Sveikatos priežiūros paslaugų skyrius

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje mokiniai gali mokytis pagal:

 • Masažuotojo mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
 • Slaugytojo padėjėjo modulinę mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 1 metai.
 • Slaugytojo padėjėjo modulinę mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 9 mėnesiai.
 • Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinę mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai.
 • Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinę mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems  vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 1,5 metai.
 • Floristo mokymo programą, kuri skirta asmenims, įgijusiems pradinį, pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai.
 • Viešbučio darbuotojo mokymo programą, kuri  skirta asmenims,  įgijusiems pradinį, pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus išskirtinumas – darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. Mokymosi metu mokiniams pagalbą teikia psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas bei profesijos mokytojai.

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriuje vykdoma ir profesinės reabilitacijos programa, kuri skirta negalią turintiems asmenims. Profesinės reabilitacijos dalyviui siekiama padėti atkurti arba išsiugdyti naujus įgūdžius, kurie reikalingi pasirenkant naują profesinę kvalifikaciją ir integruojantis į darbo rinką.  Dirbama su asmenimis, turinčiais regos, klausos, psichikos, fizines negalias. Paslaugas teikia socialinis darbuotojas, psichologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, psichiatras (pagal poreikį), surdopedagogas (pagal poreikį), tiflopedagogas (pagal poreikį).

Sėkmingai baigusiems profesinio mokymo, profesinės reabilitacijos programas asmenims įteikiami profesinio mokymo diplomai.

 

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir darbų vertinimo tvarkaraštis 2019 m. birželio mėn.

Konsultacijų grafikas

Floristo modulinė mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M22021401, 170 kr.

Programos kodas  – M22021401, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui

Kvalifikacijos pavadinimas – floristo

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nebaigtas pagrindinis, pagrindinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – netaikomi

Mokymosi trukmė – 3 metai

Programos paskirtis. Programa skirta asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo. Mokymo programos tikslas – ugdyti gebėjimus, būtinus profesinėje būsimo floristo veikloje. Parengti floristą, gebantį gaminti floristinius darbus ir prižiūrėti augalus.

 

Būsimo darbo specifika. Asmuo, baigęs floristo modulinę mokymo programą, gebės dirbti iš dalies savarankiškai arba kolektyviai individualioje įmonėje, akcinėje bendrovėje, ateityje galės tapti įmonės, teikiančios floristikos paslaugas, darbuotoju.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais (kr.):

Privalomieji profesinio mokymo moduliai

 1. Įvadas į floristo profesiją, 4 kr.
 2. Žodinis ir rašytinis bendravimas, 6 kr.
 3. Augalų pažinimas,10 kr.
 4. Floristo darbo vietos parengimas, 10 kr.
 5. Augalų paruošimas komponavimui, 10 kr.
 6. Detalių floristiniams darbams gamyba, 5 kr.
 7. Floristinio komponavimo būdų naudojimas, 10 kr.
 8. Floristinių darbų iš skintų augalų atlikimas, 10 kr.
 9. Gėlių auginimas, 10 kr.
 10. Vazoninių augalų priežiūra, 9 kr.
 11. Vestuvinio dekoro elementų gaminimas, 10 kr.
 12. Floristinių detalių lauko erdvėms gaminimas, 10 kr.
 13. Floristinių elementų interjerui gaminimas, 10 kr.
 14. Šventinių, proginių puokščių ir kompozicijų gaminimas, 6 kr.
 15. Džiovintų augalų puokščių ir kompozicijų gaminimas, 5 kr.
 16. Įvadas į darbo rinką, 10 kr.

Pasirenkamieji moduliai

 1. Koliažų ir floristinių atvirukų gaminimas, 10 kr.
 2. Suaugusiųjų švenčių puokščių ir kompozicijų gaminimas, 10 kr.
 3. Floristinių detalių pynimas, 10 kr.
 4. Vitrinų dekoro elementų gaminimas, 6 kr.
 5. Tautinio paveldo floristinių darbų atlikimas, 6 kr.

 

Pasirenkamieji moduliai

 1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.
 2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 8 kr.
Masažuotojo mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: 440091501, 2 m.

Programos kodas  – 440091501, programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, 2 m.

