Sveikatos priežiūros paslaugų skyrius

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius įgyvendina kelias veiklos sritis – pirminis mokymas, specialiųjų ugdymosi poreikių, turinčių mokinių profesinis mokymas, profesinė reabilitacija.

Mokiniai Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje gali mokytis pagal šias mokymo programas:

 • Masažuotojo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
 • Masažuotojo modulinę profesinio mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 1,5 metų.
 • Slaugytojo padėjėjo modulinę mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 10 mėnesių
 • Slaugytojo padėjėjo modulinę mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 9 mėnesiai.
 • Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinę mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
 • Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinę mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 1,5 metai.
 • Virėjo modulinę mokymo programą kartu su socialinių įgūdžių programa, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems pradinį, pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus išskirtinumas – darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. Mokymosi metu mokiniams pagalbą teikia psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas bei profesijos mokytojai.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje vykdoma ir profesinės reabilitacijos programa, kuri skirta negalią turintiems asmenims. Profesinės reabilitacijos dalyviui siekiama padėti atkurti arba išsiugdyti naujus įgūdžius, kurie reikalingi pasirenkant naują profesinę kvalifikaciją ir integruojantis į darbo rinką.  Dirbama su asmenimis, turinčiais regos, klausos, psichikos, fizines negalias. Paslaugas teikia socialinis darbuotojas, psichologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, psichiatras (pagal poreikį), surdopedagogas (pagal poreikį), tiflopedagogas (pagal poreikį).

Sėkmingai baigusiems profesinio mokymo, profesinės reabilitacijos programas asmenims įteikiami profesinio mokymo diplomai.

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P43091501, 110 kr.

Programos kodas  – P43091501, programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui

Kvalifikacijos pavadinimas – masažuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė – 2 m.

Programos paskirtis. Parengti masažuotoją, gebantį įvertinti kliento (paciento) fizinę bei psichikos sveikatos būklę, paaiškinti masažo poveikį ir sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į kliento (paciento) amžiaus ypatumus. Mokantį savarankiškai atlikti masažą, atpažįstant  gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinant ir tinkamai reaguojant, užtikrinantį teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą. Masažuotoją skleidžiantį profesinę patirtį, bendraujantį ir bendradarbiaujantį su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais, vykdantį prevencinę veiklą.

Būsimo darbo specifika. Šią kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros,  grožio salonuose, socialinės rūpybos įstaigose, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

 1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai

1.1.  Įvadas profesiją, 2 kr.;

1.2.  Kliento fizinės ir emocinės būklės vertinimas, 20 kr.

1.3. Klasikinio ir segmentinio masažo atlikimas, 20 kr.

1.4. Gydomojo masažo atlikimas, 20 kr.

1.5. Sportinio masažo atlikimas, 20 kr.

1.6. Įvadas į darbo rinką, 10 kr.

 1. Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai

2.1. Netradicinio masažo atlikimas, 5 kr.;

2.2. Kosmetinio masažo atlikimas, 5 kr.

2.3. Kūno puoselėjimo procedūrų atlikimas, 5 kr.

 1. Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai

3.1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;

3.2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5  kr.

3.3. Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (turintiems kvalifikaciją)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43091501, 90 kr.

Programos kodas  – T43091501, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui

Kvalifikacijos pavadinimas – masažuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė – 1,5 m.

Programos paskirtis. Parengti masažuotoją, gebantį įvertinti kliento (paciento) fizinę bei psichikos sveikatos būklę, paaiškinti masažo poveikį ir sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į kliento (paciento) amžiaus ypatumus. Mokantį savarankiškai atlikti masažą, atpažįstant  gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinant ir tinkamai reaguojant, užtikrinantį teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą. Masažuotoją skleidžiantį profesinę patirtį, bendraujantį ir bendradarbiaujantį su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais, vykdantį prevencinę veiklą.

Būsimo darbo specifika. Šią kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros,  grožio salonuose, socialinės rūpybos įstaigose, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

1.1. Kliento fizinės ir emocinės būklės vertinimas, 20 kr.

1.2. Klasikinio ir segmentinio masažo atlikimas, 20 kr.

1.3. Gydomojo masažo atlikimas, 20 kr.

1.4. Sportinio masažo atlikimas, 20 kr.

1.5. Įvadas į darbo rinką, 10 kr.

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa kartu su socialinių įgūdžių programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P21101303, 60 kr.
T21101303, 50 kr.

Programos kodas  – P21101303, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 kreditų
T21101303, programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – virėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pradinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 3 metai

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Dirbama su įrenginiais, elektriniais prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisais bei įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi. Naudojamos technologijos kortelės, valymo, dezinfekavimo priemonės.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais:

 1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai
  • Įvadas profesiją, 1 kr.;
  • Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas, 10 ;
  • Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas, 15 ;
  • Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas, 20 ;
  • Įvadas į darbo rinką, 5 kr.
 1. Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai
 • Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas, 5 ;
 • Nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalų gaminimas, 5 ;
 • Picų gaminimas, 5 ;
 • Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas, 5 ;
 • Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas, 5 ;
 • Pagalba rūpinantis moterimi nėštumo, gimdymo bei pogimdyviniu laikotarpiu, 5 kr.
 1. Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.

 

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa M44091301

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M44091301, 60 kr.

Programos kodas  – M44091301, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 1 metai

Programos paskirtis. Parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas ir sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.

Būsimo darbo specifika. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Slaugytojo padėjėjas galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais (kr.):

Privalomieji profesinio mokymo moduliai

 1. Įvadas profesiją, 1 kr.;
 2. Higienos paciento reikmių tenkinimas, 15 kr.;
 3. Rūpinimasis pacientais bei jų artimaisiais, 15 kr.;
 4. Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas, 10 kr.;
 5. Techninių darbų atlikimas, 5 kr.;
 6. Įvadas į darbo rinką, 5 kr.

Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai

 1. Pagalba slaugos specialistui stiprinant paciento sveikatą ilgalaikėje slaugoje, 5 kr.;
 2. Pagalba rūpinantis moterimi nėštumo, gimdymo bei pogimdyviniu laikotarpiu, 5 kr.

Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai

 1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1
 3. Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.
Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa T43091301

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43091301, 50 kr.

Programos kodas  – T43091301, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 50 kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. – 9 mėnesiai.

Programos paskirtis. Parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas ir sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.

Būsimo darbo specifika. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Slaugytojo padėjėjas galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais (kr.):

 1. Higienos paciento reikmių tenkinimas, 15 kr.;
 2. Rūpinimasis pacientais bei jų artimaisiais, 15 kr.;
 3. Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas, 10 kr.;
 4. Techninių darbų atlikimas, 5 kr.;
 5. Įvadas į darbo rinką, 5 kr.

 

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa M44092001

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M44092001, 110 kr.

Programos kodas  – M44092001, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – socialinio darbuotojo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 2 metai

Programos paskirtis. Sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas socialinės paramos teikimo, socialinių paslaugų (bendrųjų ir specialiųjų) teikimo, asmens higienos įgūdžių palaikymo, socialinių paslaugų poreikio analizavimo, socialinio darbo pagrindų taikymo, bendravimo su skirtingomis asmenų grupėmis, socialinio darbo vertybių taikymo, socialinių projektų rengimo srityse. Klientais gali būti: asmenys su sunkia ar kompleksine negalia (vaikas, suaugęs ar senyvo amžiaus asmuo) bei jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir šeimos, socialinei rizikai priklausantys asmenys ar šeimos bei jose augantys vaikai, vaikai netekę globos ir kt. Socialinio darbuotojo padėjėjui darbui būdingas empatiškas bendravimas su socialinių paslaugų klientais, jų šeimos nariais ir socialine kliento aplinka.

Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: senelių namuose, įvairaus tipo ligoninėse, slaugos namuose, vaikų namuose, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose, teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose, taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais (kr.):

Privalomieji profesinio mokymo moduliai

 1. Įvadas į socialinio darbuotojo padėjėjo profesiją, 2 kr.;
 2. Informacijos valdymas, 5 kr.;
 3. Socialinės paramos teikimas, 5 kr.;
 4. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas, 10 kr.;
 5. Slaugomo asmens priežiūra, 5 kr.;
 6. Asmens higienos įgūdžių palaikymas, 5 kr.;
 7. Socialinės priežiūros paslaugų teikimas, 10 kr.;
 8. Socialinės globos paslaugų teikimas, 10 kr.;
 9. Socialinio darbo vertybių taikymas, 5 kr. ;
 10. Socialinio darbo pagrindų taikymas, 10 kr.;
 11. Bendravimas su skirtingomis asmenų grupėmis, 5 kr.;
 12. Socialinių projektų rengimas, 5 kr.;
 13. Profesinės užsienio kalbos žinių taikymas, 5 kr.;
 14. Įvadas į darbo rinką, 10 kr..

Pasirenkamieji moduliai

 1. Karitatyvinio darbo paslaugų vykdymas, 10 kr.;
 2. Sociokultūrinio darbo paslaugų organizavimas, 10 kr.;
 3. Paliatyvios priežiūros paslaugų teikimas, 10 kr.

Pasirenkamieji moduliai

 1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 kr.;
 3. Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.

 

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa T43092001

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43092001, 90 kr.

Programos kodas  – T43092001, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – socialinio darbuotojo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 1,5 metai

Programos paskirtis. Sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas socialinės paramos teikimo, socialinių paslaugų (bendrųjų ir specialiųjų) teikimo, asmens higienos įgūdžių palaikymo, socialinių paslaugų poreikio analizavimo, socialinio darbo pagrindų taikymo, bendravimo su skirtingomis asmenų grupėmis, socialinio darbo vertybių taikymo, socialinių projektų rengimo srityse. Klientais gali būti: asmenys su sunkia ar kompleksine negalia (vaikas, suaugęs ar senyvo amžiaus asmuo) bei jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir šeimos, socialinei rizikai priklausantys asmenys ar šeimos bei jose augantys vaikai, vaikai netekę globos ir kt. Socialinio darbuotojo padėjėjui darbui būdingas empatiškas bendravimas su socialinių paslaugų klientais, jų šeimos nariais ir socialine kliento aplinka.

Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: senelių namuose, įvairaus tipo ligoninėse, slaugos namuose, vaikų namuose, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose, teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose, taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais (kr.):

 1. Informacijos valdymas, 5 kr.;
 2. Socialinės paramos teikimas, 5 kr.;
 3. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas, 10 kr.;
 4. Slaugomo asmens priežiūra, 5 kr.;
 5. Asmens higienos įgūdžių palaikymas, 5 kr.;
 6. Socialinės priežiūros paslaugų teikimas, 10 kr.;
 7. Socialinės globos paslaugų teikimas, 10 kr.;
 8. Socialinio darbo vertybių taikymas, 5 kr. ;
 9. Socialinio darbo pagrindų taikymas, 10 kr.;
 10. Bendravimas su skirtingomis asmenų grupėmis, 5 kr.;
 11. Socialinių projektų rengimas, 5 kr.;
 12. Profesinės užsienio kalbos žinių taikymas, 5 kr.;
 13. Įvadas į darbo rinką, 10 kr.