Neformalios mokymo programos

NEFORMALIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS TURINTIEMS UŽIMTUMO TARNYBOS SIUNTIMĄ
 • NEFORMALIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS TURINTIEMS  SIUNTIMĄ. Dokumentas
 • ASMENIMS, NETURINTIEMS SIUNTIMO, KREIPTIS TEL. +370 659 02471, (8 46) 341812, (8 46) 367044

Antakių ir blakstienų specialisto mokymai

Trukmė: 40 val. 

Mokymo programos aprašymas:

Platus antakių ir blakstienų laminavimo kursas, kuris trunka 40 valandų. Šį kursą sudaro plati teorinė dalis ir praktinė dalis. Po kursų Jūs gebėsite atlikti antakių architektūrą, antakių korekcija pincetu ir vašku, antakių dažymą, blakstienų dažymą, antakių laminavimą bei blakstienų laminavimą.

Kursą sudaro tokios temos:

 • Verslo pagrindų modulis; 
 • Profesinės etikos modulis;
 • Higienos normų ir reikalavimų modulis;
 • Antakių architektūros modulis;
 • Antakių korekcijos pincetu ir vašku modulis;
 • Antakių ir blakstienų dažymo (koloristikos) modulis;
 • Antakių architektūros ir dažymo modulis + blakstienų dažymas;
 • Antakių ir blakstienų laminavimo modulis:

Sėkmingai baigus mokymus bus išduodami neformaliojo mokymo bagimo pažymėjimai.

Mokymų kaina 450 eur.

Dekoratyvinių augalų auginimo ir želdynų įrengimo bei priežiūros neformaliojo profesinio mokymo programa N32081201

Trukmė: 13.6 sav. / 540 val. 

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Įvardyti saugaus darbo reikalavimus. Apibūdinti dirvos paruošimo technologijas ir priemones lauke ir šiltnamiuose. Paruošti dirvą lauke ir šiltnamyje. Apibūdinti dekoratyvinių augalų rūšis, jų sėjos bei sodinimo laiką. Apibūdinti dekoratyvinių augalų auginimo technologijas. Tręšti dekoratyvinius augalus. Dauginti dekoratyvinius augalus. Sėti, sodinti dekoratyvinius augalus. Taikyti dekoratyvinių augalų apsaugos priemones nuo ligų ir kenkėjų.
Naikinti piktžoles. Laistyti dekoratyvinius augalus. Prižiūrėti dekoratyvinius augalus lauke, šiltnamyje ir interjere.
Apibūdinti dekoratyvinių augalų formavimo būdus ir priemones. Formuoti dekoratyvinius augalus. Apibūdinti želdynus ir želdinius.
Paaiškinti želdynų įrengimo pagal projektą eigą. Apibūdinti vejos, gyvatvorės, gėlyno įrengimo eigą. Saugiai naudoti apsaugos nuo augalų ligų ir kenkėjų priemones. Minimalus išsilavinimas pagrindinis.

Minimalus išsilavinimas: Pagrindinis.

Žemės ūkio įmonės (padalinio) veiklos organizatorius

Trukmė: 5 sav. / 200 val. 

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

Nauji reikalavimai ir pokyčiai atsirandantys žemės ūkyje, įmones verčia padidinti darbo organizavimo efektyvumą diegiant naujoves, keliant naujus reikalavimus darbuotojams. Akcentuojamas aukštos kvalifikacijos  darbuotojų grupinio darbo svarba ir lyderystė bei  naujų technologijų įsisavinimas.

Programa padėtų įgijusiems šią kompetencijas dirbti žemės ūkio įmonės ar padalinio darbo organizatoriumi, viduriniosios grandies vadovu, organizuoti nedidelės įmonės darbą ir/ar jai vadovauti

Baigęs mokymo programą asmuo gebės:

 • Įvertinti verslo aplinką.
 • Planuoti ir organizuoti įmonės veiklą
 • Organizuoti ir kontroliuoti žemės ūkio įmonės valdymo procesą

Minimalus išsilavinimas: Vidurinis su kvalifikacija

Floristo – gėlių pardavėjo mokymo programa

Trukmė: 8 sav. /320 val.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:

Komponavimo pagrindus, gėlynų formavimą, skintas ir vazonines gėles, komponavimo stilius, būdus, technikas, įrankius, priemones naudojamus floristo darbe, šventes, jų šventimo tradicijas, patalpų ir renginių papuošimo reikalavimus, saugaus darbo reikalavimus floristo darbo vietoje.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:

Naudoti floristinius įrankius ir priemones, saugiai dirbti, paruošti darbo vietą, parinkti, paruošti augalus prekybai ir komponavimui, užsakyti gėles, komponuoti puokštes ir kompozicijas, aptarnauti klientus, dirbti su EKA, pildyti pardavimo dokumentus.

Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos atnaujinimo ir tobulinimo programa

Trukmė: 9 sav. /360 val.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:

 1. Kirpimų terminus.
 2. Klientų aptarnavimo taisykles.
 3. Paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus aptarnaujant klientus.
 4. Apie plaukų priežiūrą po įvairių cheminių procedūrų.
 5. Naujausią profesionalią kosmetiką skirtą kirpėjams.
 6. Sanitarijos ir higienos reikalavimus.
 7. Verslo organizavimo pagrindus.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:

 1. Naudotis profesionalia kosmetika kirpėjams.
 2. Naudingai patarti klientams apie plaukų priežiūrą po cheminių procedūrų.
 3. Kirpti plaukus įvairias įrankiais.
 4. Daryti kasdienines ir progines šukuosenas.
 5. Garbanoti plaukus suktukais.
 6. Organizuoti savo verslą.

7 . Naudotis naujomis dezinfekavimo priemonėmis.

Reikalingas išsilavinimas: vidurinis

Reikalingas profesinis pasirengimas (kvalifikacija): plataus profilio kirpėjo kvalifikacija

Virėjo kvalifikacijos tobulinimo programa

Trukmė: 9 sav./360 val.

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

Atnaujinti ilgai nedirbusių virėjų profesines žinias ir praktinius įgūdžius, atitinkančius darbdavių reikalavimus.

Reikalingas išsilavinimas:  virėjo kvalifikacija

Kompetencijos:

Naudotis technologine dokumentacija, informacinėmis technologijomis.

Racionaliai organizuoti darbą , prisilaikant darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos reikalavimų.

Pažinti ir įvertinti naujų žaliavų asortimentą ir kokybę.

Ruošti kulinarinius pusgaminius, gaminti  patiekalus,  taikant naujausias technologijas.

Ruošti įvairius padažus ir derinti juos su patiekalais.

Apipavidalinti ir estetiškai patiekti šaltuosius ir karštuosius patiekalus, desertus.

Laikytis žaliavų sunaudojimo normų ir pusgaminių išeigų.

Įvertinti kulinarijos pusgaminių ir patiekalų  kokybę.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:

Savo teises ir pareigas darbinėje veikloje

Moralės ir etikos reikalavimus ir gebės taikyti virėjo darbo prkatikoje.

Šiuolaikinio verslo pradmenis

RVASVT sistemos tikslus, reikalavimus keliamus žaliavoms, pusgaminių ir patiekalų gamybai

kulinarijos pusgaminių ir patiekalų  realizavimo sąlygas ir terminus.

Rankų ir kojų priežiūros specialisto mokymo programa (manikiūras, pedikiūras, nagų priauginimas ir dizainas)

Trukmė: 8 sav.  / 320 val.

Parengtas pagal rankų ir kojų priežiūros specialisto mokymo programą asmuo gebės įvertinti kliento nagų ir plaštakų bei pėdų būklę, parinkti tinkamiausią manikiūro ar pedikiūro būdą ir jį atlikti, atlikti rankų ir kojų masažą, konsultuoti klientą rankų ir kojų bei nagų priežiūros namuose klausimais ir pan. Numatyta programos trukmė – 8 savaitės/320 val. Mokytis pagal rankų ir kojų priežiūros specialisto mokymo programą gali asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą.

Teoriniam mokymui skiriama 112 val. Teorinių pamokų metu mokysis medžiagotyros, manikiūro, pedikiūro, bazinio nagų priauginimo technologijų, susipažins su higienos reikalavimais. Praktiniam mokymui skiriama 200 valandų. Išklausę visą teorinį mokymą ir baigę praktinį mokymą, sėkmingai išlaikę baigiamąjį egzaminą, asmenys gauna nustatytos formos pažymėjimą. Asmuo, baigęs šią mokymo programą galės dirbti grožio salone, kosmetikos salone, Nail bare ar nagų studijoje ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje arba galės pradėti savo verslą.

Buhalterinė apskaita įmonėse

Trukmė
13 sav./520 val.

Mokymo programos tikslas – parengti buhalterį, kuris suprastų buhalterinės apskaitos tikslingumo esmę, tyrinėjimo bei analizavimo metodiką, kompleksiškai atskleidžiančią įmonės ar jos padalinių veiklos rezultatus, gebėtų atlikti įvairių įmonių apskaitą nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės parengimo, mokantį kontroliuoti ir vertinti įmonės ekonominius rodiklius, ūkines operacijas.

