Tęstinio profesinio mokymo skyrius

Tęstinis profesinis mokymas – galimybė kurti vertę ir siekti karjeros.

  • Tęstinis profesinis mokymas mokymo centre vyksta nuolat, atsižvelgiant į darbdavių ir besimokančiųjų poreikius:
  • Yra galimybė derinti mokymąsi ir darbą –  mokytis pameistrystės forma savo darbo vietoje ir gauti kvalifikaciją arba įgyti kompetenciją;
  • Yra galimybė (įsi-)vertinti neformalių ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas, pateikus praktinio darbo patirties dokumentus, ir taip įgyti kvalifikaciją/kompetenciją;
  • Yra galimybė kai kuriose mokymo programose mokytis nuotoliniu būdu (teorinę dalį).

Jūs galite įgyti:

  • profesinę kvalifikaciją;
  • papildomą profesinę kvalifikaciją;
  • kompetenciją, reikalingą tam tikram darbui ar funkcijai atlikti.
  • Praktinis mokymas vyksta mokymo centre ir realioje darbo vietoje.

Kontaktai:

El.p. testinis.mokymas@klaipedosgpmc.lt
Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva
Tel.  (8 46) 341812
Mob. 865902471