Darbuotojų kontaktai

Direktorė
Dr. Dalia Martišauskienė dalia.martisauskiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 495200
Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Antanas Jurevičius antanas.jurevicius@klaipedosgpmc.lt Tel. (8 46) 340132

L.e.  direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pareigas
Laimonas Balsys laimonas.balsys@klaipedosgpmc.lt
+370 646 004413
Pareigybės aprašymas

Sekretorė
Dalia Vaitelavičienė info@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 340132, Mob. +370 659 67291
Pareigybės aprašymas

Mokymo dalies administratorė
Karolina Kanišauskienė karolina.kanisauskiene@klaipedosgpmc.lt 
Tel. (8 46) 342758, Mob. +370 659 67292
Pareigybės aprašymas

Vidaus auditorė
Gabija Margienė gabija.margiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 342704
Pareigybės aprašymas

Viešųjų pirkimų organizatorius
Žilvinas Balsevičius zilvinas.balsevicius@klaipedosgpmc.lt
Tel. +370 640 38248
Pareigybės aprašymas

Personalo skyrius
Plėtros (vystymo) skyrius
Inžinerinės pramonės ir statybos skyrius
Gimnazijos skyrius

Skyriaus vedėja
Palmira Jurgilienė palmira.jurgiliene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 340132
Pareiginiai nuostatai

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius

Skyriaus vedėja
Danguolė Kisielienė danguole.kisieliene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136, Mob. +370 657 09557
Pareiginiai nuostatai

Psichologė
Egita Dadašova egita.dadasova@klaipedosgpmc.lt 
Tel. (8 46) 343136, Mob. +370 655 26981

Socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja
Aistė Paltarokaitė aiste.paltarokaite@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136

Laborantė
Tatjana Drapova tatjana.drapova@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136, Mob. +370 655 94734

Skyriaus specialistė
Aušra Dragašienė ausra.dragasiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136

Specialioji pedagogė
Ilona Grinkevičienė ilonagrinkeviciene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136

Tęstinio mokymo skyrius

Tęstinio skyriaus vedėja
Dr. Inga Iždonaitė – Medžiūnienė inga.medziuniene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 341812, Mob. +370 659 02471
Pareiginiai nuostatai

Tęstinio skyriaus vedėjo pavaduotojas
Dr. Kęstutis Trakšelys kestutis.trakselys@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 341812
Pareiginiai nuostatai

Skyriaus specialistas
Aivaras Lajauskas aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 341812, Mob. +370 659 02471
Pareiginiai nuostatai

Mokymo dalies administratorė
Jolana Moncevičienė testinis.mokymas@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 367044, Mob. +370 659 02471

Transporto skyrius

Skyriaus vedėjas
Tomas Simaitis tomas.simaitis@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 341808, Mob. +370 685 77206
Pareigybės aprašymas

Praktinio mokymo organizatorius autodrome
Mindaugas Ramonas mindaugas.ramonas@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 659 09683

Mokymo dalies administratorė
Vilma Vaitiškienė vilma.vaitiskiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 341808, Mob. +370 699 59933
Pareiginiai nuostatai

Ūkio skyrius

Sandėlininkė
Laima Kurtkienė laima.kurtkiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 342704

Biblioteka

Bibliotekos vedėja
Laima Varčiūnaitė laima.varciunaite@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 340132

Bendrabutis

Bendrabučio administratorė
Vilda Kumpienė vilda.kumpiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 346194, Mob. +370 65967293

Bendrabučio budėtojai
Baltijos pr. 18, Klaipėda
Mob. +370 655 17109

Bendrabučio budėtojai
Lelijų g. 5, Klaipėda
Mob. +370 655 64854

Sargai

Taikos pr. 67, Klaipėda
Mob. +370 655 28193

Lelijų g. 5 / Alyvų g. 10A, Klaipėda
Mob. +370 655 64854