Kvalifikacijos pavadinimas – masažuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – netaikomi

Mokymosi trukmė – 2 metai

Programos paskirtis. Parengti masažuotoją, gebantį įvertinti kliento (paciento) fizinę bei psichikos sveikatos būklę, paaiškinti masažo poveikį ir sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į kliento (paciento) amžiaus ypatumus. Mokantį savarankiškai atlikti masažą, atpažįstant  gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinant ir tinkamai reaguojant, užtikrinantį teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą. Masažuotoją skleidžiantį profesinę patirtį, bendraujantį ir bendradarbiaujantį su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais, vykdantį prevencinę veiklą.

Būsimo darbo specifika. Šią kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos įstaigose, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.

Programos dalykai ir dalykų apimtis valandomis (val.):

 1. Privalomieji profesinio mokymo dalykai:

1.1. Įvadas į profesiją, 70 val.

1.2. Ugdymas karjerai, 40 val.

1.3. Darbuotojų sauga ir sveikata, 40 val.

1.4. Anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindai, 166 val.

1.5. Infekcinių ir odos ligų pagrindai, 40 val.

1.6. Reabilitacijos ir farmakologijos pagrindai, 60 val.

1.7. Masažo pradmenys, 220 val.

1.8. Vidaus ligos ir masažas, 124 val.

1.9. Chirurginės ligos ir masažas, 120 val.

1.10. Nervų ligos ir masažas, 120 val.

1.11. Vaikų ligos ir masažas, 120 val.

1.12. Higieninis ir kosmetinis masažas, 120 val.

1.13. Sportinis masažas, 120 val.

1.14. Higiena ir sveika gyvensena, 60 val.

1.15. Bendravimo psichologija, 40 val.

1.16. Neatidėliotina pagalba, 40 val.

1.17. Teisės pagrindai, 40 val.

1.18. Specialybės užsienio kalba, 60 val.

1.19. Baigiamoji praktika, 600 val.

 1. Bendrieji profesinio mokymo dalykai

2.1. Civilinė sauga, 20 val.

2.2. Ekonomika ir verslo pagrindai, 60 val.

2.3. Informacinės technologijos, 40 val.

2.4. Estetika, 20 val.

2.5. Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba, 40 val.

 1. Bendrojo ugdymo dalykai

3.1. Kūno kultūra, 100 val.

Viešbučio darbuotojo profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: 217101302

Programos kodas  –  217101302, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui

Kvalifikacijos pavadinimas – viešbučio darbuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nebaigtas pagrindinis, pagrindinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 3 metai

Programos paskirtis. Programa skirta asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo. Mokymo programos tikslas – suteikti gebėjimų ir kompetencijų, būtinų būsimojo viešbučio darbuotojo profesinės veiklos srityse: viešbučio patalpų priežiūra; maisto ruošimas viešbučio maitinimo įmonėje; viešbučio restorano lankytojų aptarnavimas   

Būsimo darbo specifika. Asmenys, baigę šią mokymo programą, galės dirbti viešbučiuose, svečių namuose, moteliuose, kitose įstaigose, teikiančiose apgyvendinimo paslaugas.

Programos dalykai ir dalykų apimtis valandomis (val.):

Privalomieji profesinio mokymo dalykai

Viešbučio darbo organizavimas:

 1. Viešbučio patalpų priežiūra ir valymas, 150 val.
 2. Valymo priemonės, įrankiai ir įrengimai, 156 val.
 3. Viešbučio kambarių tvarkymas, 162 val.
 4. Bendro naudojimo patalpų valymas, 162 val.
 5. Drabužių, skalbinių skalbimas ir priežiūra, 206 val.
 6. Floristika ir gėlių priežiūra, 122 val.

Maisto ruošimo technologija

 1. Pirminis maisto produktų paruošimas, 126 val.
 2. Šaltieji patiekalai ir užkandžiai, 122 val.
 3. Karštieji patiekalai, 140 val.
 4. Sriubos ir padažai, 170 val.
 5. Saldieji patiekalai ir gėrimai, 122 val.
 6. Konditerijos gaminių gamyba, 200 val.

Viešbučio lankytojų aptarnavimas, 232 val.

