Darbuotojų kontaktai

Direktorė
Dr. Dalia Martišauskienė dalia.martisauskiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 495200
Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Antanas Jurevičius antanas.jurevicius@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 345829
Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
Fernandas Narkus  fernandas.narkus@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 346329, Mob. +370 600 36005
Pareigybės aprašymas

Sekretorė
Dalia Vaitelavičienė info@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 340132, Mob. +370 659 67291
Pareigybės aprašymas

Mokymo dalies administratorė
Karolina Kanišauskienė karolina.kanisauskiene@klaipedosgpmc.lt 
Tel. (8 46) 342758, Mob. +370 659 67292
Pareigybės aprašymas

Vidaus auditorė
Gabija Margienė gabija.margiene@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370699 56256
Pareigybės aprašymas

Viešųjų pirkimų organizatorius
Žilvinas Balsevičius zilvinas.balsevicius@klaipedosgpmc.lt
Tel. +370 640 38248
Pareigybės aprašymas

Plėtros (vystymo) skyrius
Inžinerinės pramonės ir statybos skyrius
Gimnazijos skyrius
Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius

Skyriaus vedėja
Danguolė Kisielienė danguole.kisieliene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136, Mob. +370 657 09557
Pareigybės aprašymas

Psichologė
Egita Dadašova egita.dadasova@klaipedosgpmc.lt 
Tel. (8 46) 343136, Mob. +370 655 26981
Pareigybės aprašymas

Socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja
Aistė Paltarokaitė aiste.paltarokaite@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136
Pareigybės aprašymas

Laborantė
Tatjana Drapova tatjana.drapova@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136, Mob. +370 655 94734
Pareigybės aprašymas

Skyriaus specialistė
Aušra Dragašienė ausra.dragasiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136

Specialioji pedagogė
Ilona Grinkevičienė ilona.grinkeviciene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136
Pareigybės aprašymas

Mokytojo padėjėja
Reda Paulauskienė  reda.paulauskiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 343136)

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius (Taikos pr. 67)
Tel. (8 46) 342429

Tęstinio mokymo skyrius

Tęstinio skyriaus vedėja
Dr. Inga Iždonaitė – Medžiūnienė inga.medziuniene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 341812, Mob. +370 659 02471
Pareigybės aprašymas

Tęstinio skyriaus vedėjo pavaduotojas
Dr. Kęstutis Trakšelys kestutis.trakselys@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 341812
Pareigybės aprašymas

Skyriaus specialistas
Aivaras Lajauskas aivaras.lajauskas@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 341812, Mob. +370 659 02471
Pareigybės aprašymas

Mokymo dalies administratorė
Jolana Moncevičienė testinis.mokymas@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 367044, Mob. +370 659 02471
Pareigybės aprašymas

Transporto skyrius

Skyriaus vedėjas
Tomas Simaitis tomas.simaitis@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 341808, Mob. +370 685 77206
Pareigybės aprašymas

Praktinio mokymo organizatorius autodrome
Mindaugas Ramonas mindaugas.ramonas@klaipedosgpmc.lt
Mob. +370 659 09683
Pareigybės aprašymas

Mokymo dalies administratorė
Vilma Vaitiškienė vilma.vaitiskiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 341808, Mob. +370 699 59933
Pareigybės aprašymas

Ūkio skyrius

Sandėlininkė
Laima Kurtkienė laima.kurtkiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 340132

Biblioteka

Bibliotekos vedėja
Laima Varčiūnaitė laima.varciunaite@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 340132
Pareigybės aprašymas

Bendrabutis

Bendrabučio administratorė
Vilda Kumpienė vilda.kumpiene@klaipedosgpmc.lt
Tel. (8 46) 346194, Mob. +370 65967293
Pareigybės aprašymas

Bendrabučio budėtojai
Baltijos pr. 18, Klaipėda
Mob. +370 655 17109
Pareigybės aprašymas

Bendrabučio budėtojai
Lelijų g. 5, Klaipėda
Mob. +370 655 64854
Pareigybės aprašymas

Sargai

Taikos pr. 67, Klaipėda
Mob. +370 655 28193

Lelijų g. 5 / Alyvų g. 10A, Klaipėda
Mob. +370 655 64854