Seminarai

Seminarų ir mokymų 2018 m. I pusmečio planas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro kvalifikacijos tobulinimo renginių   planas*
2018 m. I pusmetis

Seminaro pavadinimas: Efektyvi profesinė komunikacija su klientais

Dalyviai: Grožio srities specialistai

Data: 01-20, 10 val.

Vieta: Centras,  (Taikos pr.67), Klaipėda

Seminaro pavadinimas: Higienos reikalavimų įgalinimas socialiniame darbe

Dalyviai: Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai

Data: 02-14,10 val.

Vieta: Centras,  (Taikos pr.67), Klaipėda

Seminaro pavadinimas: Higienos reikalavimų įgalinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Dalyviai:            Auklėtojų padėjėjos

Data: 02-23,10 val.

Vieta: Centras,  (Taikos pr.67), Klaipėda

Seminaro pavadinimas: Slaugytojo padėjėjo savimotyvacija siekiant darbo kokybės

Dalyviai: Slaugytojo padėjėjos

Data:03-09,10 val.

Vieta: Centras,  (Taikos pr.67), Klaipėda

Seminaro pavadinimas: Tarpinstitucinis bendravimas ir bendradarbiavimas

Dalyviai: Valstybės tarnautojai

Data: 03-30, 10 val.

Vieta: Centras,  (Taikos pr.67), Klaipėda

 

Seminaro pavadinimas: Konfliktų sprendimas ir valdymas socialinio darbuotojo veikloje

Dalyviai: Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai

Data: 04-13, 10 val.

Vieta: Centras,  (Taikos pr.67), Klaipėda

Seminaro pavadinimas: Emocijų pažinimas ir kūrimas socialiniame darbe (1 dalis)

Dalyviai: Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai

Data: 04-26, 10 val.

Vieta: Centras,  (Taikos pr.67), Klaipėda

Seminaro pavadinimas: Emocijų pažinimas ir kūrimas socialiniame darbe (2 dalis)

Dalyviai: Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai

Data: 04-27,10 val.

Vieta: Centras, (Taikos pr.67), Klaipėda

Seminaro pavadinimas: Efektyvios informacinės sistemos kūrimas panaudojant Google disko galimybes

Dalyviai: Švietimo įstaigų, kurios planuoja kurti informacinę sistemą, vadovams, jų pavaduotojams ir įvairių dalykų mokytojams.

Data: 04-27,10 val.

Vieta: Centras,  (Taikos pr.67), Klaipėda

Seminaro pavadinimas: Kokybės kultūros principai socialinio darbuotojo veikloje

Dalyviai: Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai

Data: 05-11,10 val.

Vieta: Centras (Taikos pr.67), Klaipėda

Seminaro pavadinimas: Žmogiškųjų išteklių valdymas kuriant darbui palankią aplinką

Dalyviai: Valstybės tarnautojai

Data: 05-25,10 val.

Vieta: Centras,  (Taikos pr.67), Klaipėda

 

Seminaro pavadinimas: Virtualios mokymo(si) aplinkos „Moodle“ pritaikymas suaugusiųjų mokymui

Dalyviai: Mokytojai/ andragogai, kurie rengs nuotolinio mokymo kursus virtualioje mokymo(si) aplinkoje „Moodle“.

Data: 05-25, 10 val.

Vieta: Centras,  (Taikos pr.67), Klaipėda

Seminaro pavadinimas: Darbas su socialinės rizikos asmenimis: emocinis, socialinis ir fizinis saugumas

Dalyviai: Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai

Data: 06-15,10 val.

Vieta: Centras,  (Taikos pr.67), Klaipėda

Seminaro pavadinimas: Efektyvi komunikacija organizacijoje

Dalyviai: Valstybės tarnautojai

Data: 06-22,10 val.