Baigęs mokymo programą asmuo mokės:

 • Organizuoti telefoninius pokalbius įstaigoje ir už jos ribų.
 • Dirbti naujomis ryšių ir kitomis orgtechninėmis priemonėmis.
 • Dirbti Windows XP aplinkoje.
 • Naudotis antivirusinėmis programomis.
 • Naudotis archyvavimo programomis.
 • Naudotis buhalterinės apskaitos programomis.
 • Tvarkyti įmonių apskaitą pagal ją reglamentuojančius LR teisės aktus.
 • Rinkti, registruoti, kaupti, sisteminti apskaitinę įmonės veiklos informaciją.
 • Apskaityti įmonių turtą, nuosavybę, ūkinės veiklos procesus ir rezultatus.
 • Teisingai įforminti ūkines operacijas juridinę galią turinčiais dokumentais ir jais atvaizduoti buhalteriniais įrašais.
 • Parengti finansinę atskaitomybę, analizuoti ir vertinti gamybinės ir komercinės veiklos ekonominius ir statistinius rodiklius.
Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos atnaujinimo ir tobulinimo programa

Trukmė

9 sav./360 val.

Mokymo programos tikslas – tobulinti plataus profilio kirpėjo kvalifikaciją.

Profesinės plataus profilio kirpėjo kompetencijos:

 • Išmanyti kirpimų terminus.
 • Suvokti klientų aptarnavimo taisykles.
 • Atlikti paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus aptarnaujant klientus.
 • Informuoti klientą apie plaukų priežiūrą po įvairių cheminių procedūrų.
 • Išmanyti apie naujausią profesionalų kosmetiką, skirtą kirpėjams, gebėti ją naudoti.
 • Išmanyti sanitarijos ir higienos reikalavimus.
 • Suvokti verslo organizavimo pagrindus.
 • Gebėti kirpti plaukus su įvairias įrankiais.
 • Gebėti daryti kasdienes ir progines šukuosenas.
 • Gebėti organizuoti savo verslą.
 • Gebėti naudotis naujomis dezinfekavimo priemonėmis.
Dažytojo mokymo programa

Trukmė
80 val. / 10 d. 2 sav.

Mokymo programos tikslas –  parengti specialistą, gebantį atlikti dažymo darbus

Uždaviniai:

1.supažindinti su teoriniais dažymo darbų atlikimo aspektais

2.ugdyti praktinius dažymo gebėjimus

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 • skaityti brėžinius;
 • atlikti profesinius skaičiavimus;
 • montuoti ir demontuoti pastolius dažymo darbams ir saugiai dirbti ant jų;
 • paruošti dažus įvairių paviršių dažymui;
 • saugiai atlikti įvairių paviršių dažymo darbus.
 • Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: Įgyta dažytojo kompetencija suteiks dažytojui galimybę dirbti įmonėse, kuriose atliekami įvairūs dažymo darbai.
Gipskartonio plokščių montuotojo mokymo programa

Trukmė
80 val. / 10 d. 2 sav.

Mokymo programos tikslas –  parengti specialistą, gebantį atlikti gipskartonio plokščių montavimo darbus

Uždaviniai:

1.supažindinti su teoriniais gipskartonio plokščių montavimo aspektais

2.ugdyti praktinius gipskartonio plokščių montavimo gebėjimus

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 • skaityti brėžinius;
 • atlikti profesinius skaičiavimus;
 • montuoti gipskartonio plokščių pertvaras, pakabinamas gipskartonio plokščių lubas;
 • užglaistyti gipskartonio plokščių siūles;
 • Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: Įvairiose statybos srities įmonėse, kuriose atliekami gipskartonio plokščių montavimo darbai, pakabinamų gipskartonio plokščių lubų darbai.
Mūrininko mokymo programa

Trukmė
80 val. / 10 d. 2 sav.

Mokymo programos tikslas – parengti specialistą, gebantį atlikti mūro darbus

Uždaviniai:

1.supažindinti su teoriniais mūro darbų atlikimo aspektais;

2.ugdyti praktinius mūro darbų atlikimo gebėjimus.

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 • skaityti brėžinius;
 • atlikti profesinius skaičiavimus;
 • montuoti ir demontuoti pastolius ir saugiai dirbti ant jų;
 • paruošti mūro skiedinio mišinius;
 • saugiai atlikti mūro, gelžbetoninių sąramų ir priedangos plokščių montavimo darbus.
 • Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: išklausę mokymus asmenys gali dirbti statybinėse įmonėse ir organizacijose atliekant mūrijimo darbus, dirbti aukštyje.
Fasadų apšiltintojo mokymo programa

Trukmė
80 val. / 10 d. 2 sav.

Mokymo programos tikslas: supažindinti su teoriniais fasadų apšiltinimo darbų atlikimo aspektais ir ugdyti praktinius gebėjimus.

Uždaviniai:

 1. supažindinti su teoriniais fasadų šiltinimo darbų atlikimo aspektais
 2. ugdyti praktinius fasadų šiltinimo gebėjimus

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 • skaityti brėžinius;
 • atlikti profesinius skaičiavimus;
 • montuoti ir demontuoti pastolius ir saugiai dirbti ant jų;
 • paruošti fasadų apšiltintojo darbo vietą, įrangą, paviršių ir medžiagas;
 • Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: asmuo galės dirbti įmonėse vykdančiose pastolių montavimo, demontavimo, pastatų apšiltinimo darbus.
Barzdaskučio neformali mokymo programa

Trukmė: 16 val.

Mokymo programos tikslas: parengti  barzdaskučio specialistą, gebantį kompetentingai teikti barzdos kirpimus (formavimus) ir veido skutimo paslaugas, įvertinant veido bruožus, odos problemas, žmogaus individualumą, kuriant individualų vientisą kliento įvaizdį.

Uždaviniai:

 • Suteikti teorinių žinių apie barzdų skutimo technologijas, veido bruožus, naudojamas kosmetines priemones.
 • Ugdyti praktinius barzdų skutimo gebėjimus.

Reikalingas išsilavinimas:

Kirpėjo darbo patirtis.

  Įgyjamos kompetencijos:

 • Užtikrinti kokybišką ir saugų veido skutimo ir barzdos kirpimo ( formavimo) procedūros atlikimą;
 • Įvertinti kliento poreikius ir parinkti tinkamas kosmetines priemones pagal kliento odos tipą ir problemas;
 • Atlikti įvairių formų barzdų kirpimus ir veido skutimą, pagal suformuotą modelį;
 • Kurti barzdoje modelinius specialiuosius efektus;
 • Organizuoti savo darbą, bendrauti ir bendradarbiauti su klientais.

Baigęs šią programą, asmuo žinos:

 • Įrankių sterilizaciją ir dezinfekciją;
 • Barzdų tipus, jų formavimo technikas;
 • Veido skutimus pagal jau suformuotą barzdos formą;
 • Specialiųjų efektų kūrimo technikas ant barzdų;
 • Vyrų barzdų stiliaus kūrimo technikas;
 • Naudojamas kosmetines priemones;
 • Profesinės etikos ir bendravimo su klientais principus.
Maisto išdavėjo neformali mokymo programa

Trukmė

1 sav./40 val.

Mokymo programos tikslas – parengti maisto išdavėją, dirbantį asmens sveikatos priežiūros ir globos įstaigose.

Uždaviniai:

 1. Supažindinti su geros higienos ir geros gamybos praktikos pagrindais priimant, gabenant, laikant bei išduodant maisto produktus, suteikti pagrindines teorines žinias apie saugaus maisto principus, dietinio maisto ruošimo pagrindus, darbo ir asmens higieną, įrengimų ir inventoriaus valymo ir dezinfekcijos taisykles, bendravimo psichologijos bei profesinės etikos principus.
 2. Ugdyti gebėjimus taikyti teorines žinias darbo vietoje praktinių užsiėmimų metu.

 Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 1. vadovautis maisto saugą reglamentuojančiais teisės aktais;
 2. tinkamai dėvėti ir prižiūrėti darbo rūbus ir avalynę;
 3. naudotis asmens apsaugos priemonėmis;
 4. pagal higienos reikalavimus plauti ir dezinfekuoti rankas;
 5. pagal higienos reikalavimus valyti , plauti ir dezinfekuoti inventorių, indus, patalpas;
 6. tvarkyti maisto ir ne maisto atliekas;
 7. užtikrinti tvarkomo maisto ir patiekalų saugą;
 8. vadovautis profesinės etikos principais;

Reikalingas išsilavinimas-pradinis

Bazinio vyrų kirpimo neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 6,8 sav. / 270 val. 

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

 • Tikrinti vyrų ir vaikų plaukus
 • Atlikti vyrų ir vaikų plaukų bazinius kirpimus

Baigęs mokymo programą asmuo gebės:

 • Apibūdinti technologinius, darbo saugos ir higienos reikalavimus kirpėjo darbo vietos įrengimui ir priežiūrai.
 • Apibūdinti vyrų ir vaikų plaukų trinkimo procedūroms naudojamas medžiagas, jų poveikį plaukams ir žmogaus organizmui.
 • Atlikti vyrų ir vaikų plaukų trinkimo procedūras.
 • Paaiškinti vyrų ir vaikų plaukų kirpimui, sušukavimui naudojamų įrankių rūšis, paskirtį, priežiūros ir laikymo būdus, dezinfekavimo reikalavimus.
 • Paaiškinti vyrų ir vaikų plaukų kirpimų operacijas, pagrindines kirpimo formas.
 • Parinkti vyrų ir vaikų plaukų standinimo ir fiksavimo kosmetines priemones
 • Kirpti vyrų ir vaikų plaukus įvairiomis technikomis pagal bazines formas.
 • Sušukuoti vyrų ir vaikų plaukus po kirpimo.
 • .

Minimalus išsilavinimas: Pagrindinis išsilavinimas

 

Darbo prekybos salėje ir elektroniniais kasos aparatais neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 13,6 sav. / 540 val. 

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

 • Paruošti darbo vietą.
 • Paruošti darbui įrenginius ir inventorių.
 • Paruošti prekes pardavimui.
 • Priimti prekes.
 • Sandėliuoti prekių atsargas.
 • Demonstruoti ir reklamuoti prekes.
 • Konsultuoti pirkėjus apie prekes.
 • Vykdyti atsiskaitymus už prekes.

 

 

Baigęs mokymo programą asmuo gebės:

 • Nusakyti bendrais bruožais pagrindinius prekybos įmonių veiklos principus.
 • Paruošti darbui prekybos salę, skyrius, sandėliavimo patalpas, pardavėjo–kasininko darbo vietą, įrangą ir inventorių pagal saugaus darbo ir sveikatos reikalavimus.
 • Užtikrinti švarą ir tvarką darbo vietoje pagal sanitarijos ir higienos reikalavimus.
 • Apibūdinti prekybos įrenginių paskirtį.
 • Paruošti maisto gaminimo ir šaldymo įrenginius darbui.
 • Paruošti prekių svėrimo, matavimo, mechaninio maisto smulkinimo, fasavimo ir įpakavimo įrenginius darbui.
 • Parinkti prekybinį inventorių ir įrankius atitinkamoje darbo vietoje ir įvardinti naudojimo reikalavimus.
 • Paruošti elektroninį kasos aparatą ir kompiuterinę kasos sistemą darbui.
 • Paaiškinti maisto ir ne maisto prekių paruošimo pardavimui ypatumus.
 • Išdėstyti prekes įvairiais būdais prekybos salėje ir prekybiniuose įrenginiuose.
 • Pakuoti maisto ir ne maisto prekes, prireikus jas smulkinant, sveriant ir matuojant.
 • Ženklinti prekes, naudojant kainų žymėjimo įrangą.
 • Parengti kainų etiketes ir jas išdėstyti.
 • Užtikrinti pakankamą prekių likutį jų pardavimo vietose.

Minimalus išsilavinimas: Pagrindinis išsilavinimas

Lankinio suvirinimo nelydžiaisiais elektrodais neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 13,6 sav. / 540 val.

Programoje įgyjamos ar tobulinamos kompetencijos:

 • Atlikti darbus laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
 • Paruošti suvirintojo darbo vietą, pagal darbo brėžinius ir pagal suvirinimo technologiją surinkti detales.
 • Suvirinti plieno lakštų kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
 • Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių kampinių siūlių rankinio lankinio suvirinimo darbus lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas.
 • Suvirinti plieno lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
 • Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių kampinių siūlių lankinio suvirinimo darbus nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas.
 • Suvirinti plieno lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
 • Atlikti plieno gaminių ir pusgaminių sandūrinių siūlių lankinio suvirinimo darbus nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje pagal surinkimo, montavimo brėžinius ir schemas.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:

 • Apibūdinti suvirintojo atliekamus darbus.
 • Paaiškinti Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas, susijusias su darbuotojų teisėmis bei atsakomybe.
 • Apibūdinti pagrindines ir bendrąsias suvirintojo profesijos, darbo rizikos vertinimo, darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos, profesinės etikos reikalavimus.
 • Apibūdinti metalus ir jų lydinių savybes ir medžiagas, reikalingas juos suvirinti.
 • Apibūdinti elektrotechnikos dėsnius, taikomus suvirinimo procesuose bei suvirinimo įrangoje.
 • Skaityti suvirinimo darbo brėžinius, paaiškinti siūlių vaizdavimą brėžiniuose pagal LST EN ISO 2553.
 • Skaityti suvirinimo procedūrų aprašus (SPA) pagal LST EN ISO 15609-1,2.
 • Taikyti tarptautinius ir nacionalinius suvirinimo standartus pasiruošiant bei atliekant suvirinimo darbus.
 • Pasiruošti lydomajam suvirinimui pagal brėžinius.
 • Paruošti suvirinimo įrangą lankiniam suvirinimui.
 • Paruošti suvirinimui bei surinkti plienines detales.
 • Paaiškinti lankinio suvirinimo principus.
 • Paaiškinti rankinio lankinio suvirinimo lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais įrangos konstrukciją, veikimo principus, techninę priežiūrą ir tipinius parametrus.
 • Paaiškinti nerūdijančio plieno lydžiaisiais glaistytais elektrodais suvirinimo ypatumus.
 • Paaiškinti rankinio lankinio suvirinimo charakteristikas ir parametrų įtaką suvirinimo siūlės kokybei.
 • Apibūdinti specifinius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus suvirinant rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
 • Pasirinkti asmeninės saugos priemones, tinkamas atliekant suvirinimo darbus rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
 • Naudotis suvirinimo procedūrų aprašu atliekant suvirinimo darbus, parenkant suvirinimo parametrus.
 • Parinkti suvirinimo medžiagas, naudojamas rankiniam lankiniam suvirinimui.
 • Paruošti suvirinimo jungtis lankiniam suvirinimui.
 • Suvirinti plieninius lakštus kampinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu PA, PB, PD, PF, PG padėtyse (LST EN ISO 6947).
 • Privirinti plieninius vamzdžius prie plieno lakštų kampinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu PB, PD, PH padėtyse (LST EN ISO 6947) vienu ar keliais ėjimais.
 • Paaiškinti praktinių darbų gamyboje turinį.
 • Paaiškinti rankinio lankinio plieno gaminių ir pusgaminių suvirinimo kampinėmis siūlėmis darbus ir gamybos procesus.
 • Paaiškinti įvairių plieno konstrukcijų ir gaminių rankinio lankinio kampinių siūlių suvirinimo ir montavimo darbus pagal suvirinimo darbo brėžinius ir suvirinimo procedūrų aprašus.
 • Paaiškinti kampinių suvirinimo siūlių apžiūrimosios kontrolės principus pagal LST EN ISO 5817 ir suvirinimo deformacijų įtaką viso gaminio kokybei.
 • Paruošti detales ir mazgų jungtis rankiniam lankiniam plieno jungčių suvirinimui kampinėmis siūlėmis pagal LST EN ISO 9692-1 ir suvirinti pagal suvirinimo brėžinius ir suvirinimo procedūrų aprašus.
 • Paaiškinti lankinio suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje įrangos konstrukciją, jos techninę priežiūrą ir tipinius parametrus.
 • Paaiškinti nerūdijančio plieno suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje ypatumus.
 • Paaiškinti suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje charakteristikos ir parametrų įtaką suvirinimo siūlės kokybei.
 • Apibūdinti specifinius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus suvirinant nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
 • Pasirinkti asmeninės saugos priemones tinkamas atliekant suvirinimo darbus nelydžiu
 • volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
 • Parinkti suvirinimo medžiagas, naudojamas suvirinimui nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
 • Suvirinti plieninius lakštus kampinėmis siūlėmis PA, PB, PF, PD padėtyse (LST EN ISO 6947), lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, 14 procesu (LST EN ISO 4063).
 • Privirinti plieninius vamzdžius prie plieno lakštų kampinėmis siūlėmis PB, PD, PH padėtyse (LST EN ISO 6947), lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje 14 procesu (LST EN ISO 4063).
 • Paaiškinti praktinių darbų gamyboje turinį.
 • Paaiškinti lankinio plieno gaminių ir pusgaminių suvirinimo kampinėmis siūlėmis nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje darbus ir gamybos procesą.
Pastato santechninių sistemų montavimo neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 13 sav. / 522 val.

Programoje įgyjamos ar tobulinamos kompetencijos:

 • Sandėliuoti santechnikos medžiagas, gaminius ir įrangą.
 • Paruošti ir sutvarkyti santechniko darbo vietą.
 • Skaityti statinio darbo projektą.
 • Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno vamzdynus.
 • Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno prietaisus.
 • Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo sistemą.
 • Montuoti pastato šildymo sistemos vamzdynus.
 • Montuoti pastato šildymo sistemos prietaisus.
 • Įrengti paviršinio šildymo sistemas.

