Darbuotojų kontaktai

Direktorė
Dr. Dalia Martišauskienė dalia.martisauskiene@klaipedosgpmc.lt
Tel.  (8 46) 495200

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Antanas Jurevičius antanas.jurevicius@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 340132

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
Aldevinas Viluckis aldevinas.viluckis@klaipedosgpmc.lt
Mob.  +370 699 56256
Pareiginiai nuostatai

Vyriausioji buhalterė
Ilona Grigienė Ilona.grigiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 340132, Mob. +370 630 04236

Sekretorė
Dalia Vaitelavičienė info@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 340132, Mob. +370 659 67291

Mokymo dalies administratorė
Greta Saukaitytė  greta.saukaityte@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 342758, Mob. +370 659 67292

Vidaus auditorius

Vidaus auditorė
Gabija Margienė gabija.margiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 342704

Viešųjų pirkimų organizatorius

Viešųjų pirkimų organizatorius
Žilvinas Balsevičius zilvinas.balsevicius@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 640 38248

Personalo skyrius

Skyriaus vedėja
Laura Rapalienė   laura.rapaliene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 345798, Mob.  +370 652 91 606
Pareiginiai nuostatai

Specialistė
Alma Vaičiulienė alma.vaiciuliene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 345798
Pareiginiai nuostatai

Archyvarė
Alma Bartkienė bartkiene.alma@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 342704
Pareiginiai nuostatai

Buhalterijos skyrius

Vyriausioji buhalterė
Ilona Grigienė Ilona.grigiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 340132, Mob. +370 630 04236
Pareiginiai nuostatai

Buhalterė
Vilija Zaikauskienė vilija.zaikauskiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 342704
Ekonomistė
Rasa Skirmantė rasa.skirmante@kalipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 342704, Mob. +370 652 05035
Pareiginiai nuostatai

Buhalterė
Bronislava Jucienė bronislava.juciene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 345568
Pareiginiai nuostatai

 

 

Plėtros (vystymo) skyrius

Projektų vadovė
Eglė Radzienė egle.radziene@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 652 93292
Pareiginiai nuostatai

IT specialistas
Vaidas Stankus vaidas.stankus@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 46 340 132
Pareiginiai nuostatai

Inžinerinės pramonės ir statybos skyrius

Skyriaus vedėjas
Fernandas Narkus  fernandas.narkus@klaipedosgpmc.lt
Pareiginiai nuostatai

Gimnazijos skyrius

Skyriaus vedėja
Palmira Jurgilienė palmira.jurgiliene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 340132
Pareiginiai nuostatai

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius

Skyriaus vedėja
Danguolė Kisielienė  danguole.kisieliene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136, Mob. +370 657 09557
Pareiginiai nuostatai

Psichologė
Egita Dadašova egita.dadasova@klaipedosgpmc.lt 
Tel. (8 46) 343136, Mob. +370 655 26981

Socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja
Aistė Paltarokaitė aiste.paltarokaite@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136

Specialioji pedagogė …@klaipedosgpmc.lt

Laborantė
Tatjana Drapova tatjana.drapova@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136, Mob. +370 655 94734

Skyriaus specialistė
Aušra Dragašienė   ausra.dragasiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136,

 

Tęstinio mokymo skyrius

Tęstinio skyriaus vedėja
Dr. Inga Iždonaitė – Medžiūnienė inga.medziuniene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 341812, Mob. +370 659 02471
Pareiginiai nuostatai

Tęstinio skyriaus vedėjo pavaduotojas
Dr. Kęstutis Trakšelys kestutis.trakselys@klaipedosgpmc.lt 
Tel. (8 46) 341812
Pareiginiai nuostatai

Skyriaus specialistas
Aivaras Lajauskas  aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 341812, Mob. +370 659 02471
Pareiginiai nuostatai

Mokymo dalies administratorė
Jolana Moncevičienė testinis.mokymas@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 367044, Mob. +370 659 02471

 

 

Transporto skyrius

Skyriaus vedėjas
Tomas Simaitis tomas.simaitis@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 341808, Mob. +370 685 77206
Pareiginiai nuostatai

Praktinio mokymo organizatorius autodrome
Mindaugas Ramonas mindaugas.ramonas@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 659 09683

Mokymo dalies administratorė
Vilma Vaitiškienė vilma.vaitiskiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 341808, Mob. +370 699 59933
Pareiginiai nuostatai

 

Ūkio skyrius

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
Aldevinas Viluckis aldevinas.viluckis@klaipedosgpmc.lt
Mob.  +370 699 56256
Pareiginiai nuostatai

Sandėlininkė
Laima Kurtkienė laima.kurtkiene@klaipedosgpmc.lt
Tel (8 46) 342704

Sektorinio praktinio mokymo centras (autodromas)

Praktinio mokymo organizatorius autodrome
Mindaugas Ramonas mindaugas.ramonas@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 659 09683

Bendrabutis

Bendrabučio administratorė
Vilda Kumpienė vilda.kumpiene@klaipedosgpmc.lt

Tel. (8 46) 346194, Mob. +370 65967293

Bendrabučio budėtojai

Baltijos pr. 18, Klaipėda
Mob. +370 655 17109

Lelijų g. 5, Klaipėda
Mob.  +370 655 64854

Sargai

Taikos pr. 67, Klaipėda
Mob. +370 655 28193

Lelijų g. 5 / Alyvų g. 10A, Klaipėda
Mob.  +370 655 64854

Biblioteka


Bibliotekos vedėja
Laima Varčiūnaitė laima.varciunaite@klaipedosgpmc.lt

Tel. (846 340132)