Vieta: Centras, (Taikos pr.67), Klaipėda

*Planas gali būti keičiamas ir koreguojamas

 

Registracija ir smulkesnė informacija dėl seminarų kainų:
El.p. kestutis.trakselys@klaipedosgpmc.lt 
Mob. tel:  861591651, tel: 846 367044

Lektorius Dr. Kęstutis Trakšelys

Darbas su socialinės rizikos asmenimis: emocinis, socialinis ir fizinis saugumas

Darbas su socialinės rizikos  asmenimis: emocinis, socialinis ir fizinis saugumas

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Dr. Kęstutis Trakšelys

Anotacija

Seminaro metu aptarimas darbas su socialinės rizikos asmenimis akcentuojant jų emocinį , socialinį ir fizinį saugumą. Dėmesys kreipiamas į  saugumo tipus ir jų palaikymo būdus bei  priemones. Analizuojama kiekvieno saugumo tipo samprata, pateikiamos rekomendacijos.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Efektyvi profesinė komunikacija socialinių darbuotojų veikloje

Efektyvi profesinė komunikacija socialinių darbuotojų veikloje

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Dr. Kęstutis Trakšelys

Anotacija

Seminaro metu  klausytojai supažindinami su bendravimo samprata, būdais ir formomis Aptariami bendravimo ypatumai su socialiai pažeidžiamais asmenimis. Seminaro metu laikomąsi principo, kad, socialinio darbuotojo efektyvus bendravimas –tai profesinės sėkmės garantas.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

 

 

Kokybės kultūros principai socialinio darbuotojo veikloje

Kokybės kultūros principai socialinio darbuotojo veikloje

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Dr. Kęstutis Trakšelys

Anotacija

Seminaro metu bus aptarta kokybiški socialinių paslaugų teikimo būdai ir priemonės. Taip pat ypatingas dėmesys skiriamas teikiamų paslaugų kokybės kultūrai, nes tai vienas iš pagrindinių elementų siekiant efektyvaus bendravimo su paslaugų vartotojais bei klientais. Svarbu ne tik suteikti paslaugą, tačiau nemažiau svarbu kaip ji suteikiama, ar randama sąveika tarp paslaugos teikėjo ir vartotojo, ar išpildomi jo lūkesčiau ir norai.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Socialinis – interakcinis modelis: integracija benrdadarbiaujant meninėjė veikloje.( Projektų kūrimo praktinės patirties mokymai)

Socialinis – interakcinis modelis: integracija benrdadarbiaujant meninėjė veikloje.( Projektų kūrimo praktinės patirties mokymai)

Trukmė – 12 ak. val. teorija ir praktika

Lektorius:

Olga Petrik

Anotacija

Seminaro metu klausytojai bus supažindinami kaip meninis bendradarbiavimas gali įgyvendinti socialinės integracijos principą – sukurti vienodas sąlygas visiems dalyvauti visuomenės gyvenime. Projektinių idėjų ir projektų kūrimo metodikos, klausytojai bus mokomi praktiškai ją įvaldyti ir taikyti profesinės veiklos ribose.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, pedagogai, soc.pedagogai, užimtumo specialistai, laisvalaikio organizatoriai, studentai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Kokybės kultūros principai socialinio darbuotojo veikloje

Kokybės kultūros principai socialinio darbuotojo veikloje

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Dr. Kęstutis Trakšelys

Anotacija

Seminaro metu bus aptarta kokybiški socialinių paslaugų teikimo būdai ir priemonės. Taip pat ypatingas dėmesys skiriamas teikiamų paslaugų kokybės kultūrai, nes tai vienas iš pagrindinių elementų siekiant efektyvaus bendravimo su paslaugų vartotojais bei klientais. Svarbu ne tik suteikti paslaugą, tačiau nemažiau svarbu kaip ji suteikiama, ar randama sąveika tarp paslaugos teikėjo ir vartotojo, ar išpildomi jo lūkesčiau ir norai.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Konfliktų sprendimas ir valdymas socialinio darbuotojo veikloje

Konfliktų sprendimas ir valdymas socialinio darbuotojo veikloje

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Dr. Kęstutis Trakšelys

Anotacija

Seminaro metu klausytojai supažindinami su  konflikto samprata,  konflikto struktūra, dinamika bei konfliktų valdymu ir prevencija.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Socialinio darbuotojo įvaizdžio formavimas

