Karjeros galimybės

Kviečiame į savo komandą

Kretingos filialo direktorių, 1 etatas

Paskelbtas konkursas į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos filialo direktoriaus pareigas (Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje skelbimo Nr. 84286, pareiginės algos koeficientas — nuo 10,66 iki 13,3; darbo vieta Kretingoje).

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Skelbimas galioja iki 2022 m. gruodžio 12 d. įskaitytinai, nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/filialo-direktorius-322;842860.html

Dėl detalesnės informacijos apie vykdomą konkursą galite kreiptis el. p. asta.jakstiene@klaipedosgpmc.lt, tel. (8 65291606).

Sekretorę, 1 etatas

Specialūs reikalavimai:

 1. būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
 2. turėti analogiško darbo patirtį;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas;
 4. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei dokumentų valdymo taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Darbo pobūdis:

 1. tvarkyti gaunamą ir siunčiamą korespondenciją; (laiškus, elektronines žinutes)
 2. spausdinti ir dauginti dokumentus, priimti ir siųsti elektroninius laiškus ir kt.
 3. organizuoti direktoriaus susitikimus, sudaryti darbotvarkes;
 4. kontroliuoti, kad struktūriniai padaliniai ir konkretūs vykdytojai laiku parengtų vidaus dokumentus, atsakytų į gautus raštus ir kitus dokumentus;
 5. teikti informaciją telefonu, priimti lankytojus ir suteikti jiems prašomą informaciją, informuoti interesantus apie profesinio mokymo programas, kitas teikiamas paslaugas, mokymosi tvarką ir kt.;

Darbo užmokestis: 1267 – 1610 Eur, priklausomai nuo darbo stažo ir išsilavinimo.
Kreiptis tel.nr. : 8 699 16289, el.p.: asta.jakstiene@klaipedosgpmc.lt

Baldžių profesijos mokytoją, mokyti Statybos ir verslo skyriuje pagal Baldžiaus modulinę profesinio mokymo programą. Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją. Kreiptis: asta.jakimoviene@klaipedosgpmc.lt

95 kodo ir krautuvų vairuotojo profesijos mokytoją
Darbo pobūdis: Teorinis ir/ar praktinis vairuotojų profesinis mokymas
Reikalavimai:

 • Išsilavinimas –  ne žemesnis kaip aukštasis koleginis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 m. ar spec. vidurinis, įgytas iki 1995 m.), susijęs su automobilių transportu;
  specialių kursų baigimo liudijimas;
 • 3 metų darbo patirtis, susijusi su kelių transportu ar vairuotojų mokymu;
 • B, C, CE, D kat. transporto priemonių vairavimo teisė;
 • pedagoginių – psichologinių žinių mokymo baigimo pažymėjimas;
 • rusų, anglų kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu;
 • darbas kompiuteriu;

Darbo užmokestis: už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją.
Kreiptis: laima.maroziene@klaipedosgpmc.lt, tel.: 868577206

Valytoją, 1 etatas
Darbo užmokestis – MMA. Kreiptis tel. nr.: 8 600 36005.

Specialųjį pedagogą, 1 etatas
Darbo pobūdis: atlikti pedagoginius mokinių vertinimus, nustatant žinių, įgūdžių, gebėjimų lygį bei įvertinti jų pažangą, bendradarbiauti ir konsultuoti profesijos mokytojus, specialių poreikių mokinių tėvus, numatyti mokymo tikslus ir uždavinius, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius ir galimybes,  lavinti specialiųjų poreikių mokinių sutrikusias funkcijas pagal kiekvieno mokinio individualius gebėjimus.
Darbo užmokestis: 1223,07 – 1718,67 Eur, priklausomai nuo darbo stažo ir įgytos kvalifikacijos.
Kreiptis tel.nr. : 8 657 09557

Statybos darbų profesijos mokytoją, mokyti Statybos ir verslo skyriuje pagal Apdalininko modulinę profesinio mokymo programą. Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją. Kreiptis: asta.jakimoviene@klaipedosgpmc.lt

Elektriko profesijos mokytoją, mokyti Statybos ir verslo skyriuje pagal Elektriko modulinę profesinio mokymo programą. Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją. Kreiptis: asta.jakimoviene@klaipedosgpmc.lt

Informacinių technologijų profesijos mokytoją, dėstyti Tęstinio mokymo skyriuje pagal: Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinę profesinio mokymo programą. Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją.  Kreiptis: +370 659 02471

Informacija atnaujinta  2022-11-16