Informacija apie skyrius

Inžinerinės pramonės ir statybos skyrius

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras atveria puikias galimybes siekiantiems įgyti perspektyvias, paklausias darbo rinkoje specialybes:

 • Staliaus
 • Baldžiaus
 • Apdailininko (statybininko)
 • Stogdengio
 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo
 • Logisto – ekspeditoriaus
 • Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo
Tęstinio profesinio mokymo skyrius

Tęstinis profesinis mokymas – galimybė kurti vertę ir siekti karjeros.

 • Tęstinis profesinis mokymas mokymo centre vyksta nuolat, atsižvelgiant į darbdavių ir besimokančiųjų poreikius:
 • Yra galimybė derinti mokymąsi ir darbą –  mokytis pameistrystės forma savo darbo vietoje ir gauti kvalifikaciją arba įgyti kompetenciją;
 • Yra galimybė (įsi-)vertinti neformalių ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas, pateikus praktinio darbo patirties dokumentus, ir taip įgyti kvalifikaciją/kompetenciją;
 • Yra galimybė kai kuriose mokymo programose mokytis nuotoliniu būdu (teorinę dalį).

Jūs galite įgyti:

 • profesinę kvalifikaciją;
 • papildomą profesinę kvalifikaciją;
 • kompetenciją, reikalingą tam tikram darbui ar funkcijai atlikti.
 • Praktinis mokymas vyksta mokymo centre ir realioje darbo vietoje.
Gimnazijos skyrius

Mokiniai, siekiantys įgyti profesiją ir pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą II, III, IV gimnazijos skyriaus klasėse  mokosi vidurinio ugdymo programos dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, chemijos, fizikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, bendrosios kūno kultūros, etikos ir profesijos dalykų. Išlaikę mokyklinius/valstybinius brandos egzaminus ir sėkmingai baigę III ir IV gimnazijos klasių programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą. Dalyvavę pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime ir sėkmingai baigę II gimnazijos klasę, mokiniai gauna pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų, praktinių įgūdžių įgyja įvairiose Klaipėdos miesto, respublikos arba užsienio šalių įmonėse, išlaiko asmens kompetencijų įvertinimo egzaminus, įgyja specialybės diplomą. Mokymasis Centro gimnazijos skyriuje priimtinas tiems mokiniams, kurie turi aiškų gyvenimo tikslą įgyti konkrečią specialybę ir toliau tęsti tikslines studijas kolegijose.

Transporto skyrius

Vairuotojų mokymo skyriuje vykdomi:

 • Visų kategorijų vairuotojų mokymai A,A1,A2, B, C, D, BE, CE, bei jų įgūdžių tobulinimai.
 •  95 kodo profesiniai vairuotojų mokymai.
 • ADR A1, A2, A3, A4 kursai vairuotojams, vežantiems pavojingus krovinius.
 • ADR M, M1, M2, M3, M4, M5 kursai krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistams.
 • Mokymai simuliatoriumi.
 • Krautuvų vairuotojų kursai.
 • Hidromanipuliatorių operatorių mokymai.
 • Papildomi vairuotojų mokymo kursai pažeidusiems kelių eismo taisykles.
 •  Mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai
Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje mokosi, siekiantys įgyti masažuotojo higieninės kosmetikos kosmetiko, pėdos priežiūros paslaugos teikėjo, želdinių tvarkytojo, floristo, viešbučio darbuotojo kvalifikaciją.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus mokiniai mokosi:

 • Masažuotojo mokymo programoje, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
 • Pėdos priežiūros paslaugos teikėjo mokymo programoje, kuri skirta asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 1,5 metų.
 • Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programoje, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
 • Masažuotojo mokymo programoje, kuri  skirta regėjimo negalią turintiems asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
 • Floristo mokymo programoje, kuri skirta asmenims, įgijusiems pradinį, pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai.
 • Viešbučio darbuotojo mokymo programoje, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems pradinį, pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai.
 • Želdinių tvarkytojo mokymo programoje, kuri skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims su pradiniu, pagrindiniu arba viduriniu išsilavinimu. Mokymosi trukmė – 3 metai.