Socialinio darbuotojo įvaizdžio formavimas

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Dr. Kęstutis Trakšelys

Anotacija

Seminaro metu klausytojams pristatomi pagrindiniai socialinio darbuotojų  įvaizdžio formavimo principai, būdai ir priemonės. Aptariamas dalykinis socialinio darbuotojų įvaizdis, jo reikalingumas ir būtinumas teikiant paslaugas.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Lektorius Modestas Nugaras

Emocinio intelekto galimybės socialiniame darbe

Emocinio intelekto galimybės socialiniame darbe

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Modestas Nugaras

Anotacija

Seminaro dalyviai bus supažindinami su emocinio intelekto svarba karjeros perspektyvoje. Pažvelgsime į intelekto ir emocijų kultūros reikšmę musu gyvenime. Aiškinsimės kodėl žmonės, kurių intelekto koeficientas gana kuklus, dažnai dirba nepalyginti geriau už tuos, kurių intelekto koeficientas aukštas. Seminare akcentuojama socialinio darbuotojo ir kliento bendravimas bendradarbiavimas, įgalinimas.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Sociolkultūrinės veiklos organizavimas: veiklos poreikių nustatymas ir analizė

Sociolkultūrinės veiklos organizavimas: veiklos poreikių nustatymas ir analizė

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Modestas Nugaras

Anotacija

Seminaro metu klausytojai supažindinami su veiklos organizavimo problematika, kurią įtakoja neatliktas veiklos poreikių nustatymas. Gilinsimės į veiklos poreikių analizę, susipažinsime su unikalia veiklos poreikių nustatymo metodika, klausytojai bus mokomi praktiškai ją įvaldyti ir taikyti savo organizacijoje.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Ugdomasis vadovavimas (koučingas) ir jo taikymo galimybės socialiniame darbe

Ugdomasis vadovavimas (koučingas) ir jo taikymo galimybės socialiniame darbe

Trukmė – 8 ak. val.

Lektorius:

Modestas Nugaras

Anotacija

Seminaro metu klausytojai yra supažindinami su   komunikacijos technikų įvairove (transakcinė analizė (TA), neurolingvistinis programavimas (NLP), ugdomasis vadovavimas ir kt.) ir jų taikymo galimybėmis dirbant su socialinės rizikos asmenimis. Visos išvardintos komunikacijos technikos yra pateikiamos ne tik teoriniu pagrindu, bet yra išbandomos ir praktiniais metodais, akcentuojama sąveika tarp kliento ir socialinio darbuotojo.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Profesinio identiteto paieškos

Profesinio identiteto paieškos

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Modestas Nugaras

Anotacija

Seminaro metu gilinsimės į identiteto sampratą bei jo paieškos galimybes. Apžvelgsime šiandienines susiformavusias dogmas ir analizuosime identiteto konstravimo kelius bandydami išgryninti savąjį „Aš”.  Klausytojai supažindinami su socialinio darbuotojo profesiniu identitetu ir jo istorinėmis ištakomis. Lektoriaus pagalba klausytojams padedama suvokti savo profesinį identitetą.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Lektorė Olga Petrik

Socialinis – interakcinis modelis: integracija benrdadarbiaujant meninėjė veikloje.( Projektų kūrimo praktinės patirties mokymai)

Socialinis – interakcinis modelis: integracija benrdadarbiaujant meninėjė veikloje.( Projektų kūrimo praktinės patirties mokymai)

Trukmė – 12 ak. val. teorija ir praktika

Lektorius:

Olga Petrik

Anotacija

Seminaro metu klausytojai bus supažindinami kaip meninis bendradarbiavimas gali įgyvendinti socialinės integracijos principą – sukurti vienodas sąlygas visiems dalyvauti visuomenės gyvenime. Projektinių idėjų ir projektų kūrimo metodikos, klausytojai bus mokomi praktiškai ją įvaldyti ir taikyti profesinės veiklos ribose.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, pedagogai, soc.pedagogai, užimtumo specialistai, laisvalaikio organizatoriai, studentai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Socialinių paslaugų sistemos dalyvių – teikėjų ir gavėjų lūkesčiai gerontologijoje

Socialinių paslaugų sistemos dalyvių – teikėjų ir gavėjų lūkesčiai gerontologijoje

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Olga Petrik

Anotacija

Seminaro metu klausytojai bus supažindinti su socialinių paslaugų teikėjų ir gavėjų patirties analizė. Nagrinėsime paslaugų sistemos dalyvių lūkesčius. Modeliuosime pokyčius socialinio konstravimo paslaugų sistemos dalyvių požiūriu.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai,lankomosios priežiūros darbuotojai,priežiūros namuose darbuotojai. slaugytojai, slaugytojų padėjejai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, masazuotojai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Ar globos namai yra dalyvavimo ir galimybių erdvė?

