SPPS profesinio mokymo programos

Floristo mokymo programa

Valstybinis kodas: 217021402

Išsilavinimas: pradinis, pagrindinis, vidurinis

Mokymo programos trukmė: 3 metai

Mokymo programos tikslas – suteikti gebėjimų ir kompetencijų, būtinų profesinėje būsimojo floristo veikloje, realizuoti kūrybinius gebėjimus, skatinti verslumą.

Mokymo procese būsimasis floristas įgis šias pagrindines profesines kompetencijas:

 • organizuoti darbų paskirstymą;
 • užsakyti, tiekti ir tvarkyti floristines medžiagas ir priemones;
 • apskaičiuoti floristinių medžiagų, gaminių, paslaugų kainą;
 • aptarnauti ir konsultuoti klientus;
 • parinkti augalų asortimentą;
 • ruošti augalus komponuoti ir juos prižiūrėti;
 • parinkti įrankius ir medžiagas augalams prižiūrėti ir komponuoti;
 • valdyti kompozicijos meninės raiškos derinimo priemones;
 • parinkti augalus, indus ir medžiagas kompozicijoms kurti;
 • naudoti floristinius įrankius ir medžiagas;
 • komponuoti augalus.

Floristo mokymo programa skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo bei turintiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai. Asmenys baigę šią mokymo programą galės plėtoti verslą ar tapti įmonės, teikiančios floristikos paslaugas darbuotojais.

Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programa

Valstybinis kodas: M44101202

Išsilavinimas: vidurinis

Mokymo programos trukmė: 2 metai

Mokymo programos tikslas – parengti higieninės kosmetikos kosmetiko specialistą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti higieninės kosmetikos darbą, teikti higienines veido ir kūno odos priežiūros paslaugas klientams.

Mokymo procese būsimasis higieninės kosmetikos kosmetikas įgis šias profesines kompetencijas:

 •      parinkti ir naudoti kosmetines priemones bei medžiagas;
 •      taikyti klientų aptarnavimo etikos principus;
 •      atlikti veido masažą;
 •      atlikti makiažus;
 •      atlikti kūno masažą;
 •      žinoti vadybos, įvaizdžio kūrimo pagrindus;
 •      saugiai dirbti bei prižiūrėti higieninės kosmetikos kosmetiko įrankius ir įrenginius;
 •      atlikti manualines ir aparatines veido bei kūno procedūras;
 •      vertinti paslaugų išlaidas ir efektyvumą.

Mokymo programa skirta asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Mokymo trukmė – 2 metai. Asmuo, sėkmingai baigęs Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinę profesinio mokymo programą, įgyja profesinių kompetencijų ir gebės dirbti savarankiškai arba kolektyviai grožio salonuose, kosmetikos kabinetuose pagal verslo liudijimą, pagal individualios veiklos pažymą ar būti įdarbintas sveikatingumo įmonėje kaip darbuotojas.

Masažuotojo mokymo programa

Valstybinis kodas: 440091501

Išsilavinimas: vidurinis

Mokymo programos trukmė: 2 metai

Mokymo programos tikslas – parengti masažuotoją, gebantį įvertinti kliento (paciento) fizinę bei psichikos sveikatos būklę, paaiškinti masažo poveikį ir sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į kliento (paciento) amžiaus ypatumus.

Mokymo procese būsimasis masažuotojas įgis šias pagrindines profesines kompetencijas:

 •      vertinti asmens fizinį bei psichinį sveikatos išsivystymą;
 •      aiškinti masažo poveikį klientui;
 •      užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą bei profesionalumą;
 •      sudaryti masažuotojo veiksmų planą;
 •      savarankiškai atlikti masažą;
 •      atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti, tinkamai reaguoti;
 •      mokyti klientus sveikos gyvensenos principų;
 •      bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais.

Masažuotojo mokymo programos skirtos sveikiesiems ir su regos negalia asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai. Baigus masažuotojo mokymo programą yra suteikiama masažuotojo profesinė kvalifikacija. Šią kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos įstaigose, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.

Masažuotojo mokymo programos papildytos SPA paslaugų teikimo specializacija, kurios skirtos sveikiesiems ir su regos negalia asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 2 metai. Baigus šią mokymo programą yra suteikiama masažuotojo profesinė kvalifikacija su SPA paslaugų teikimo specializacija. Šią kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros, SPA, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.

