Karjeros galimybės

Kviečiame į savo komandą:

Valytoją

Ieškoma valytoja pilnai darbo dienai, neterminuotai darbo sutarčiai.

Kreiptis tel. +370 600 36005

Karjeros specialistą, 1 etatu, 36 val./sav.
Darbo pobūdis:

 1. Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 2. Organizuoti profesinį veiklinimą (pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 3. Teikti karjeros planavimui reikalingą informaciją mokiniams ir kitiems Centro bendruomenės nariams;
 4. Supažindinti mokinius, mokytojus, tėvus su Centre teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis, parengti reikalingą informaciją viešinimui Centro elektoninėje svetainėje;
 5. Supažindinti mokinius su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais);
 6. Supažindinti Centro mokinius su darbo rinka ir inicijuoti mokinių įsidarbinimą pagal įgytą specialybę.
 7. Organizuoti ir dalyvauti viešinimo renginiuose (moksleivių tėvų susirinkimuose) bendrojo ugdymo mokyklose, kad pristatytų Centro mokymo programas ir pritrauktų mokinius mokytis į Centro 9-10 klasę ir į profesinio mokymo programas;
 8. Organizuoti ir dalyvauti viešinimo renginiuose verslo, valstybinio ir kt. sektoriaus organizacijose, įmonėse, kad pristatytų Centro mokymo programas ir pritrauktų verslo įmonių darbuotojus mokytis į pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas.

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (privalumas – psichologija, sociologija, edukologija, ekonomika, karjeros studijos arba/ir magistro kvalifikacinis laipsnis);
 2. Turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo, veiklų patirties su mokiniais ar konsultacinio ugdomojo darbo su suaugusiaisiais patirties arba turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo su žmonėmis patirties arba 1 metus profesinio orientavimo karjeros planavimo srityje.

Darbo užmokestis: nuo 1660 iki 1785 eurų, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo.

Kreiptis: asta.jakstiene@klaipedosgpmc.lt, tel.: +370 652 91606

95 kodo ir krautuvų vairuotojo profesijos mokytoją

Darbo pobūdis: Teorinis ir/ar praktinis vairuotojų profesinis mokymas.

Reikalavimai:

 • Išsilavinimas –  ne žemesnis kaip aukštasis koleginis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 m. ar spec. vidurinis, įgytas iki 1995 m.), susijęs su automobilių transportu;
 • specialių kursų baigimo liudijimas;
 • 3 metų darbo patirtis, susijusi su kelių transportu ar vairuotojų mokymu;
 • B, C, CE, D kat. transporto priemonių vairavimo teisė;
 • pedagoginių – psichologinių žinių mokymo baigimo pažymėjimas;
 • rusų, anglų kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu;
 • darbas kompiuteriu.

Darbo užmokestis: už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją.

Kreiptis: dalia.budginiene@klaipedosgpmc.lt​, tel.: +370 659 67290

Specialųjį pedagogą, 1 etatu

Darbo pobūdis: atlikti pedagoginius mokinių vertinimus, nustatant žinių, įgūdžių, gebėjimų lygį bei įvertinti jų pažangą, bendradarbiauti ir konsultuoti profesijos mokytojus, specialių poreikių mokinių tėvus, numatyti mokymo tikslus ir uždavinius, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius ir galimybes,  lavinti specialiųjų poreikių mokinių sutrikusias funkcijas pagal kiekvieno mokinio individualius gebėjimus.

Darbo užmokestis: 1508 – 2118 Eur, priklausomai nuo darbo stažo ir įgytos kvalifikacijos.

Kreiptis tel. nr.: +370 657 09557

Informacinių technologijų profesijos mokytoją

Informacinių technologijų profesijos mokytoją, dėstyti Tęstinio mokymo skyriuje pagal: Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinę profesinio mokymo programą.

Apmokėjimas už faktiškai išdirbtas valandas, pagal pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją.

Kreiptis: +370 659 02471

Informacija atnaujinta  2024-02-07