Ar globos namai yra dalyvavimo ir galimybių erdvė?

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Olga Petrik

Anotacija

Seminaro metu nagrinesime pragmatiškumo ir įvairovės diskursą. Dominuojanti socialinio normalumo trūkumo konceptą. Dalyvavimą ir atsivėrimą galimybėms.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai,  lankomosios priežiūros darbuotojai,priežiūros namuose darbuotojai. slaugytojai, slaugytojų padėjejai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, masazuotojai, pedagogai, soc.pedagogai, užimtumo specialistai, laisvalaikio organizatoriai, studentai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Egzistencialistinė paradigma socialiniame darbe: ribos ir galimybės gerontologijoje

Egzistencialistinė paradigma socialiniame darbe: ribos ir galimybės gerontologijoje.

Trukmė – 6 ak. val.

Lektorius:

Olga Petrik

Anotacija

Remiantis egzistencinio socialinio darbo teorijomis bus pristatomi esminiai egzistencinio socialinio darbo modelio principai ir galimybės: nuo individualaus terapinio iki visuomeninių pokyčių.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai,lankomosios priežiūros darbuotojai,priežiūros namuose darbuotojai. slaugytojai, slaugytojų padėjejai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, masazuotojai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Lektorė Ingrida Butvydienė

Emocijų pažinimas ir kūrimas socialiniame darbe 1 dalis

Emocijų pažinimas ir kūrimas socialiniame darbe 1 dalis

Trukmė – 8 ak. val.

Lektorius Ingrida Butvydienė

Anotacija

Praktinio seminaro metu siekiama supažindinti su emocijomis, jutimo organų anatomija, fiziologija; aiškinamasi, kaip atskirti emocijas jas identifikuojant. Supažindinama su atidaus stebėjimo, klausymo taisyklėmis. Gryninama emocijų kūrimo sąvoka.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Emocijų pažinimas ir kūrimas socialiniame darbe 2 dalis

Emocijų pažinimas ir kūrimas socialiniame darbe 2 dalis

Trukmė – 8 ak. val.

Lektorius Ingrida Butvydienė

Anotacija

Šis seminaras yra seminaro ,,Emocijų pažinimas ir kūrimas socialiniame darbe 1 dalis“ tęsinys.

Seminaro metu skiriamos tik praktinės užduotys, kaip pažinti, identifikuoti bei kurti pozityvias emocijas. Dalyviai supažindinami su emocijų išlaisvinimo technika ir jos pritaikymo galimybėmis.

Programos dalyviai: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Higienos reikalavimų įgalinimas socialiniame darbe

Higienos reikalavimų įgalinimas socialiniame darbe

Trukmė – 8 ak. val.

Lektorius Ingrida Butvydienė

Anotacija

Praktinio seminaro metu supažindinama su naujovėmis ir su higienos reikalavimais, kurie keliami socialiniame darbe.

Programos dalyviai

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Slaugytojo padėjėjo savimotyvacija siekiant darbo kokybės

Higienos reikalavimų įgalinimas socialiniame darbe

Trukmė – 8 ak. val.

Lektorius Ingrida Butvydienė

Anotacija

Praktinio seminaro metu supažindinama su naujovėmis ir su higienos reikalavimais, kurie keliami socialiniame darbe.

Programos dalyviai

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Socialinio darbuotojo savimotyvacija siekiant darbo kokybės

Socialinio darbuotojo savimotyvacija siekiant darbo kokybės

Trukmė – 8 ak. val.

Lektorius Ingrida Butvydienė

Anotacija

Praktinio seminaro metu supažindinama su savimotyvacijos elementais, vidiniais ir išoriniais veiksniais veikiančiai darbo kokybę.  

Programos dalyviai

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai, organizacijų teikiančių socialines paslaugas vadovai.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Individo vidinių resursų panaudojimas darbo aplinkoje ir saviugda

Individo vidinių resursų panaudojimas darbo aplinkoje ir saviugda

Trukmė – 8 ak. val.

Lektorius Ingrida Butvydienė

Anotacija

Praktinio seminaro metu individui padedama atrasti vidinius resursus, kuriuos galima panaudoti darbo aplinkoje ir ne tik. Padedama dalyviui atrasti kas padeda jam siekti tikslų, planuoti ir įgyvendinti sumanymus.

Programos dalyviai

Visi asmenys, kurie domisi saviugda.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Lektorius Darius Vaškys

Sojų vaško žvakių induose gamyba

Sojų vaško žvakių induose gamyba

Trukmė – 8 ak. val.

Lektorius:

Darius Vaškys

Tikslas;

Seminaro metu  klausytojai bus  supažindinti su sojų vaško žvakių induose gamybos technologija.

Uždaviniai:

  1. Išryškinti natūralaus sojų vaško savybes ir panaudojimo galimybes.
  2. Atskleisti sojų vaško panaudojimo galimybes žvakių induose gamyboje.
  3. Praktinio užsiėmimo metu pagaminti natūralią sojų vaško žvakę inde.

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

Gebės pagaminti natūralaus sojų vaško žvakę inde.

Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:

Buitinėje aplinkoje, įvairiose pamokose ir užsiėmimuose.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Lektorė Palmira Jurgilienė

Efektyvios informacinės sistemos kūrimas panaudojant Google disko galimybes

Efektyvios informacinės sistemos kūrimas panaudojant Google disko galimybes

Trukmė – 12 ak. val.

Lektorius:

Palmira Jurgilienė

Anotacija

Seminaro dalyviai susipažins su Google dokumentų paketu, Google dokumentų iškvietimu, ir kūrimu, sukurtų dokumentų bendrinimu, apklausos formų kūrimu ir kt.

Programos dalyviai: Seminaras skirtas švietimo įstaigų, kurios planuoja kurti informacinę sistemą, vadovams, jų pavaduotojams ir įvairių dalykų mokytojams.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Virtualios mokymo(si) aplinkos „Moodle“ pritaikymas suaugusiųjų mokymui

Virtualios mokymo(si) aplinkos „Moodle“ pritaikymas suaugusiųjų mokymui

Trukmė – 24 ak. val.

Lektorius:

Palmira Jurgilienė

Anotacija

Seminaro klausytojai įgis gebėjimų dirbti virtualioje mokymo(si) aplinkoje „Moodle“. Išmoks mokomosios medžiagos planavimo e.mokymo kursui. Žinos virtualias e.mokymosi priemones, e.mokymo kurso struktūrą, e.mokymo kurso valdymo galimybes, teorinės medžiagos įkėlimo į e.mokymosi kursą įrankius ir jais naudosis.

Programos dalyviai: Seminaras skirtas įvairių dalykų mokytojams/andragogams, kurie rengs nuotolinio mokymo kursus virtualioje mokymo(si) aplinkoje „Moodle“.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471

Microsoft Movie Maker naudojimas mokomiesiems filmams kurti

Microsoft Movie Maker naudojimas mokomiesiems filmams kurti

Trukmė – 12 ak. val.

Lektorius:

Palmira Jurgilienė

Anotacija

Seminaro dalyviai išmoks greitai, paprastai ir nemokamai sukurti video filmukus iš nuotraukų ar filmuotos medžiagos. pritaikyti efektus ir perėjimus, sukurti titrus ir antraštes, įterpti garso takelius ir kt.

Programos dalyviai: Seminaras skirtas mokytojams, dėstytojams, siekiantiems paįvairinti mokymo procesą mokomaisiais filmais.

Informacija ir registracija:

El.p. aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt

Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

Tel.  (8 46) 341812

Mob. 865902471