Formalios mokymo programos – moduliai

Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje (Suvirintojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje
Trukmė
6.75 sav./270 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Išnagrinėti įvairias vamzdžių suvirinamas jungtis.
Išnagrinėti įvairių metalų ir jų lydinių savybes bei suvirinamumą.
Paaiškinti suvirinimo broko pasekmes.
Naudotis tarptautiniais ir nacionaliniais suvirinimo standartais.
Pasiruošti vamzdžių jungtis suvirinimui.
Apibūdinti aliuminio ir jo lydinių savybes bei parinkti suvirinimo medžiagas jų suvirinimui lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.
Pasirinkti aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių MIG suvirinimo režimus.
Suvirinti aliuminį ir jo lydinius kampinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti aliuminį ir jo lydinius kampinėmis siūlėmis bei privirinti vamzdžius prie plokščių lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Apibūdinti aliuminio ir jo lydinių savybes bei parinkti suvirinimo medžiagas jų suvirinimui lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.
Pasirinkti aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių TIG suvirinimo režimus.
Suvirinti aliuminį ir jo lydinius kampinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti aliuminį ir jo lydinius kampinėmis siūlėmis bei privirinti vamzdžius prie plokščių lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.

Aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje (Suvirintojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Pasirinkti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrinių siūlių MIG suvirinimo režimus.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines bei atšakų jungtis sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Pasirinkti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrinių siūlių TIG suvirinimo režimus.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines bei atšakų jungtis sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.

Apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui duomenų formavimas ir apskaitymas (Apskaitininko ir kasininko modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Formuoti ir apskaityti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitos duomenis
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti darbo apmokėjimo formas, sistemas ir darbo užmokesčio apskaitos reglamentavimą.
Apibūdinti pirminius darbo apmokėjimo dokumentus.
Apibūdinti darbo užmokesčio skaičiavimą ir su juo susijusius išskaitymus.
Apibūdinti vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimą.
Parengti pirminius darbo apmokėjimo dokumentus.
Apskaičiuoti darbo užmokestį, tvarkyti analitinę ir sintetinę darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaitą.
Apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį, ligos pašalpą, darbo užmokestį už kasmetines atostogas, kompensaciją už nepanaudotas atostogas.
Užregistruoti priskaičiuotą darbo užmokestį ir su juo susijusius išskaitymus apskaitos registruose.
Užpildyti Valstybinio socialinio draudimo fondo formą SAM ir VMI deklaraciją FR0573 ir FR0572.

Asmeninis pardavimas (Logisto ekspeditoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Naudoti asmeninio pardavimo techniką
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Paaiškinti potencialių klientų paieškos ir kontakto užmezgimo ypatumus.
Paaiškinti kliento poreikių nustatymo svarbą.
Paaiškinti prieštaravimų įveikimo esmę.
Paaiškinti sandorio pabaigos būdus.
Apžvelgti klientų aptarnavimą po pardavimo.
Pristatyti siūlomas paslaugas valstybine ir užsienio kalba.

Augalų komponavimo technologijos (Floristo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Komponuoti augalus įvairiomis technologijomis.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti floristinius įrankius ir jų saugaus naudojimo taisykles.
Įvardinti augalų tvirtinimo būdus.
Apibūdinti pagrindinius augalų komponavimo būdus.
Apibūdinti floristikoje naudojamus indus ir jų savybes.
Taikyti augalų komponavimo būdus interjero dekorui skirtose kompozicijose.
Panaudoti tvirtinimo medžiagas.
Parinkti ir taikyti augalų tvirtinimo būdus.
Komponuoti puokštes.
Parinkti ir pritaikyti pramonines medžiagas floristinėse kompozicijose.
Pritaikyti indus floristinėms kompozicijoms kurti.
Pritaikyti aksesuarus floristiniuose darbuose.
Parinkti ir taikyti augalų komponavimo būdus floristinėse kompozicijose.

Bendrojo naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje (Kambarių tvarkytojo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Tvarkyti bendrojo naudojimo patalpas.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Išvardyti darbus pagal eiliškumą, tvarkant bendrojo naudojimo patalpas.
Ruošti darbo priemones ir inventorių bendrojo naudojimo patalpoms tvarkyti.
Tvarkyti svečių aptarnavimo patalpas.
Rūšiuoti šiukšles (atliekas).
Saugiai dirbti įrenginiais ir priemonėmis tvarkant bendrojo naudojimo patalpas.
Pagal nustatytus reikalavimus palaikyti asmeninę ir darbo vietos higieną.
Įvardyti valomus paviršius, dangas bendrojo naudojimo patalpose.
Naudoti chemines valymo priemones laikantis saugos darbe reikalavimų.
Valyti kietus paviršius įvairiomis valymo priemonėmis ir (arba) įrenginiais bendrojo naudojimo patalpose.
Valyti minkštąsias dangas įvairiomis valymo priemonėmis ir (arba) įrenginiais bendrojo naudojimo patalpose.
Valyti dėmes iš tekstilinių audinių įvairiomis valymo priemonėmis ir (arba) įrenginiais bendrojo naudojimo patalpose.

Buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programa (Pardavėjo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Fiksuoti pirkimų ir pardavimų operacijas buhalterinės apskaitos programoje
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti materialinės atsakomybės svarbą ir jos įforminimą.
Supažindinti su buhalterinės apskaitos pagrindais, jos vedimo pagrindiniais principais, turto ir nuosavybės esme, pajamomis ir sąnaudomis.
Apibūdinti apskaitos ir verslo valdymo programos darbo principus.
Parengti normatyvines, analitines korteles.
Fiksuoti buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programoje ūkines operacijas, susijusias su prekių pirkimu, pardavimu.
Atlikti operacijas su atsargomis.
Atlikti prekių perkainojimo operacijas.
Atlikti prekių realizacijos tvarkymą.
Fiksuoti atsiskaitymo operacijas.
Pasirengti ir atsispausdinti ataskaitas.

Darbas organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis (Sekretoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Saugiai dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Išvardinti organizacinės biuro technikos įrenginius, nurodant jų funkcijas ir panaudojimo galimybes.
Nurodyti darbo kompiuteriu ergonominius reikalavimus.
Apibūdinti pagrindines Microsoft Office programas.
Apibūdinti pagrindines interneto teikiamas paslaugas.
Kurti ir redaguoti tekstinius dokumentus.
Apdoroti ir pateikti skaitinę informaciją.
Rengti pateiktis.
Atsakingai ir saugiai naudotis interneto paslaugomis.
Spausdinti, siųsti faksu, kopijuoti, skenuoti, laminuoti, įrišti ir naikinti dokumentus, naudojantis organizacine biuro technika.

Darbas su prekėmis (Pardavėjo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Dirbti technologiniais įrenginiais
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti rodiklius, turinčius įtakos prekių užsakymui.
Klasifikuoti prekių atsargas ir apibūdinti jų laikymo sąlygas.
Apibūdinti prekių išdėstymą derinant prekybinio dizaino ir vartotojų elgsenos psichologiją.
Įforminti prekių užsakymą dokumentuose.
Priimti prekes pagal kiekį ir kokybę.
Paruošti prekes pardavimui.
Paruošti prekes jas parduodant.
Pateikti ir prižiūrėti prekes vitrinose.
Pateikti ir valdyti prekes stelažo lentynose.

Ekspedicija. (Logisto ekspeditoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Nustatyti optimalų krovinių gabenimo maršrutą.
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Organizuoti krovinio gabenimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisiniais reikalavimais transporto verslui.
Paaiškinti ekspedijavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo sąlygas.
Parinkti tinkamą transportą ir optimalų krovinių gabenimo maršrutą.
Apskaičiuoti bendrą krovinio gabenimo laiką, kuro sąnaudas ir maršruto pelną.
Sudaryti ekspedicinį užsakymą bei vežimo sutartį.
Apibūdinti krovinių fiksavimo ir tvirtinimo būdus, krovos įrangą ir jos naudojimą.

Floristinių kompozicijų stiliai (Floristo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Komponuoti skirtingų stilių floristinius darbus.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Atpažinti meninės raiškos harmonizavimo priemones floristinėse kompozicijose.
Apibūdinti istorinių epochų architektūrinių stilių ir kultūrinių tradicijų skiriamuosius bruožus ir jų poveikį floristikai.
Apibūdinti mados tendencijas floristikoje.
Parinkti kompozicijos elementų derinius ir komponuoti floristinius darbus.
Parinkti spalvinius derinius puokštėms ir kompozicijoms.
Parinkti ir apibūdinti floristinio dizaino stilius.
Parengti floristinių darbų ir patalpų eskizus bei piešinius.

Gydomojo masažo atlikimas (Masažuotojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Sudaryti gydomojo masažo procedūros veiksmų planą.
Atlikti gydomąjį masažą, esant įvairioms patologijoms.

