Tęstinio profesinio mokymo skyrius

Tęstinis profesinis mokymas mokymo centre vyksta nuolat, atsižvelgiant į darbdavių ir besimokančiųjų poreikius.

Yra galimybė derinti mokymąsi ir darbą –  mokytis pameistrystės forma savo darbo vietoje ir gauti kvalifikaciją arba įgyti kompetenciją.

Jūs galite įgyti:

  • profesinę kvalifikaciją;
  • papildomą profesinę kvalifikaciją;
  • kompetenciją, reikalingą tam tikram darbui ar funkcijai atlikti.

Praktinis mokymas vyksta mokymo centre ir realioje darbo vietoje.