Baigęs mokymo programą asmuo gebės:

 • Sandėliuoti santechnikos darbams reikalingas medžiagas, gaminius, įrenginius, laikantis gamintojo reikalavimų ir nepažeidžiant jų kokybės.
 • Apibūdinti santechniko profesinės rizikos sritis ir sprendinius.
 • Paruošti santechniko darbo vietą pagal darbų saugos reikalavimus, ergonomikos principus.
 • Sutvarkyti atliekas ir darbo vietą laikantis aplinkosaugos, saugaus darbo reikalavimų ir darbo kultūros principų.
 • Apibūdinti pagrindines techninio brėžinio braižymo taisykles.
 • Komentuoti pastato konstrukcijas ir elementus brėžiniuose.
 • Komentuoti darbo ir pastato brėžiniuose, skaitmeniniame modelyje pateiktus duomenis santechniko darbų atlikimui.
 • Apibūdinti pastato vandentiekio ir nuotakyno sistemas, jų montavimo technologiją.
 • Apibūdinti pastato vandentiekio ir nuotakyno sistemų montavimui reikalingas medžiagas ir įrankius.
 • Sujungti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo vamzdžius.
 • Paruošti pastato konstrukcijas vamzdynų tiesimui.
 • Montuoti vandens tiekimo vamzdynus.
 • Montuoti nuotekų šalinimo vamzdynus.
 • Apibūdinti pastato vandentiekio ir nuotekų šalinimo prietaisų montavimo technologiją, medžiagas, įrankius.
 • Montuoti pastato vandentiekio prietaisus.
 • Montuoti pastato nuotakyno prietaisus.
 • Montuoti vandens apskaitos mazgą.
 • Apibūdinti pastato lietaus šalinimo sistemą, jos montavimo technologiją.
 • Apibūdinti pastato lietaus šalinimo sistemos montavimo medžiagas ir įrankius.
 • Atlikti pastato lietaus šalinimo sistemos montavimo darbus.
 • Apibūdinti pastato šildymo sistemas, tipus, jungimo schemas, jų montavimo technologijas.
 • Apibūdinti pastato šildymo sistemos montavimui reikalingas medžiagas ir įrankius.
 • Paruošti pastato konstrukcijas vamzdynų tiesimui.
 • Atlikti pastato šildymo sistemos vamzdynų montavimo darbus.
 • Izoliuoti šilumos sistemų vamzdynus.
 • Apibūdinti pastato šildymo sistemos prietaisų montavimo technologiją, medžiagas ir įrankius.
 • Atlikti pastato šildymo sistemos prietaisų montavimo darbus.
 • Apibūdinti paviršinio šildymo sistemą, jos montavimo technologiją.
 • Apibūdinti paviršinio šildymo sistemos montavimo medžiagas, įrankius.
 • Atlikti pastato paviršinio šildymo sistemos įrengimo darbus.

Minimalus išsilavinimas: Pagrindinis išsilavinimas

Patalpų valymo darbų neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 13,6 sav. / 540 val.

Programoje įgyjamos ar tobulinamos kompetencijos:

 • Paruošti valytojo darbo priemones ir inventorių
 • Sutvarkyti darbo priemones
 • Valyti objektus ir jų paviršius
 • Valyti patalpas
 • Atlikti kitus patalpų tvarkymo darbus

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:

 • Apibūdinti objektų paviršius ir apdailos medžiagas.
 • Įvardyti higienos reikalavimus.
 • Įvardyti valiklių klasifikaciją, sudėtį, savybes ir pritaikymą.
 • Išmanyti nešvarumų tipus ir identifikuoti nešvarumus.
 • Parinkti specialius valymo įrenginius, valymo inventorių ir medžiagas.
 • Parinkti valymo technologijas.
 • Sutvarkyti specialiuosius valymo įrenginius ir inventorių po darbo.
 • Sutvarkyti valymo medžiagas po darbo.
 • Apibūdinti valomus paviršius, dangas.
 • Apibūdinti chemines, natūralias ar ekologiškas objektų ir kitų paviršių valymo medžiagas.
 • Valyti kilimus ir kiliminę dangą sausuoju ir drėgnuoju būdais.
 • Valyti medinius, minkštus, odinius ar odos pakaitalų baldus.
 • Valyti metalinius ir plastikinius paviršius.
 • Valyti patalpose esančius dažytus, betoninius paviršius.
 • Valyti sanitarinius mazgus.
 • Valyti baldus bei kitus patalpose esančius paviršius.
 • Įvardyti patalpų valymo priemones bei saugaus jų naudojimo taisykles. Valyti ir blizginti patalpų grindis.
 • Apibūdinti atliekų rūšiavimo taisykles. Prižiūrėti rankšluosčius ir higienos reikmenis.
 • Tvarkyti atliekas patalpose ir jas šalinti.

Minimalus išsilavinimas: Pradinis išsilavinimas

Paviršiaus apdailos plytelėmis neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 6,8 sav. / 270 val.

Programoje įgyjamos ar tobulinamos kompetencijos:

 • Sandėliuoti plytelių klojimo medžiagas, gaminius ir įrangą
 • Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą
 • Skaityti statinio darbo projektą
 • Paruošti apdailinamą plytelėmis vertikalų paviršių
 • Klijuoti plyteles ant vertikalių paviršių
 • Paruošti horizontalių paviršių pagrindą plytelių dangai
 • Klijuoti plyteles ant horizontalių paviršių

Baigęs mokymo programą asmuo gebės:

 • Apibūdinti saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimus.
 • Apibūdinti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį.
 • Sandėliuoti plytelių klojimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą, laikantis gamintojo reikalavimų ir nepažeidžiant jų kokybės.
 • Apibūdinti plytelių klojėjo asmenines apsaugos priemones, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus.
 • Apibūdinti tvarios statybos principus.
 • Paruošti plytelių klojėjo darbo vietą pagal darbuotojų saugos reikalavimus, ergonomikos principus.
 • Apibūdinti saugaus darbo aukštyje reikalavimus.
 • Sumontuoti paaukštinimo įrangą pagal reikalavimus.
 • Sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą ir atliekas.
 • Paruošti plytelių klojimo įrangą, priemones, inventorių, įrankius darbui.
 • Apibūdinti pagrindines techninio brėžinio braižymo taisykles.
 • Apibūdinti statinių klasifikaciją, konstrukcijas, elementus.
 • Skaityti statinio darbo projekte pateiktus duomenis apdailos darbų atlikimui.
 • Komentuoti duomenis, pateiktus apdailos darbų atlikimui statinio skaitmeniniame modelyje.
 • Apibūdinti apdailinamų plytelėmis vertikalių paviršių paruošimą.
 • Paruošti apdailinamus plytelėmis pastato vidaus vertikalius paviršius.
 • Įrengti sienų hidroizoliaciją šlapiose patalpose.
 • Paruošti pastato fasadą apdailai plytelėmis.
 • Apibūdinti plytelių klijavimo ant vertikalių paviršių technologiją.
 • Parengti plytelių išdėstymo ant vertikalių paviršių planą.
 • Apdailinti vienetinėmis plytelėmis pastato vidaus vertikalius paviršius.
 • Apdailinti mozaikinėmis plytelėmis pastato vidaus vertikalius paviršius.
 • Apdailinti plytelėmis pastato fasadus.
 • Užpildyti vertikalių paviršių plytelių dangos siūles.
 • Apibūdinti apdailinamų plytelėmis horizontalių paviršių paruošimą.
 • Įrengti grindų išlyginamąjį sluoksnį.
 • Įrengti grindų hidroizoliaciją šlapiose patalpose, terasose, balkonuose.
 • Paruošti grindų ir laiptų paviršių plytelių klijavimui.
 • Apibūdinti plytelių klijavimo ant horizontalių paviršių technologiją.
 • Parengti plytelių išdėstymo ant horizontalių paviršių planą.
 • Klijuoti vienetines plyteles ant grindų.
 • Klijuoti mozaikines plyteles ant grindų.
 • Užpildyti horizontalių paviršių plytelių dangos siūles.

Minimalus išsilavinimas: Pagrindinis išsilavinimas

Pusgaminių ir karštųjų patiekalų gamintojo neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 13,6 sav. / 540 val.

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

 • Paruošti ir tvarkyti darbo zoną.
 • Prižiūrėti virtuvės įrenginius.
 • Parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą.
 • Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį.
 • Gaminti pusgaminius.
 • Gaminti karštuosius patiekalus.
 • Įvertinti patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:

 • Paaiškinti maistui gaminti naudojamų technologinių įrenginių, įrankių, inventoriaus paskirtį, ženklinimą.
 • Apibūdinti virtuvės patalpų zonų paskirtį, darbo vietos reikalavimus.
 • Ruošti virtuvės patalpų darbo zonas pagal darbo vietos reikalavimus.
 • Tvarkyti darbo vietas ir inventorių, pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Taikyti virėjo asmens higienai, darbo drabužiams ir laikysenai keliamus reikalavimus.
 • Rūšiuoti ir tvarkyti atliekas.
 • Apibūdinti virtuvės įrenginių paskirtį.
 • Saugiai dirbti virtuvės įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
 • Apibūdinti maisto produktų ir žaliavų savybes, maistinę vertę.
 • Apibrėžti maisto produktų ir žaliavų kokybės reikalavimus, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Saugiai dirbti maisto produktų ir žaliavų apdorojimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
 • Nustatyti maisto produktų ir žaliavų kokybę pagal nurodytus kokybės rodiklius.
 • Apdoroti maisto produktus ir žaliavas.
 • Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį patiekalams gaminti.
 • Naudotis kalkuliacijos ir technologijos kortelėmis ruošiant patiekalus.
 • Apibūdinti pusgaminių rūšis, jų asortimentą.
 • Ruošti maisto produktus ir žaliavas pusgaminiams gaminti.
 • Apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų kiekį pusgaminiams ruošti.
 • Saugiai dirbti pusgaminių gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
 • Ruošti daržovių pusgaminius.
 • Ruošti žuvies pusgaminius.
 • Ruošti mėsos, paukštienos pusgaminius.
 • Ruošti subproduktų pusgaminius.
 • Ruošti miltinius pusgaminius.
 • Apibūdinti karštųjų patiekalų rūšis, jų asortimentą.
 • Apibūdinti karštųjų patiekalų, sriubų technologinius gamybos procesus.
 • Saugiai dirbti karštųjų patiekalų gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
 • Apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų kiekį karštiesiems patiekalams ir sriuboms gaminti.
 • Ruošti karštuosius žuvies patiekalus.
 • Ruošti karštuosius mėsos, paukštienos patiekalus.
 • Ruošti karštuosius subproduktų patiekalus.
 • Ruošti karštuosius varškės, kiaušinių patiekalus.
 • Ruošti karštuosius kruopų, miltų, makaronų patiekalus.
 • Ruošti karštuosius daržovių patiekalus.
 • Ruošti sriubas.
 • Apibrėžti kokybės reikalavimus, keliamus pusgaminiams, sriuboms ir karštiesiems patiekalams, jų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Nustatyti pagamintų pusgaminių ir karštųjų patiekalų kokybę pagal nurodytus kokybės rodiklius.
 • Šalinti nustatytus pagamintų pusgaminių ir karštųjų patiekalų trūkumus.
 • Ruošti pusgaminių ir karštųjų patiekalų puošybos elementus.
 • Apipavidalinti karštuosius patiekalus.

 

Minimalus išsilavinimas: Pagrindinis išsilavinimas

Mokytojo padėjėjo mokymo programa/darbas su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais

Trukmė: 2 sav. / 80 val. 

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

Mokymo programos tikslas: parengti ikimokyklinio ugdymo mokytojo/ mokytojo  padėjėjo mokymo programa dirbti švietimo institucijose.

Uždaviniai:

 1. Supažindinti su ikimokyklinio ugdymo mokytojo/ mokytojo padėjėjos mokymo programa darbo specifika ir ugdyti asmenines bei profesines kompetencijas.
 2. Mokyti įgytas teorines žinias taikyti praktinėje veikloje.

Baigęs mokymo programą asmuo gebės:

 1. Praktinėje veikloje taikyti pedagogines ir psichologines žinias;
 2. Padėti organizuoti ugdymo procesą;
 3. Suprasti specialiųjų poreikių vaikų poreikius ir juos tenkinti;
 4. Vadovautis profesinės etikos principais;
 5. Užtikrinti ugdytinių emocinį ir fizinį saugumą;
 6. Efektyviai bendrauti su ugdytiniais ir jų tėvais;
 7. Naudotis asmens apsaugos priemonėmis;
 8. Pagal higienos reikalavimus valyti, plauti ir dezinfekuoti inventorių, indus, patalpas;
 9. Tvarkyti maisto ir ne maisto atliekas;
 10. Užtikrinti tvarkomo maisto ir patiekalų saugą;

Minimalus išsilavinimas: Vidurinis su kvalifikacija

Įžanginiai socialinio darbuotojo padėjėjo mokymai ,,Darbo su suaugusiais asmenimis bei jų šeimomis patiriančiomis socialinę riziką priežiūros programa”

Trukmė: 1  sav. / 40 val.

Programos uždaviniai :

 1. Supažindinti su socialiniu darbu, su asmenimis ir jų šeimos nariais patiriančiais socialinę riziką, socialinių paslaugų pagal numatytą poreikį suaugusiems asmenims ir jo šeimos nariams teikimo formomis pagal socialinio darbo etiką ir elgesio normas.
 2. Ugdyti saugios aplinkos šeimoje patiriančioje socialinę riziką kūrimo ir bendravimo su suagusiuoju bei šeimos nariais patiriančias socialinę riziką gebėjimus.

Baigęs mokymo programą asmuo mokės:

 • Teikti numatytas socialines paslaugas suaugusiems asmenims ir jų šeimos nariams patiriantiems socialinę riziką bei taikys darbo etikos principus ir elgesio normas;
 • Kurti saugią aplinką ir efektyviai bendrauti su suaugusiuoju bei šeimos nariais kurie patiria socialinę riziką.

Minimalus išsilavinimas: Pagrindinis išsilavinimas, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus

Pedikiūrininko neformalaus mokymo programa

Trukmė: 4 sav./ 160 val.

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

parengti specialistą, gebantį atlikti saugų ir estetišką pedikiūrą naudojant naujausias medžiagas ir taikant modernias technologijas, konsultuoti klientus kojų priežiūros klausimais, mokantį saugiai naudotis darbo įrankiais, išmanantį higienos bei darbuotojų saugos ir sveikatos keliamus reikalavimus, darbo organizavimo salone principus bei turintį asmeninių gebėjimų integruotis darbo rinkoje.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:

darbui reikalingos kosmetikos sudėtį; darbui reikalingų įrankių charakteristiką; spalvų teoriją; kojų nagų anatomiją ir fiziologiją, galimus pakitimus ir jų priežiūrą; higienos ir saugaus darbo reikalavimus: patalpai, aplinkosaugai, priemonėms, įrankiams, įrangai, darbuotojui; teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos sritį; pedikiūro būdus ir jų atlikimo technologijas; nagų modeliavimo priemonių savybes, modeliavimo technologiją ir profilaktiką.

Reikalingas išsilavinimas: manikiūrininko kvalifikacija

Rankų ir kojų priežiūros specialisto mokymo programa (manikiūras, pedikiūras, bazinis nagų priauginimas)

Trukmė: 8 sav. 320 val.

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

Parengti specialistą, gebantį atlikti saugų ir estetišką manikiūrą, pedikiūrą.  Konsultuoti klientus apie rankų ir kojų priežiūrą, mokantį saugiai naudotis darbo įrankiais, išmanantį higienos bei darbuotojų saugos ir sveikatos keliamus reikalavimus, darbo organizavimo salone principus bei turintį asmeninių gebėjimų integruotis darbo rinkoje.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės: pasirinkti rankų ir kojų bei nagų priežiūrai skirtą kosmetiką ir priemones; pasirinkti darbui reikalingus įrankius; vesti klientų kartoteką; nustatyti klientų nagų ir odos būklę; parinkti spalvas; saugiai dirbti ir suteikti neatidėliotiną pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui; atlikti manikiūrą įvairiais būdais; atlikti pedikiūrą įvairiais būdais; atlikti rankų ir kojų nagų dizainą; atlikti rankų ir kojų masažą; konsultuoti klientą tinkamos rankų ir kojų pėdų odos priežiūros klausimais.

Pirminės rankų priežiūros specialisto mokymo programa

Trukmė

6 sav./240 val.

Mokymo programos tikslas – parengti specialistą, gebantį naudojant naujausias medžiagas ir taikant modernias technologijas atlikti saugų ir estetišką manikiūrą, konsultuoti klientus, apie rankų odos prižiūrą, žinantį individualaus verslo organizavimo pradmenis, o taip pat turintį asmeninių gebėjimų integruojantis darbo rinkoje.

Profesinės kompetencijos:

 • Parinkti rankų bei nagų priežiūrai reikalingą kosmetiką.
 • Parinkti manikiūrui skirtus įrankius.
 • Mokėti derinti spalvas.
 • Vesti klientų kartoteką ir žinoti bendravimo etiką.
 • Vadovautis higienos reikalavimais.
 • Suteikti pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui.
 • Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
 • Turėti supratimą apie individualios įmonės steigimą ir darbo organizavimą.
 • Parinkti rankų priežiūros būdą.
 • Atlikti rankų masažą.
 • Atlikti rankų odos priežiūros procedūras.
Buhalterinės apskaitos ir buhalterio darbo organizavimo mokymo programa

Trukmė

16 sav./640 val.

Mokymo programos tikslas – parengti buhalterį, gebantį atlikti įvairių įmonių apskaitą nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės parengimo, mokantį kontroliuoti ir vertinti įmonės ekonominius rodiklius, ūkines operacijas, organizuoti buhalterio darbą.

Baigęs mokymo programą asmuo gebės:

 • Tvarkyti įmonių apskaitą pagal ją reglamentuojančius LR teisės aktus.
 • Rinkti, registruoti, kaupti, sisteminti apskaitinę informaciją, susijusią su įmonės veikla.
 • Organizuoti įmonės apskaitos tarnybos darbą.
 • Apskaityti ir kontroliuoti ūkio subjektų piniginį turtą.
 • Apskaityti ir kontroliuoti ūkio subjektų ilgalaikį turtą.
 • Apskaityti ir kontroliuoti atsargas.
 • Tvarkyti darbo išteklių ir darbo apmokėjimo apskaitą.
 • Įvertinti gamybos įmonių veiklą ir apskaityti gamybos išlaidas.
 • Įvertinti prekybos įmonių veiklą ir apskaityti jos procesus.
 • Apskaityti savininkų nuosavybę bei įsipareigojimus.
 • Parengti įmonės finansinę, mokestinę, statistinę atskaitomybę.
Masažuotojo mokymo programa

Trukmė

16 sav./640 val.

Mokymo programos tikslas – paruošti masažuotoją, kuris mokės atlikti viso kūno masažą, taikant įvairius būdus ir metodikas, atlikti atskirų kūno dalių masažą, parinkti tinkamas SPA procedūras bei jas atlikti.

Baigęs mokymo programą asmuo gebės atlikti:

 • Higieninį ir kosmetinį masažą. Klasikinį masažą.
 • SPA veido priežiūros procedūras, atsižvelgiant į amžiaus grupes, problemas ir metų laikus.
 • SPA procedūrą galvos plaukuotosios dalies odos būklei pagerinti.
 • SPA procedūrą plaukų struktūros atstatymui.
 • Ajurvedines procedūras.
Suvirinimas elektra pusautomačiais (MIG, MAG) apsauginių dujų aplinkoje

Trukmė

4 sav./160 val.

Suvirinimo elektra pusautomačiais (MIG, MAG) apsauginių dujų aplinkoje neformalaus mokymo programa yra skirta asmenims, jau turintiems suvirintojo kvalifikaciją ir norintiems ją tobulinti.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

 • Pusautomačiais (MIG, MAG) apsauginių dujų aplinkoje suvirinti nesudėtingas metalo ir statybines konstrukcijas įvairiose erdvinėse padėtyse.
 • Tvarkyti suvirinimo įrenginius pagal eksploatavimo ir darbuotojų saugos bei sveikatos reikalavimus.
 • Skaityti nesudėtingus brėžinius.
 • Skirti naudojamų suvirinimui apsauginių dujų rūšis.
 • Nustatyti suvirinimo defektų atsiradimo priežastis, juos ištaisyti.
 • Taikyti suvirinimo kokybės kontrolės reikalavimus ir metodus.
 • Parinkti suvirinimo medžiagas, įrenginius ir suvirinimo režimus.
 • Nustatyti įtempimų ir deformacijų suvirinamuose gaminiuose atsiradimo priežastis ir jų išvengimo priemones.
 • Taikyti suvirinimo įrenginių techninio eksploatavimo ir priežiūros taisykles.
 • Taikyti racionalaus ir saugaus darbo organizavimo savo darbo vietoje taisykles.
Betonuotojo mokymo programa

Trukmė
80 val. / 10 d. 2 sav.

Mokymo programos tikslas –  parengti specialistą, gebantį atlikti betonavimo darbus

Uždaviniai:

 1. supažindinti su teoriniais betonavimo darbų atlikimo aspektais
 2. ugdyti praktinius betonavimo gebėjimus

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 • skaityti brėžinius;
 • atlikti profesinius skaičiavimus;
 • montuoti ir demontuoti klojinius betonavimo darbams ir saugiai dirbti;
 • paruošti betono mišinį, klojinius betonavimo darbams;
 • saugiai atlikti betonavimo, klojinių įrengimo, armavimo darbus.

Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: Įvairiose statybos srities įmonėse, kuriose atliekami betonavimo darbai, klojinių įrengimo ir armavimo darbai

Grindų klojėjo mokymo programa

Trukmė
160 val. / 20 d. 4 sav.

Mokymo programos tikslas: supažindinti su teoriniais grindų klojimo darbų atlikimo aspektais ir ugdyti praktinius grindų klojimo gebėjimus.

Uždaviniai:

1.supažindinti su teoriniais grindų klojimo aspektais

2.ugdyti praktinius grindų klojimo gebėjimus

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 • Parinkti tinkamas medžiagas pagal grindų dangos pobūdį;
 • Mokės įvertinti esamą pagrindą ir paruošti pagrindą grindų dangai;
 • Parinkti pagal paskirtį tinkamas dangas;
 • Įrengti vidaus dangas: PVC, linoleumu, kilimine danga, kaučiukinę dangą,  natūralaus medžio parketlentes, laminato;
 • Įrengti vidaus liejamas, sportines dangas;
 • Įrengti lauko liejamas dangas, lauko sportines dangas.
 • Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: Galės dirbti statybinėse įmonėse, kuriose atliekami grindų klojimo darbai.
Klasikinio masažo pagrindų neformaliojo mokymo programa

Trukmė
2 sav./80 val.

Mokymo programos tikslas – paruošti masažuotoją, kuris mokės atlikti viso kūno masažą, taikant įvairius būdus ir metodikas, atlikti atskirų kūno dalių masažą, parinkti tinkamas SPA procedūras bei jas atlikti.

Baigęs mokymo programą asmuo gebės atlikti:

 • Klasikinį masažą.
 • SPA veido priežiūros procedūras, atsižvelgiant į amžiaus grupes, problemas ir metų laikus.
 • SPA procedūrą galvos plaukuotosios dalies odos būklei pagerinti.
 • SPA procedūrą plaukų struktūros atstatymui.
 • Ajurvedines procedūras.
E-verslo organizatoriaus neformali mokymo programa

Trukmė
4 sav./160 val.

Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

Mokymo programos tikslas: parengti  e-verslo organizatorių, gebantį taikyti verslo modelius, atlikti mokėjimus, organizuoti e-verslą, taikyti e-marketingo principus.

Uždaviniai:

 • Suteikti teorinių žinių apie verslo modelius, mikroįmones, teisinį reguliavimą ir duomenų apsaugą.
 • Ugdyti praktinius e-verslo organizavimo gebėjimus.

Baigęs šią programą, asmuo žinos:

 • Verslo modelius ir verslo teisinį reguliavimą;
 • Darbuotojų saugos ir duomenų apsaugos reikalavimus;
 • Mokėjimo už prekes ir paslaugas būdus, e-mokėjimų procedūras;
 • Pagrindinius marketingo ir e-marketingo principus;
 • Buhalterinės apskaitos principus.

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:

 • Įkurti mikroįmonę;
 • Vykdyti e-prekybos veiklą;
 • Taikyti skaitmeninės, e-rinkodaros principus;
 • Tenkinti klientų poreikius.

Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti profesinėje veikloje mažose verslo įmonėse, užsiimti prekybos ir kt. individualia veikla.

Konditerijos gaminių iš mielinės tešlos gamintojo neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 6,8 sav. / 270 val.

Programoje įgyjamos ar tobulinamos kompetencijos:

 • Paruošti ir tvarkyti darbo zoną.
 • Prižiūrėti konditerijos įrenginius ir reikmenis.
 • Maišyti ir minkyti tešlą.
 • Gaminti mielinės tešlos gaminius.

Baigęs mokymo programą asmuo mokės:

 • Sanitarijos ir higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.
 • Produkcijos išdėstymo tvarką, laikymo sąlygas, rūšiavimo ir tvarkymo principus.
 • Tvarkyti konditerijos gaminių gamybos patalpas pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Konditerijos gaminių gamybos įrenginių ir reikmenų paskirtį.
 • Eksploatuoti konditerijos gaminių gamybos įrenginius ir reikmenis pagal reikalavimus.
 • Mielinės tešlos rūšis ir ruošimo būdus.
 • Mielinės tešlos kokybei keliamus reikalavimus.
 • Paruošti mielinės tešlos žaliavas naudojimui.
 • Užmaišyti mielinę tešlą, naudojant tešlos maišymo ir minkymo įrenginius ir inventorių.
 • Paaiškinti mielinės tešlos kokybės reikalavimus, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.

Minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas

Lankinio suvirinimo ir terminio pjovimo neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 9  sav. / 360 val.

Programoje įgyjamos ar tobulinamos kompetencijos:

 • Suvirinti plieno lakštų kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais
 • Suvirinti plieno lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje
 • Suvirinti plieno lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje
 • Atlikti metalų pjaustymą deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu
 • Atlikti metalų pjaustymą plazminiu pjovimo būdu
 • Atlikti terminį pjovimą, naudojant metalo paruošimo brėžinius
 •  

Baigęs mokymo programą asmuo mokės:

 

 • Paaiškinti lankinio suvirinimo principus.
 • Paaiškinti rankinio lankinio suvirinimo lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais įrangos konstrukciją, veikimo principus, techninę priežiūrą ir tipinius parametrus.
 • Paaiškinti nerūdijančio plieno lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais suvirinimo ypatumus.
 • Paaiškinti rankinio lankinio suvirinimo charakteristikas ir parametrų įtaką suvirinimo siūlės kokybei.
 • Apibūdinti specifinius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus suvirinant rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
 • Pasirinkti asmeninės saugos priemones, tinkamas atliekant suvirinimo darbus rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
 • Naudotis suvirinimo procedūrų aprašu atliekant suvirinimo darbus, parenkant suvirinimo parametrus.
 • Parinkti suvirinimo medžiagas, naudojamas rankiniam lankiniam suvirinimui.
 • Paruošti suvirinimo jungtis lankiniam suvirinimui.
 • Suvirinti plieninius lakštus kampinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu PA, PB, PD, PF, PG padėtyse (LST EN ISO 6947).
 • Privirinti plieninius vamzdžius prie plieno lakštų kampinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu PB, PD, PH padėtyse (LST EN ISO 6947) vienu ar keliais ėjimais.
 • Paaiškinti lankinio suvirinimo lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje įrangos konstrukciją, jos techninę priežiūrą ir tipinius parametrus.
 • Paaiškinti nerūdijančio plieno MIG/MAG suvirinimo ypatumus.
 • Paaiškinti MIG/MAG suvirinimo charakteristikas ir parametrų įtaką suvirinimo siūlės kokybei.
 • Apibūdinti specifinius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus suvirinant lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.
 • Pasirinkti asmeninės saugos priemones, tinkamas atliekant suvirinimo darbus lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.
 • Parinkti suvirinimo medžiagas, naudojamas MIG/MAG suvirinimui.
 • Suvirinti plieninius lakštus kampinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 135, 136, 138 procesais (LST EN ISO 4063).
 • Privirinti plieninius vamzdžius prie plieno lakštų kampinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 135, 136,138 procesais (LST EN ISO 4063), laikantis numatytų saugos ir sveikatos reikalavimų.
 • Paaiškinti lankinio suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje įrangos konstrukciją, jos techninę priežiūrą ir tipinius parametrus.
 • Paaiškinti nerūdijančio plieno suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje ypatumus.
 • Paaiškinti suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje charakteristikos ir parametrų įtaką suvirinimo siūlės kokybei.
 • Apibūdinti specifinius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus suvirinant nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
 • Pasirinkti asmeninės saugos priemones tinkamas atliekant suvirinimo darbus nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
 • Parinkti suvirinimo medžiagas, naudojamas suvirinimui nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
 • Suvirinti plieninius lakštus kampinėmis siūlėmis PA, PB, PF, PD padėtyse (LST EN ISO 6947), lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, 14 procesu (LST EN ISO 4063).
 • Privirinti plieninius vamzdžius prie plieno lakštų kampinėmis siūlėmis PB, PD, PH padėtyse (LST EN ISO 6947), lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje 14 procesu (LST EN ISO 4063).
 • Paaiškinti metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu technologiją.
 • Paaiškinti metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu režimų skaičiavimą ir parinkimą.
 • Reguliuoti metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu įrangą.
 • Pjaustyti įvairius plieno lakštus deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu 81 procesu.
 • Pjaustyti įvairius plieninius profilius ir vamzdžius deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu 81 procesu.
 • Pjaustyti plieno lakštus, vamzdžius ir įvairius profilius deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu 81 procesu (LST EN ISO 4063), naudojant pjovimą mechanizuojančią įrangą.
 • Paaiškinti metalų pjaustymo plazminiu būdu technologiją.
 • Paaiškinti metalų pjaustymo plazminiu būdu režimų skaičiavimą ir parinkimą.
 • Reguliuoti metalų pjaustymo plazminiu būdu įrangą.
 • Pjaustyti įvairius plieno lakštus plazminiu būdu 83 procesu.
 • Pjaustyti įvairius plieno profilius ir vamzdžius plazminiu būdu 83 procesu.
 • Pjaustyti plieno lakštus, vamzdžius ir įvairius profilius plazminiu būdu 83 procesu (LST EN ISO 4063), naudojant pjovimo mašinas (stakles).
 • Paaiškinti terminio poveikio įtaką metalo savybėmis, detalių bei gaminių deformacijai.
 • Reguliuoti pjovimo įrangos parametrus, kontroliuoti proceso metu.
 • Atlikti plieno lakštų, vamzdžių bei įvairių profilių terminį pjovimą pagal brėžinius ir grafines užduotis.
 • Atlikti apžiūrimąjį pjovimo defektų vertinimą.

 

Minimalus išsilavinimas: Pagrindinis išsilavinimas, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus

Lankinio suvirinimo neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 13,6  sav. / 540 val.

Programoje įgyjamos ar tobulinamos kompetencijos:

 • Suvirinti plieno lakštų kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytais elektrodais
 • Suvirinti plieno lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje
 • Suvirinti plieno lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje
 • Atlikti metalų pjaustymą deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu

Baigęs mokymo programą asmuo mokės:

 • Paaiškinti lankinio suvirinimo principus.
 • Paaiškinti rankinio lankinio suvirinimo lydžiaisiais glaistais elektrodais įrangos konstrukciją, veikimo principus, techninę priežiūrą ir tipinius parametrus. Paaiškinti nerūdijančio plieno lydžiaisiais glaistytais elektrodais suvirinimo ypatumus.
 • Paaiškinti rankinio lankinio suvirinimo charakteristikas ir parametrų įtaką suvirinimo siūlės kokybei.
 • Apibūdinti specifinius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus suvirinant rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
 • Pasirinkti asmeninės saugos priemones, tinkamas atliekant suvirinimo darbus rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
 • Naudotis suvirinimo procedūrų aprašu atliekant suvirinimo darbus, parenkant suvirinimo parametrus.
 • Parinkti suvirinimo medžiagas, naudojamas rankiniam lankiniam suvirinimui.
 • Paruošti suvirinimo jungtis lankiniam suvirinimui.
 • Suvirinti plieninius lakštus kampinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu PA, PB, PD, PF, PG padėtyse (LST EN ISO 6947). Privirinti plieninius vamzdžius prie plieno lakštų kampinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu PB, PD, PH padėtyse (LST EN ISO 6947) vienu ar keliais ėjimais.
 • Paaiškinti lankinio suvirinimo lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje įrangos konstrukciją, jos techninę priežiūrą ir tipinius parametrus.
 • Paaiškinti nerūdijančio plieno MIG/MAG suvirinimo ypatumus.
 • Paaiškinti MIG/MAG suvirinimo charakteristikas ir parametrų įtaką suvirinimo siūlės kokybei.
 • Apibūdinti specifinius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus suvirinant lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.
 • Pasirinkti asmeninės saugos priemones, tinkamas atliekant suvirinimo darbus lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.
 • Parinkti suvirinimo medžiagas, naudojamas MIG/MAG suvirinimui.
 • Suvirinti plieninius lakštus kampinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 135, 136, 138 procesais (LST EN ISO 4063).
 • Privirinti plieninius vamzdžius prie plieno lakštų kampinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 135, 136,138 procesais (LST EN ISO 4063), laikantis numatytų saugos ir sveikatos reikalavimų.
 • Paaiškinti lankinio suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje įrangos konstrukciją, jos techninę priežiūrą ir tipinius parametrus.
 • Paaiškinti nerūdijančio plieno suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje ypatumus.
 • Paaiškinti suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje charakteristikos ir parametrų įtaką suvirinimo siūlės kokybei.
 • Apibūdinti specifinius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus suvirinant nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
 • Pasirinkti asmeninės saugos priemones tinkamas atliekant suvirinimo darbus nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
 • Parinkti suvirinimo medžiagas, naudojamas suvirinimui nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
 • Suvirinti plieninius lakštus kampinėmis siūlėmis PA, PB, PF, PD padėtyse (LST EN ISO 6947), lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, 14 procesu (LST EN ISO 4063).
 • Privirinti plieninius vamzdžius prie plieno lakštų kampinėmis siūlėmis PB, PD, PH padėtyse (LST EN ISO 6947), lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje 14 procesu (LST EN ISO 4063).
 • Paaiškinti metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu technologiją.
 • Paaiškinti metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu režimų skaičiavimą ir parinkimą.
 • Reguliuoti metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu įrangą.
 • Pjaustyti įvairius plieno lakštus deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu 81 procesu.
 • Pjaustyti įvairius plieninius profilius ir vamzdžius deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu 81 procesu.
 • Pjaustyti plieno lakštus, vamzdžius ir įvairius profilius deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu 81 procesu (LST EN ISO 4063), naudojant pjovimą mechanizuojančią įrangą.

Minimalus išsilavinimas: Pagrindinis išsilavinimas, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus

Moterų plaukų kirpimo, dažymo ir šukuosenų formavimo neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 7,6 sav. / 306 val. 

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

 • Trinkti moterų plaukus
 • Atlikti moterų plaukų bazinius kirpimus
 • Šviesinti plaukus
 • Dažyti plaukus
 • Suplanuoti šukuoseną
 • Suformuoti šukuoseną

Baigęs mokymo programą asmuo gebės:

 • Apibūdinti moterų plaukų, galvos odos sandarą bei pastebėti pažeidimus.
 • Apibūdinti technologinius, darbo saugos ir higienos reikalavimus kirpėjo darbo vietos įrengimui ir priežiūrai.
 • Apibūdinti moterų plaukų trinkimo procedūroms naudojamas medžiagas, jų poveikį plaukams ir žmogaus organizmui.
 • Atlikti moterų plaukų trinkimo procedūras.
 • Paaiškinti moterų plaukų kirpimui, sušukavimui naudojamų įrankių paskirtį, priežiūros ir laikymo būdus, dezinfekavimo reikalavimus.
 • Paaiškinti moterų plaukų kirpimų operacijas, kirpimo formas.
 • Parinkti plaukų sušukavimui po kirpimo naudojamas technikas ir priemones.
 • Kirpti moterų plaukus įvairiomis technikomis pagal bazines formas.
 • Sušukuoti moterų plaukus po kirpimo.
 • Atpažinti plaukų būklę, struktūrą.
 • Parinkti priemones plaukų šviesinimui.
 • Paruošti plaukų dažų mišinius plaukų šviesinimui.
 • Šviesinti plaukus ilgalaikiais, tonuojamaisiais dažais.
 • Parinkti priemones plaukų dažymui.
 • Paruošti plaukų dažų mišinius plaukų dažymui.
 • Dažyti plaukus ilgalaikiais, tonuojamaisiais plaukų dažais.
 • Apibūdinti šukuosenų tipus.
 • Suplanuoti šukuoseną pagal veido formą, plaukų ilgį, kliento pageidavimą.
 • Parinkti šukuosenos elementus.
 • Parinkti priemones, įrankius ir medžiagas šukuosenos formavimui.
 • Suformuoti šukuoseną pagal numatytą planą.

Minimalus išsilavinimas: Pagrindinis išsilavinimas

Pastatų renovacijos darbų neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 9 sav. / 360 val.

Programoje įgyjamos ar tobulinamos kompetencijos:

 • Paruošti šiltinamų fasadų ir pamatų paviršius
 • Pritvirtinti termoizoliacinę medžiagą
 • Tinkuoti dekoratyviniu tinku rankiniu būdu
 • Dažyti pastatų fasadus

Baigęs mokymo programą asmuo gebės:

 • Apibūdinti fasadų šiltintojo saugos ir sveikatos reikalavimus.
 • Apibūdinti šiltinamų pastatų fasadų ir pamatų paviršių paruošimo technologiją.
 • Paruošti pastatų fasadų paviršius šiltinimui.
 • Paruošti pastatų pamatų paviršius šiltinimui.
 • Įrengti drenažą.
 • Apibūdinti pastatų fasadų ir pamatų šiltinimo termoizoliacinėmis medžiagomis technologiją.
 • Pritvirtinti termoizoliacines medžiagas prie pastato fasado ir pamatų pagal brėžinį.
 • Apibūdinti pastato fasado apdailos dekoratyviniu tinku rankiniu būdu reikalavimus.
 • Paruošti dekoratyvinio tinkavimo skiedinį.
 • Įrengti pastato fasado paviršiaus sutvirtinimo priemones prieš tinkavimą.
 • Užtepti pastato fasadą dekoratyviniu tinku rankiniu būdu.
 • Suremontuoti pastato fasado dekoratyvinį tinką.
 • Apibūdinti pastato fasado dažymo reikalavimus.
 • Paruošti pastato fasadą dažyti.
 • Nudažyti pastato fasadą rankiniais įrankiais ir dažymo mechanizmais.
 • Ištaisyti pastato fasado dažymo defektus.

Minimalus išsilavinimas: Pagrindinis išsilavinimas

Darbo prekybos salėje ir elektroniniais kasos aparatais neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 13,6 sav. / 540 val. 

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

 • Paruošti darbo vietą.
 • Paruošti darbui įrenginius ir inventorių.
 • Paruošti prekes pardavimui.
 • Priimti prekes.
 • Sandėliuoti prekių atsargas.
 • Demonstruoti ir reklamuoti prekes.
 • Konsultuoti pirkėjus apie prekes.
 • Vykdyti atsiskaitymus už prekes.

Baigęs mokymo programą asmuo gebės:

 • Nusakyti bendrais bruožais pagrindinius prekybos įmonių veiklos principus.
 • Paruošti darbui prekybos salę, skyrius, sandėliavimo patalpas, pardavėjo–kasininko darbo vietą, įrangą ir inventorių pagal saugaus darbo ir sveikatos reikalavimus.
 • Užtikrinti švarą ir tvarką darbo vietoje pagal sanitarijos ir higienos reikalavimus.
 • Apibūdinti prekybos įrenginių paskirtį.
 • Paruošti maisto gaminimo ir šaldymo įrenginius darbui.
 • Paruošti prekių svėrimo, matavimo, mechaninio maisto smulkinimo, fasavimo ir įpakavimo įrenginius darbui.
 • Parinkti prekybinį inventorių ir įrankius atitinkamoje darbo vietoje ir įvardinti naudojimo reikalavimus.
 • Paruošti elektroninį kasos aparatą ir kompiuterinę kasos sistemą darbui.
 • Paaiškinti maisto ir ne maisto prekių paruošimo pardavimui ypatumus.
 • Išdėstyti prekes įvairiais būdais prekybos salėje ir prekybiniuose įrenginiuose.
 • Pakuoti maisto ir ne maisto prekes, prireikus jas smulkinant, sveriant ir matuojant.
 • Ženklinti prekes, naudojant kainų žymėjimo įrangą.
 • Parengti kainų etiketes ir jas išdėstyti.
 • Užtikrinti pakankamą prekių likutį jų pardavimo vietose.

Minimalus išsilavinimas: Pagrindinis išsilavinimas

Sveiko maisto gaminimo pagrindų neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 1,4 sav. / 54 val. 

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

 • Parinkti maisto produktus ir žaliavas.
 • Gaminti patiekalus ir užkandžius pagal sveikos mitybos tendencijas ir principus.
 • Įvertinti sveikos mitybos patiekalų ir užkandžių kokybę ir juos apipavidalinti.

Baigęs mokymo programą asmuo gebės:

 • Išmanyti sveikos mitybos principus.
 • Parinkti maisto produktus ir žaliavas sveikos mitybos patiekalams ir užkandžiams gaminti.
 • Parinkti maisto produktų ir žaliavų apdorojimo būdus, technologinius procesus.
 • Išmanyti technologinių įrenginių, įrankių, inventoriaus paskirtį, veikimo principus, gaminant sveikos mitybos patiekalus ir užkandžius.
 • Išmanyti sveikos mitybos patiekalų ir užkandžių asortimentą.
 • Parinkti technologinius įrenginius, inventorių, įrankius sveikos mitybos patiekalų ir užkandžių gamybai.
 • Gaminti sveikos mitybos patiekalus ir užkandžius, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Išmanyti sveikos mitybos patiekalų ir užkandžių kokybės reikalavimus, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Apipavidalinti ir dekoruoti sveikos mitybos patiekalus ir užkandžius.
 • Nustatyti sveikos mitybos patiekalų ir užkandžių kokybę jusliniu būdu.

Minimalus išsilavinimas: Vidurinis išsilavinimas

Virėjo padėjėjo neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 13,6 sav. / 540 val.

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

 • Paruošti ir tvarkyti darbo zoną
 • Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas
 • Atlikti žaliavų paruošimo technologines operacijas
 • Pasiruošti gaminti nesudėtingus pusgaminius
 • Gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius
 • Gaminti nesudėtingos technologijos šaltuosius patiekalus
 • Gaminti įvairias salotas
 • Gaminti daržovių ir kitus nesudėtingus garnyrus
 • Gaminti nesudėtingos technologijos karštuosius patiekalus

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:

 • Palaikyti asmens ir darbo vietos higieną pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Tvarkyti indų surinkimo ir plovimo vietas pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Tvarkyti skirtingas maitinimo įmonės zonas pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Rūšiuoti ir tvarkyti atliekas.
 • Parinkti maisto produktus ir žaliavas.
 • Naudotis receptūromis ir technologijos kortelėmis.
 • Ruošti maisto produktus ir žaliavas.
 • Laikyti maisto produktus ir žaliavas pagal geros higienos praktikos taisyklių reikalavimus.
 • Saugiai atlikti pirminį žaliavų, reikalingų patiekalams gaminti, paruošimą.
 • Valyti įrenginius, įrankius ir darbo vietą.
 • Saugiai dirbti įrenginiais, įrankiais ruošiant žaliavas patiekalų gaminimui.
 • Saugiai ruošti žaliavas atliekant žaliavų paruošimo technologines operacijas.
 • Ruošti darbui, prižiūrėti ir tvarkyti įrenginius, įrankius ir darbo vietą.
 • Naudotis nesudėtingos technologijos pusgaminių gamybos technologijos kortelėmis.
 • Parinkti įrenginius, įrankius nesudėtingos technologijos pusgaminiams gaminti.
 • Palaikyti asmens ir darbo vietos higieną.
 • Ruošti darbui, prižiūrėti ir tvarkyti įrenginius, įrankius ir darbo vietą.
 • Naudotis pusgaminių gamybos technologijos kortelėmis.
 • Saugiai dirbti įrenginiais, įrankiais gaminant nesudėtingos technologijos pusgaminius.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos daržovių pusgaminius.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos miltinių gaminių pusgaminius.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos varškės pusgaminius.
 • Naudotis nesudėtingos technologijos šaltųjų patiekalų gamybos technologijos kortelėmis.
 • Saugiai ir tinkamai ruošti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos šaltųjų patiekalų gamybai.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos šaltuosius daržovių patiekalus.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos šaltuosius varškės ir kiaušinių patiekalus.
 • Naudotis įvairių salotų gamybos technologijos kortelėmis.
 • Saugiai ir tinkamai ruošti maisto produktus ir žaliavas salotų gamybai.
 • Gaminti salotas.
 • Gaminti mišraines.
 • Naudotis daržovių ir kitų nesudėtingos technologijos garnyrų gamybos technologijos kortelėmis.
 • Saugiai ir tinkamai ruošti maisto produktus ir žaliavas daržovių bei kitų nesudėtingos technologijos garnyrų gamybai.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos virtų daržovių garnyrus.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos šutintų daržovių garnyrus.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos keptų daržovių garnyrus.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos kruopų ir grūdinių kultūrų garnyrus.
 • Naudotis nesudėtingos technologijos karštųjų patiekalų gamybos technologijos kortelėmis.
 • Saugiai ir tinkamai ruošti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos karštųjų patiekalų gamybai.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos karštuosius daržovių patiekalus.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos sriubas.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos padažus.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos karštuosius kruopų patiekalus.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos karštuosius varškės ir kiaušinių patiekalus.
 • Gaminti nesudėtingos technologijos karštuosius miltinius patiekalus.
 • Apipavidalinti ir patiekti nesudėtingos technologijos karštuosius patiekalus.

Minimalus išsilavinimas: Pradinis išsilavinimas

Transporto priemonių plovimo, valymo ir poliravimo darbų neformaliojo profesinio mokymo programa

Trukmė: 3,6 sav. / 144 val. 

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

 • Plauti Transporto priemones
 • Atlikti kitus transporto priemonių valymo darbus

Baigęs mokymo programą asmuo gebės:

 • Apibūdinti transporto priemonių plaunamų, valomų, poliruojamų ir blizginamų kėbulų paviršių tipus pagal specifiką.
 • Plauti transporto priemonių kėbulus.
 • Valyti transporto priemonių kėbulus ir variklius.
 • Blizginti ir poliruoti transporto priemonių kėbulus.
 • Dengti transporto primonių kėbulus apsauginėmis dangomis
 • Apibūdinti transporto priemonių salonų valymo būdus, valymo įrenginius ir chemines medžiagas.
 • Parinkti transporto priemonių salonų valymo priemones.
 • Valyti transporto priemonių salonus.
 • Valyti ir blizginti transporto priemonių langus.
 • Plauti transporto priemonių padangas ir ratlankius.

Minimalus išsilavinimas: Pradinis išsilavinimas