Trukmė
11 sav./440 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Išmanyti gydomojo masažo būdus.
Parinkti masažo procedūrą, atsižvelgiant į kliento sveikatos būklę.
Įvertinti indikacijas ir kontraindikacijas gydomajam masažui.
Taikyti gydomąjį masažą įvairių susirgimų atvejais.
Įvertinti gydomojo masažo poveikį ir konsultuoti klientą dėl profilaktinių veiksmų po masažo procedūros.

Kambarių tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje (Kambarių tvarkytojo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Tvarkyti gyvenamuosius kambarius.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Išvardyti darbus pagal eiliškumą, tvarkant kambarius pagal jų tipą ir statusą.
Ruošti darbo priemones ir inventorių pagal kambarių priežiūros planą bei kambarių užimtumo ataskaitas.
Tvarkyti kambarius, atsižvelgiant į jų statusą ir nešvaros lygį.
Tvarkyti gyvenamojo kambario vonios kambarį.
Tvarkyti nešvarius chalatus, rankšluosčius ir lovos skalbinius.
Rūšiuoti šiukšles (atliekas).
Saugiai dirbti įrenginiais ir priemonėmis tvarkant gyvenamuosius kambarius.
Pagal nustatytus reikalavimus palaikyti asmeninę ir darbo vietos higieną.
Įvardyti valomus paviršius, dangas kambaryje.
Naudoti chemines valymo priemones laikantis saugos darbe reikalavimų.
Valyti kietus paviršius įvairiomis valymo priemonėmis ir (arba) įrenginiais kambaryje.
Valyti minkštąsias dangas įvairiomis valymo priemonėmis ir (arba) įrenginiais kambaryje.
Valyti dėmes iš tekstilinių audinių įvairiomis valymo priemonėmis ir (arba) įrenginiais kambaryje.
Paruošti darbo priemones ir inventorių kitai darbo dienai.
Išvardyti svečių kambariuose esančią įrangą ir inventorių.
Tikrinti kambariuose esančios įrangos veikimą ir inventoriaus būklę.
Informuoti atsakingus darbuotojus dėl įrangos gedimo, inventoriaus sugadinimo, dingimo.

Klasikinio ir segmentinio masažo atlikimas (T43091501 Masažuotojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Sudaryti klasikinio ir segmentinio masažo procedūros veiksmų planą.
Taikyti klasikinio ir segmentinio masažo būdus.
Atlikti klasikinį ir segmentinį masažą.

Trukmė
11 sav./440 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Paruošti darbo vietą masažui atlikti.
Parinkti priemones masažui atlikti.
Laikytis higienos normų reikalavimų atliekant masažą.
Apibūdinti pagrindinius ir pagalbinius klasikinio masažo būdus.
Apibūdinti specialiuosius segmentinio masažo būdus.
Atlikti klasikinio masažo būdus.
Atlikti segmentinio masažo būdus.
Pritaikyti klientui klasikinio masažo būdus atskiroms kūno dalims.
Pritaikyti klientui segmentinio masažo būdus, atsižvelgiant į refleksogenines zonas.
Įvertinti klasikinio ir segmentinio masažo poveikį ir konsultuoti klientą dėl profilaktinių veiksmų po masažo procedūros.

Kosmetinio masažo atlikimas (Masažuotojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Sudaryti kosmetinio masažo procedūros veiksmų planą.
Atlikti kosmetinį masažą.

Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Išmanyti kosmetinio masažo technikas.
Parinkti kosmetinio masažo technikas, atsižvelgiant į kliento pageidavimus ir sveikatos būklę.
Paruošti darbo vietą ir priemones kosmetiniam masažui atlikti.
Taikyti įvairias kosmetinio masažo technikas atskiroms kūno dalims.
Įvertinti kosmetinio masažo poveikį ir konsultuoti klientą dėl profilaktinių veiksmų po masažo procedūros.