Mokiniai gali dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje: sporto („Judėjimas galia“), meninės raiškos, profesijos, techninės kūrybos („Dailės terapija“, „Kūrybinis žydėjimas“, „Vokalinis ansamblis“, „Taikomosios kineziologijos elementų taikymas masažuotojo praktikoje“, „Šiuolaikinis etiketas“).

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus mokiniai paskutiniame kurse atlikę baigiamąją praktiką, Masažuotojų, Pėdų priežiūros paslaugos teikėjo mokymo programos mokiniai išlaikę valstybinius egzaminus baigia mokymo programas. Mokiniams baigusiems Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje profesinio mokymo programas  įteikiami profesinio mokymo diplomai.

Mokymąsis Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje priimtinas tiems mokiniams, kurie nori mokintis moderniose praktinio ir teorinio mokymo klasėse (auditorijose).  Jose praktinio mokymo įranga ir priemonės yra šiuolaikinės bei su mokiniais dirba profesionalūs specialistai, pedagogai, turintys nemažą praktinę patirtį.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus išskirtinumas – darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. Siekiant šių mokinių holistinio ugdymo yra surinkta specialistų komanda – psichologas, socialinis pedagogas bei profesijos mokytojai, siekiant mokiniams padėti integruotis socialiai, psichologiškai bendruomenėje, įgyti profesiją ir kvalifikaciją.

Vykdomas Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje ne tik pirminis profesinis mokymas, bet ir profesinė reabilitacija, kai siekiama asmeniui padėti socialiai integruotis į darbo rinką, atkurti arba išsiugdyti naujus įgūdžius.  Dirbama su asmenimis, turinčiais regos, klausos, psichikos, fizines negalias. Profesinės reabilitacijos programoje dirba specialistų komanda – socialinis darbuotojas, psichologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, psichiatras (pagal poreikį), surdopedagogas (pagal poreikį), tiflopedagogas (pagal poreikį).

 

Sektorinis praktinio mokymo centras

Automobilių vairavimo ant slidžios dangos gebėjimų ir įgūdžių tobulinimo užsiėmimai. Įrengtame moderniame autodrome net ir vidurvasarį specialios įrangos pagalba padaroma kelio danga kuri prilygsta ledui. Įgūdžiams slidžiame kelyje tobulinti įrengtos dvi trasos. Vienoje iš jų, prieš automobiliui užvažiuojant ant slidžios dangos, automobilis specialios plokštės pagalba yra stumtelėjamas į šoną, todėl netenka stabilumo. Vairuotojas turi sugrąžinti automobilį į normalią judėjimo trajektoriją, tuo pat metu iškyla vandens kliūtys, kurias besimokantysis turi apvažiuoti. Tokiu būdu vairuotojas turi galimybę saugiai ugdyti įgūdžius, reikalingus vairuojant automobilį sudėtingomis eismo sąlygomis, kas ateityje gali padėti išvengti eismo įvykių. Antroji trasa įrengta 6% statumo nuokalnėje. Čia vairuotojas, besileisdamas nuokalne, išvys vandens kliūtį, turės ją apvažiuoti ir saugiai pasisukti posūkyje. Ugdomas saugaus greičio pasirinkimo suvokimas, tinkamas vairo, akceleratoriaus, stabdžių paminos valdymas, vairuotojas realiai įvertina pavojų, kuris tyko posūkiuose, neįvertinus automobilio galimybių. Be slidžių dangų sektoriniame centre yra įrengtos didelės aikštelės vairuotojų mokymui. Čia praktiką atlieka A, A1, A2, B, BE, C, CE, D, vairavimo kategorijų vairuotojai.