gėlių komponuotojo profesinio mokymo programa (pradinis), 65 d.d.
 11. Įmonės darbo organizatoriaus profesinio mokymo programa (vidurinis),110 d.d.
 12. Kasininko pardavėjo profesinio mokymo programa (vidurinis), 125 d.d.
 13. Kompiuterinio operatoriaus profesinio mokymo programa (vidurinis), 65 d.d.
 14. Kosmetikos paslaugų teikėjo profesinio mokymo programa (vidurinis), 65 d.d.
 15. Krautuvų vairuotojo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 30 d.d.
 16. Lankomosios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo modulinė programa (pagrindinis), 60 d.d.
 17. Manikiūrininko profesinio mokymo modulinė programa (pagrindinis), 65 d.d.
 18. Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis profesinio mokymo programa (pagrindinis), 90 d.d.
 19. Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti(pagrindinis), 38 d.d.
 20. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti (pagrindinis), 48 d.d.
 21. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (pagrindinis), 19 d.d.
 22. Pagalbinio virtuvės darbuotojo profesinio mokymo programa (pradinis), 65 d.d.
 23. Pardavėjo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 150 d.d.
 24. Pedikiūrininko profesinio mokymo programa (pagrindinis), 60 d.d.
 25. Pynėjo iš vytelių profesinio mokymo programa (pagrindinis), 120 d.d.
 26. Plataus profilio kirpėjo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 190 d.d.
 27. Prekybinės salės darbuotojo profesinio mokymo programa (pradinis), 60 d.d.
 28. Santechniko profesinio mokymo programa (pagrindinis), 145 d.d.
 29. Sekretoriaus – referento profesinio mokymo programa (vidurinis), 85 d.d.
 30. Slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programa (vidurinis), 45 d.d.
 31. Socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programa (vidurinis), 25 d.d.
 32. Suvirintojo dujomis profesinio mokymo programa (pagrindinis), 55 d.d.
 33. Suvirintojo elektra profesinio mokymo programa (pagrindinis), 57 d.d.
 34. Valytojo profesinio mokymo programa (pradinis), 40 d.d.
 35. Verslo organizatoriaus profesinio mokymo programa (vidurinis), 130 d.d.
 36. Viešbučio administratoriaus profesinio mokymo modulinė programa (vidurinis), 140 d.d.
 37. Viešbučio kambarinės profesinio mokymo programa (pagrindinis), 95 d.d.
 38. Virėjo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 160 d.d.
 39. Vyrų kirpėjo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 105 d.d.
Neformaliojo profesinio mokymo programos:
 1. B kategorijos automobilių vairuotojo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 25 d.d.
 2. BE kategorijos transporto priemonių vairuotojo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 20 d.d.
 3. C ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo profesinio mokymo programa (pagrindinis) 25 d.d.
 4. C kategorijos automobilių vairuotojo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 20 d.d.
 5. CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 20 d.d.
 6. D kategorijos transporto priemonių vairuotojo profesinio mokymo programa (pagrindinis), 20 d.d.
 7. Masažuotojo profesinio mokymo programa, 105 d.d.