Sveikatos priežiūros paslaugų skyrius

Apie sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrių

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius dirba 3 veiklos kryptimis: pirminis profesinis mokymas mokinių; pirminis profesinis mokymas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (intelekto, regos negalios) ir profesinės reabilitacijos programos vykdymas.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus mokiniai mokosi:

  • Masažuotojo mokymo programoje, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
  • Pėdos priežiūros paslaugos teikėjo mokymo programoje, kuri skirta asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 1,5 metų.
  • Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programoje, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
  • Floristo mokymo programoje, kuri skirta asmenims, įgijusiems pradinį, pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai.
  • Viešbučio darbuotojo mokymo programoje, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems pradinį, pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai.
  • Želdinių tvarkytojo mokymo programoje, kuri skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims su pradiniu, pagrindiniu arba viduriniu išsilavinimu. Mokymosi trukmė – 3 metai.

Mokymo programose moko mokytojai, savo srities profesionalai, turintys didelę praktinę ir teorinę patirtį. Mokiniai mokydamiesi profesinio mokymo programose ne tik įgyja teorinių žinių, bet ir praktinių žinių, vyksta į įvairias įstaigas stebėti savo profesijos darbo ypatumų.

Skyriaus išskirtinumas – vykdymas profesinės reabilitacijos programos bei darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. Siekiant šių mokinių holistinio ugdymo yra surinkta specialistų komanda – psichologas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas bei profesijos mokytojai, siekiant mokiniams padėti integruotis socialiai, psichologiškai bendruomenėje, įgyti profesiją ir kvalifikaciją. Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje mokiniams baigusiems profesinio mokymo programas yra įteikiami profesinio mokymo diplomai.

Vykdant profesinės reabilitacijos programą, siekiama asmeniui padėti socialiai integruotis į darbo rinką. Dirbama su asmenimis, turinčiais regos, klausos, psichikos, fizines negalias. Profesinės reabilitacijos programoje dirba specialistų komanda – socialinis darbuotojas, psichologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, psichiatras (pagal poreikį), surdopedagogas (pagal poreikį), tiflopedagogas (pagal poreikį).

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriui vadovauja Danguolė Kisielienė.

Pamokų laikas

pamoku laikas

Informacija atnaujinta  2017-09-15