Prekybos salės paruošimas ir stalo serviravimas, 202 val.

Specialybės užsienio kalba (anglų k.), 60 val.

Darbuotojų sauga ir sveikata, 40 val.

Maisto prekės, 100 val.

Bendravimo psichologija, 50 val.

Technologiniai įrengimai, 60 val.

Higienos pagrindai darbo vietoje, 80 val.

Gamybinė praktika, 600 val.

Bendrieji profesinio mokymo dalykai

Civilinė sauga, 20 val.

Ekonomika ir verslo pagrindai, 60 val.

Informacinės technologijos, 40 val.

Estetika, 20 val.

 Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba, 50 val.

Bendrojo ugdymo dalykai

Kūno kultūra, 170 val.

Dorinis ugdymas, 50 val.

Želdinių tvarkytojo mokymo programa

Valstybinis kodas: 217081202

Išsilavinimas: pradinis, pagrindinis, vidurinis

Mokymo programos trukmė: 3 metai

Mokymo programos tikslas – parengti želdinių tvarkytoją, kuris mokėtų pažinti, dauginti, sodinti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus, gebėtų paruošti dirvą, žinotų aplinkosauginius reikalavimus ir jų laikytųsi bei taptų įmonės, teikiančios želdinių tvarkymo paslaugas, darbuotoju arba dirbtų šeimos versle.

Mokymo procese būsimasis želdinių tvarkytojas įgis šias profesines kompetencijas:

 •      formuoti želdyną pagal pateiktą planą;
 •      komponuoti želdinius;
 •      auginti augalus;
 •     dauginti dekoratyvinius augalus;
 •     naudoti augalų apsaugos priemones;
 •     valdyti žemės dirbimo ir priežiūros techniką;
 •     atlikti želdynų priežiūros technikos techninį reguliavimą bei priežiūrą.

Želdinių tvarkytojo mokymo programa skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo bei turintiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai. Asmenys baigę šią mokymo programą galės tapti įmonės, teikiančios želdinių tvarkymo paslaugas, darbuotoju, įsigyti verslo liudijimą arba plėtoti verslą ar dirbti šeimos versle.

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa M44091301

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M44091301, 60 kr.

Programos kodas  – M44091301, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 1 metai

Programos paskirtis. Parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas ir sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.

Būsimo darbo specifika. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Slaugytojo padėjėjas galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais (kr.):

Privalomieji profesinio mokymo moduliai

 1. Įvadas profesiją, 1 kr.;
 2. Higienos paciento reikmių tenkinimas, 15 kr.;
 3. Rūpinimasis pacientais bei jų artimaisiais, 15 kr.;
 4. Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas, 10 kr.;
 5. Techninių darbų atlikimas, 5 kr.;
 6. Įvadas į darbo rinką, 5 kr.

Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai

 1. Pagalba slaugos specialistui stiprinant paciento sveikatą ilgalaikėje slaugoje, 5 kr.;
 2. Pagalba rūpinantis moterimi nėštumo, gimdymo bei pogimdyviniu laikotarpiu, 5 kr.

Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai

 1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1
 3. Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.
Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa T43091301

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43091301, 50 kr.

Programos kodas  – T43091301, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 50 kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. – 9 mėnesiai.

Programos paskirtis. Parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas ir sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.

Būsimo darbo specifika. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Slaugytojo padėjėjas galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais (kr.):

 1. Higienos paciento reikmių tenkinimas, 15 kr.;
 2. Rūpinimasis pacientais bei jų artimaisiais, 15 kr.;
 3. Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas, 10 kr.;
 4. Techninių darbų atlikimas, 5 kr.;
 5. Įvadas į darbo rinką, 5 kr.

 

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa M44092001

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: M44092001, 110 kr.

Programos kodas  – M44092001, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – socialinio darbuotojo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 2 metai

Programos paskirtis. Sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas socialinės paramos teikimo, socialinių paslaugų (bendrųjų ir specialiųjų) teikimo, asmens higienos įgūdžių palaikymo, socialinių paslaugų poreikio analizavimo, socialinio darbo pagrindų taikymo, bendravimo su skirtingomis asmenų grupėmis, socialinio darbo vertybių taikymo, socialinių projektų rengimo srityse. Klientais gali būti: asmenys su sunkia ar kompleksine negalia (vaikas, suaugęs ar senyvo amžiaus asmuo) bei jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir šeimos, socialinei rizikai priklausantys asmenys ar šeimos bei jose augantys vaikai, vaikai netekę globos ir kt. Socialinio darbuotojo padėjėjui darbui būdingas empatiškas bendravimas su socialinių paslaugų klientais, jų šeimos nariais ir socialine kliento aplinka.

Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: senelių namuose, įvairaus tipo ligoninėse, slaugos namuose, vaikų namuose, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose, teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose, taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais (kr.):

Privalomieji profesinio mokymo moduliai

 1. Įvadas į socialinio darbuotojo padėjėjo profesiją, 2 kr.;
 2. Informacijos valdymas, 5 kr.;
 3. Socialinės paramos teikimas, 5 kr.;
 4. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas, 10 kr.;
 5. Slaugomo asmens priežiūra, 5 kr.;
 6. Asmens higienos įgūdžių palaikymas, 5 kr.;
 7. Socialinės priežiūros paslaugų teikimas, 10 kr.;
 8. Socialinės globos paslaugų teikimas, 10 kr.;
 9. Socialinio darbo vertybių taikymas, 5 kr. ;
 10. Socialinio darbo pagrindų taikymas, 10 kr.;
 11. Bendravimas su skirtingomis asmenų grupėmis, 5 kr.;
 12. Socialinių projektų rengimas, 5 kr.;
 13. Profesinės užsienio kalbos žinių taikymas, 5 kr.;
 14. Įvadas į darbo rinką, 10 kr..

Pasirenkamieji moduliai

 1. Karitatyvinio darbo paslaugų vykdymas, 10 kr.;
 2. Sociokultūrinio darbo paslaugų organizavimas, 10 kr.;
 3. Paliatyvios priežiūros paslaugų teikimas, 10 kr.

Pasirenkamieji moduliai

 1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.;
 2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 kr.;
 3. Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr.

 

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa T43092001

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: T43092001, 90 kr.

Programos kodas  – T43092001, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 kr.

Kvalifikacijos pavadinimas – socialinio darbuotojo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Mokymosi trukmė. 1,5 metai

Programos paskirtis. Sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas socialinės paramos teikimo, socialinių paslaugų (bendrųjų ir specialiųjų) teikimo, asmens higienos įgūdžių palaikymo, socialinių paslaugų poreikio analizavimo, socialinio darbo pagrindų taikymo, bendravimo su skirtingomis asmenų grupėmis, socialinio darbo vertybių taikymo, socialinių projektų rengimo srityse. Klientais gali būti: asmenys su sunkia ar kompleksine negalia (vaikas, suaugęs ar senyvo amžiaus asmuo) bei jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir šeimos, socialinei rizikai priklausantys asmenys ar šeimos bei jose augantys vaikai, vaikai netekę globos ir kt. Socialinio darbuotojo padėjėjui darbui būdingas empatiškas bendravimas su socialinių paslaugų klientais, jų šeimos nariais ir socialine kliento aplinka.

Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: senelių namuose, įvairaus tipo ligoninėse, slaugos namuose, vaikų namuose, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose, teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose, taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais.

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais (kr.):

 1. Informacijos valdymas, 5 kr.;
 2. Socialinės paramos teikimas, 5 kr.;
 3. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas, 10 kr.;
 4. Slaugomo asmens priežiūra, 5 kr.;
 5. Asmens higienos įgūdžių palaikymas, 5 kr.;
 6. Socialinės priežiūros paslaugų teikimas, 10 kr.;
 7. Socialinės globos paslaugų teikimas, 10 kr.;
 8. Socialinio darbo vertybių taikymas, 5 kr. ;
 9. Socialinio darbo pagrindų taikymas, 10 kr.;
 10. Bendravimas su skirtingomis asmenų grupėmis, 5 kr.;
 11. Socialinių projektų rengimas, 5 kr.;
 12. Profesinės užsienio kalbos žinių taikymas, 5 kr.;
 13. Įvadas į darbo rinką, 10 kr.