Pėdos priežiūros paslaugos teikėjo mokymo programa

Valstybinis kodas: 440101204

Išsilavinimas: vidurinis

Mokymo programos trukmė: 1,5 metų

Mokymo programos tikslas – parengti pėdos priežiūros paslaugos teikėją, gebantį savarankiškai atlikti pėdos priežiūros procedūras ir mokyti klientus, kaip prižiūrėti pėdas. Mokymo metu įgyjamos ne tik profesinės kompetencijos, bet ugdomi ir bendrieji gebėjimai, padėsiantys lanksčiai prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių ir darbdavių reikalavimų.

Mokymo procese būsimasis pėdos priežiūros paslaugos teikėjas įgis šias pagrindines profesines kompetencijas:

 •       nustatyti poreikį pėdos priežiūrai;
 •       parinkti pėdos priežiūros būdus;
 •      dokumentuoti paslaugos teikimą;
 •      atlikti pėdos priežiūros paslaugas;
 •      saugiai dirbti su pėdos priežiūros priemonėmis, įrankiais ir įranga;
 •      sudaryti individualų pėdos priežiūros planą;
 •      informuoti klientus apie pėdos priežiūrą.

Mokymo programa skirta asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 1,5 metų. Darbuotojai, įgiję pėdos priežiūros paslaugos teikėjo kvalifikaciją, yra reikalingi sveikatos priežiūros bei grožio paslaugas teikiančiose įstaigose. Pėdos priežiūros paslaugos teikėjo mokymo programą baigę asmenys galės dirbti valstybinėse ir privačiose įstaigose, grožio salonuose, kirpyklose, sanatorijose, reabilitacijos centruose.

Viešbučio darbuotojo mokymo programa

Valstybinis kodas: 217101302

Išsilavinimas: pradinis, pagrindinis, vidurinis

Mokymo programos trukmė: 3 metai

Mokymo programos tikslas – suteikti gebėjimų ir kompetencijų, būtinų būsimojo viešbučio darbuotojo profesinės veiklos srityse: viešbučio patalpų priežiūra; maisto ruošimas viešbučio maitinimo įmonėje; viešbučio restorano lankytojų aptarnavimas.

Mokymo procese būsimasis viešbučio darbuotojas įgis šias pagrindines profesines kompetencijas:

 • saugiai dirbti;
 • pasirengti darbui;
 • valyti viešbučio patalpas;
 • prižiūrėti viešbučio kambarius;
 • atlikti pirminį maisto produktų ruošimą;
 • ruošti pusryčių užkandžius ir patiekalus;
 • paruošti patiekti patiekalus;
 • dirbti su maitinimo įmonių įrengimais ir prietaisais;
 • pasirengti aptarnauti lankytojus;
 • patiekti patiekalus ir gėrimus;
 • patiekti pusryčius ir kitus užkandžius kambaryje.

Viešbučio darbuotojo mokymo programa skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo bei turintiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai. Asmenys, baigę šią mokymo programą, galės dirbti viešbučiuose, svečių namuose, moteliuose, kitose įstaigose, teikiančiose apgyvendinimo paslaugas.

Želdinių tvarkytojo mokymo programa

Valstybinis kodas: 217081202

Išsilavinimas: pradinis, pagrindinis, vidurinis

Mokymo programos trukmė: 3 metai

Mokymo programos tikslas – parengti želdinių tvarkytoją, kuris mokėtų pažinti, dauginti, sodinti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus, gebėtų paruošti dirvą, žinotų aplinkosauginius reikalavimus ir jų laikytųsi bei taptų įmonės, teikiančios želdinių tvarkymo paslaugas, darbuotoju arba dirbtų šeimos versle.

Mokymo procese būsimasis želdinių tvarkytojas įgis šias profesines kompetencijas:

 •      formuoti želdyną pagal pateiktą planą;
 •      komponuoti želdinius;
 •      auginti augalus;
 •     dauginti dekoratyvinius augalus;
 •     naudoti augalų apsaugos priemones;
 •     valdyti žemės dirbimo ir priežiūros techniką;
 •     atlikti želdynų priežiūros technikos techninį reguliavimą bei priežiūrą.

Želdinių tvarkytojo mokymo programa skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo bei turintiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė – 3 metai. Asmenys baigę šią mokymo programą galės tapti įmonės, teikiančios želdinių tvarkymo paslaugas, darbuotoju, įsigyti verslo liudijimą arba plėtoti verslą ar dirbti šeimos versle.