Vadovo darbotvarkė

DIREKTORĖS DALIOS MARTIŠAUSKIENĖS DARBOTVARKĖ (GALI KEISTIS)

2019 m. gegužės mėn.

Data

Veikla

19 d.

Dalyvavimas paramos akcijoje ,,Vilties bėgimas 2019″

20 d.

Savaitės darbų aptarimas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir infrastruktūrai

Einamųjų klausimų aptarimas su Personalo skyriaus vedėja

Pasitarimas su atsakingais asmenimis dėl pasirengimo nenaudojamos įrangos nurašymui.

Dalyvavimas Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos skyriaus mokytojų metodiniame posėdyje

Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas

21 d.

Pasitarimas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir infrastruktūrai

Individualūs susitikimai su Centro bendruomenės nariais

Einamųjų darbų aptarimas su Tęstinio skyriaus vedėja.

Einamųjų klausimų aptarimas

Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas

22 d.

Pasitarimas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir infrastruktūrai

Einamųjų darbų aptarimas su vyr. buhaltere

Susitikimas su Centro vidaus auditore

Einamųjų klausimų aptarimas

Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas

23 d.

Pasitarimas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir infrastruktūrai

Einamųjų darbų aptarimas su vyr. buhaltere

Einamųjų darbų aptarimas su Transporto skyriaus vedėju

Einamųjų klausimų aptarimas

Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas

24 d.

Lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo stebėjimas

Dalyvavimas Klaipėdos mero priėmime abiturientams

Einamųjų klausimų aptarimas

Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas