Programos

Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėse
su pagilintu technologijų mokymu Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre:

1. Priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I (9) ir II (10) gimnazijos klasėse organizuoja Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras.
2. Mokytis I (9) gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalies programą ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.
3. Mokytis II (10) gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę I gimnazijos klasę ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.
4. Stojantieji, pageidaujantys mokytis I (9) gimnazijos klasėje ir II (10) gimnazijos klasėje dokumentus pateikia atvykę į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą (Taikos pr. 67, Klaipėda) iki 2019 m. rugpjūčio 23 d.
5. Besimokydami I ir II gimnazijos (9 ir 10) klasėje mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą.
Programose įdiegti ikiprofesinio ugdymo dalykai leis geriau pasirengti būsimos profesijos pasirinkimui. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali rinktis profesinio mokymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.
6. Numatomas mokinių priėmimas asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių į šias 3 metų mokymosi profesinio mokymo programas:
6.1. Viešbučio darbuotojo (kodas 217101302)
6.2. Apdailininko statybininko (kodas 217073201)
6.3. Floristo (kodas M22021401)

Stojančiųjų registracija, prašymų priimti mokytis į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą teikimas, konsultavimas ir informavimas apie priėmimo vykdymą teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje bei, jeigu kyla sunkumų registruojant prašymą internetu, atvykus į Centrą adresu: Taikos pr. 67, Klaipėda. Ten rasite konsultantą, kuris padės Jums pateikti prašymą (konsultuojame: pirmadieniais – ketvirtadieniais– 9.00 val.-16.00 val., penktadieniais– 9.00 val.-14.00 val.).

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinamos Apdailininko (statybininko) ir Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo programos!

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams