Informacija apie skyrius

Statybos ir verslo skyrius
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras atveria puikias galimybes siekiantiems įgyti perspektyvias, paklausias darbo rinkoje specialybes:

 • Baldžiaus
 • Apdailininko
 • Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo
 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo
 • Kompiuterinio projektavimo operatoriaus
 • Ekspeditoriaus
 • Dažytojo – tinkuotojo padėjėjo

 

 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius įgyvendina kelias veiklos sritis – pirminis mokymas, specialiųjų ugdymosi poreikių, turinčių mokinių profesinis mokymas, profesinė reabilitacija.

Mokiniai Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje gali mokytis pagal šias mokymo programas:

 • Masažuotojo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
 • Masažuotojo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 1,5 metų.
 • Slaugytojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 1 m.
 • Slaugytojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 9 mėnesiai.
 • Slaugytojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  pagrindinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai 3 mėnesiai.
 • Paramediko modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
 • Paramediko modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 1,5 metai.
 • Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 8 mėnesiai.
 • Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri skirta asmenims,  įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 7 mėnesiai.
 • Natūralios kosmetikos gamintojo modulinę profesinio mokymo programą, kuri skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 1,5 metų.
 • Natūralios kosmetikos gamintojo modulinę profesinio mokymo programą, kuri skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 1 metai 1 mėnuo.
 • Floristo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems nereglamentuotą išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai.
 • Floristo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems pradinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 1 metai.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus išskirtinumas – darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. Mokymosi metu mokiniams pagalbą teikia psichologas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas bei profesijos mokytojai.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje vykdoma ir profesinės reabilitacijos programa, kuri skirta negalią turintiems asmenims. Profesinės reabilitacijos dalyviui siekiama padėti atkurti arba išsiugdyti naujus įgūdžius, kurie reikalingi pasirenkant naują profesinę kvalifikaciją ir integruojantis į darbo rinką.  Dirbama su asmenimis, turinčiais regos, klausos, psichikos, fizines negalias. Paslaugas teikia socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas, psichologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichiatras (pagal poreikį), surdopedagogas (pagal poreikį), tiflopedagogas (pagal poreikį).

Sėkmingai baigusiems profesinio mokymo, profesinės reabilitacijos programas asmenims įteikiami profesinio mokymo diplomai.

Transporto skyrius

Vairuotojų mokymo skyriuje vykdomi:

 • A, B, BE, C, CE, D kategorijų vairuotojų mokymai bei jų įgūdžių tobulinimas.
 • 95 kodo profesiniai vairuotojų mokymai.
 • ADR A1, A2, A3, A4 kursai vairuotojams, vežantiems pavojingus krovinius.
 • ADR M, M1, M2, M3, M4, M5 kursai krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistams.
 • Mokymai vairavimo stimuliatoriumi (autodrome).
 • Krautuvų vairuotojų mokymų kursai.
 • Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatorių mokymai.
 • Papildomi kursai vairuotojams, pažeidusiems kelių eismo taisykles.
 • Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotikų ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymo programa.
Gimnazijos skyrius

Mokiniai, siekiantys įgyti pagrindinį išsilavinimą, I, II gimnazijos skyriaus klasėse  mokosi pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, chemijos, fizikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, bendrosios kūno kultūros, etikos ir pasirinkto profesinio mokymo programos modulio.  Dalyvavę pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime ir sėkmingai baigę II gimnazijos klasę, mokiniai gauna pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą ir įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Mokiniai, siekiantys įgyti profesiją  ir vidurinį išsilavinimą, III, IV gimnazijos skyriaus klasėse  mokosi pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, chemijos, fizikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, bendrosios kūno kultūros, etikos ir profesijos dalykų. Išlaikę mokyklinius/valstybinius brandos egzaminus ir sėkmingai baigę III ir IV gimnazijos klasių programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.
Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų, praktinių įgūdžių įgyja įvairiose Klaipėdos miesto, respublikos arba užsienio šalių įmonėse, išlaiko asmens kompetencijų įvertinimo egzaminus, įgyja specialybės diplomą.

Mokymasis Centro gimnazijos skyriuje priimtinas tiems mokiniams, kurie turi aiškų gyvenimo tikslą įgyti konkrečią specialybę ir toliau tęsti tikslines studijas kolegijose.

Tęstinio profesinio mokymo skyrius

Tęstinis profesinis mokymas – galimybė kurti vertę ir siekti karjeros.

 • Tęstinis profesinis mokymas mokymo centre vyksta nuolat, atsižvelgiant į darbdavių ir besimokančiųjų poreikius:
 • Yra galimybė derinti mokymąsi ir darbą –  mokytis pameistrystės forma savo darbo vietoje ir gauti kvalifikaciją arba įgyti kompetenciją;
 • Yra galimybė (įsi-)vertinti neformalių ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas, pateikus praktinio darbo patirties dokumentus, ir taip įgyti kvalifikaciją/kompetenciją;
 • Yra galimybė kai kuriose mokymo programose mokytis nuotoliniu būdu (teorinę dalį).

Jūs galite įgyti:

 • profesinę kvalifikaciją;
 • papildomą profesinę kvalifikaciją;
 • kompetenciją, reikalingą tam tikram darbui ar funkcijai atlikti.
 • Praktinis mokymas vyksta mokymo centre ir realioje darbo vietoje.
Sektorinis praktinio mokymo centras

Automobilių vairavimo ant slidžios dangos gebėjimų ir įgūdžių tobulinimo užsiėmimai. Įrengtame moderniame autodrome net ir vidurvasarį specialios įrangos pagalba padaroma kelio danga kuri prilygsta ledui. Įgūdžiams slidžiame kelyje tobulinti įrengtos dvi trasos. Vienoje iš jų, prieš automobiliui užvažiuojant ant slidžios dangos, automobilis specialios plokštės pagalba yra stumtelėjamas į šoną, todėl netenka stabilumo. Vairuotojas turi sugrąžinti automobilį į normalią judėjimo trajektoriją, tuo pat metu iškyla vandens kliūtys, kurias besimokantysis turi apvažiuoti. Tokiu būdu vairuotojas turi galimybę saugiai ugdyti įgūdžius, reikalingus vairuojant automobilį sudėtingomis eismo sąlygomis, kas ateityje gali padėti išvengti eismo įvykių. Antroji trasa įrengta 6% statumo nuokalnėje. Čia vairuotojas, besileisdamas nuokalne, išvys vandens kliūtį, turės ją apvažiuoti ir saugiai pasisukti posūkyje. Ugdomas saugaus greičio pasirinkimo suvokimas, tinkamas vairo, akceleratoriaus, stabdžių paminos valdymas, vairuotojas realiai įvertina pavojų, kuris tyko posūkiuose, neįvertinus automobilio galimybių. Be slidžių dangų sektoriniame centre yra įrengtos didelės aikštelės vairuotojų mokymui. Čia praktiką atlieka A, B, BE, C, CE, D, vairavimo kategorijų vairuotojai.