Pusgaminių ir karštųjų patiekalų gaminimas ir jų apipavidalinimas (Virėjo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Gaminti pusgaminius.
Gaminti karštuosius patiekalus.
Įvertinti patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti.
Trukmė
9 sav./360 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti pusgaminių rūšis, jų asortimentą.
Ruošti maisto produktus ir žaliavas pusgaminiams gaminti.
Apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų kiekį pusgaminiams ruošti.
Saugiai dirbti pusgaminių gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
Ruošti daržovių pusgaminius.
Ruošti žuvies pusgaminius.
Ruošti mėsos, paukštienos pusgaminius.
Ruošti subproduktų pusgaminius.
Ruošti miltinius pusgaminius.
Apibūdinti karštųjų patiekalų rūšis, jų asortimentą.
Apibūdinti karštųjų patiekalų, sriubų technologinius gamybos procesus.
Saugiai dirbti karštųjų patiekalų gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
Apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų kiekį karštiesiems patiekalams ir sriuboms gaminti.
Ruošti karštuosius žuvies patiekalus.
Ruošti karštuosius mėsos, paukštienos patiekalus.
Ruošti karštuosius subproduktų patiekalus.
Ruošti karštuosius varškės, kiaušinių patiekalus.
Ruošti karštuosius kruopų, miltų, makaronų patiekalus.
Ruošti karštuosius daržovių patiekalus.
Ruošti sriubas.
Apibrėžti kokybės reikalavimus, keliamus pusgaminiams ir karštiesiems patiekalams, jų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
Nustatyti pagamintų pusgaminių ir karštųjų patiekalų kokybę pagal nurodytus kokybės rodiklius.
Šalinti nustatytus pagamintų pusgaminių ir karštųjų patiekalų trūkumus.
Ruošti pusgaminių ir karštųjų patiekalų puošybos elementus.
Apipavidalinti karštuosius patiekalus.

Rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais (Suvirintojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Rengti dokumentus ir bylas saugojimui
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Skaityti suvirinimo brėžinius.
Apibūdinti metalus, suvirinimo medžiagas ir jų savybes.
Paaiškinti pagrindinius elektrotechnikos dėsnius, taikomus suvirinimo procesams ir įrangai.
Pasiruošti atlikti lydomojo suvirinimo procesus pagal brėžinius.
Paruošti suvirinimo įrangą atskiram lankinio suvirinimo procesui.
Paaiškinti lankinio suvirinimo principus.
Apibūdinti lankinio suvirinimo įrangos veikimo principus.
Parinkti suvirinimo medžiagas.
Atpažinti pavojus darbuotojų saugumui ir sveikatai suvirinimo procesuose bei žinoti, kaip jų išvengti.
Panaudoti SPA (suvirinimo procedūrų aprašus) atliekant suvirinimo darbus, parenkant suvirinimo parametrus.
Išnagrinėti suvirinimo parametrų įtaką suvirinimo siūlės kokybei.
Išnagrinėti reikalavimus suvirintojų kvalifikacijai.
Paaiškinti nerūdijančio plieno suvirinimo rankiniu lankiniu būdu ypatumus.
Saugiai atlikti suvirinimo darbus pagal darbuotojo saugos ir sveikatos instrukciją.
Paruošti suvirinimo jungtis suvirinimui.
Suvirinti plieninius lakštus kampinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu.
Privirinti plieninius vamzdžius prie plieno lakštų kampinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu.

Slaugomo asmens priežiūra (Socialinio darbuotojo padėjėjas modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Prižiūrėti slaugomą asmenį
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibrėžti asmenų slaugos ypatumus.
Prižiūrėti paliatyvius asmenis. Maitinti slaugomą asmenį. Demonstruoti slaugomo asmens kūno padėties keitimą ir pagalbą jam judant.
Teikti asmenims pirmąją pagalbą.

Socialinės paramos teikimas (Socialinio darbuotojo padėjėjas modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Teikti socialinę paramą įvairių tikslinių grupių klientams

Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Žinoti socialinės politikos prigimtį, raidą, sudedamąsias dalimis: darbo ir užimtumo politiką bei socialinę apsaugą. Išvardyti socialinės paramos teikimo atvejus ir formas. Analizuoti nepiniginės socialinės paramos formas, teikimo atvejus, skyrimo procedūrą, gavėjus ir teikėjus. Analizuoti piniginės socialinės paramos skyrimo atvejus.

Sportinio masažo atlikimas (Masažuotojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Sudaryti sportinio masažo procedūros veiksmų planą.
Atlikti sportinį masažą.

Trukmė
11 sav./440 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Išmanyti sportinio masažo rūšis ir būdus.
Įvertinti indikacijas ir kontraindikacijas sportiniam masažui.
Paaiškinti pagrindinius reabilitacijos metodus ir principus.
Parinkti masažo procedūrą, atsižvelgiant į kliento sveikatos būklę.
Taikyti sportinio masažo būdus klientui.
Taikyti skirtingas sportinio masažo rūšis klientui.
Taikyti klientui sportinį masažą pagal sporto šaką.
Įvertinti sportinio masažo poveikį ir konsultuoti klientą dėl profilaktinių veiksmų po masažo procedūros.

Šventinė floristika (Floristo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Kurti šventines kompozicijas.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti kalendorinių švenčių floristikos įvairovę.
Paaiškinti valstybinių švenčių floristikos ypatumus.
Kurti ir pritaikyti kalendorinių švenčių floristines kompozicijas.
Komponuoti vazoninius augalus.
Parinkti ir taikyti valstybinėms šventėms tinkančią floristiką.

Aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje (Suvirintojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Pasirinkti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrinių siūlių MIG suvirinimo režimus.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines jungtis sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines bei tėjines jungtis sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Pasirinkti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrinių siūlių TIG suvirinimo režimus.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines jungtis sandūrinėmis dvipusėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines jungtis sandūrinėmis vienpusėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.

Augalų pažinimas ir paruošimas komponuoti (Floristo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Pažinti augalus bei paruošti juos komponavimui.
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Įvardinti augalo sudedamąsias dalis ir apibūdinti jų pritaikymą floristinėse kompozicijose.
Apibūdinti augalų klasifikavimo principus.
Įvardinti ir atpažinti populiariausius skintus augalus, apibūdinti jų pritaikymą.
Įvardinti ir atpažinti populiariausius vazoninius augalus, apibūdinti jų pritaikymą.
Apibūdinti džiovintų augalų įvairovę, užrašyti ir charakterizuoti džiovinti tinkamus augalus.
Įvardinti ir apibūdinti pagrindinius augalų paruošimo komponuoti būdus.
Atpažinti gamtines ir pramonines medžiagas, naudojamas floristikoje.
Paruošti ir komponuoti skintus augalus.
Paruošti ir komponuoti vazoninius augalus.
Parinkti, paruošti ir komponuoti
džiovintus augalus.
Parinkti ir pritaikyti gamtines medžiagas floristinėse kompozicijose.
Demonstruoti floristinių substratų pritaikymo galimybes.
Prižiūrėti, įpakuoti ir transportuoti augalus bei jų kompozicijas.

Banko sąskaitos ir mokėjimų kortelės (Finansinių paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Tvarkyti banko sąskaitas ir mokėjimų korteles
Trukmė
2.25 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Išnagrinėti banko sąskaitų rūšis.
Įvardinti dokumentus, kurių reikia atidarant banko sąskaitas fiziniams asmenims.
Palyginti mokėjimų kortelių rūšis.
Apžvelgti banke nuomojamų seifų nuomos procesą.
Pademonstruoti banko sąskaitų atidarymą ir uždarymą.
Pildyti mokėjimo kortelių prašymus.

Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas (Socialinio darbuotojo padėjėjas modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Teikti klientams bendrąsias socialines paslaugas

Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti bendrąsias socialines paslaugas, jų teikimo atvejus ir klientus.
Žinoti bendrąsias socialines paslaugas teikiančias įstaigas. Demonstruoti gebėjimus teikti bendrąsias socialines paslaugas. Rinkti bendrosioms socialinėms paslaugoms teikti reikalingą informaciją naudojantis informacinėmis technologijoms. Žinoti verslininkystės vaidmenį šalies ekonomikoje, turintį įtakos bendrųjų socialinių paslaugų poreikiui ir teikimui.

Floristikos verslo organizavimas (Floristo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Kurti ir organizuoti smulkųjį verslą.
Trukmė
2.5 sav./90 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Suprasti floristikos verslo kūrimo tvarką.
Suprasti veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkymo reikalavimus.
Suprasti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos bei higienos normų reikalavimus.
Parengti verslo planą.
Dirbti su klientu.
Taikyti verslo etikos principus.
Taikyti paslaugų rinkodaros ir reklamos principus.

Ilgalaikis plaukų garbanojimas ir tiesinimas (Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą ir tiesinimą
Trukmė
2.25 sav./90val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Charakterizuoti ilgalaikiam plaukų garbanojimui ir tiesinimui skirtų kosmetinių medžiagų, savybes, poveikį plaukams ir žmogaus organizmui.
Nagrinėti klasikinio ilgalaikio plaukų garbanojimo technologiją.
Nagrinėti ilgalaikio plaukų tiesinimo technologiją.
Nagrinėti ilgalaikio plaukų garbanojimo technikas.
Profesionaliai naudoti įrankius, kosmetines ir kitas priemones ilgalaikiam plaukų garbanojimui ir tiesinimui.
Demonstruoti ilgalaikio plaukų garbanojimo technologiją.
Demonstruoti plaukų tiesinimo technologiją.
Demonstruoti ilgalaikio plaukų garbanojimo technikas.

Interjero ir aplinkos floristika (Floristo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Kurti interjero ir aplinkos floristines kompozicijas.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Paaiškinti interjero sampratą ir floristinių darbų integravimą.
Atpažinti ir apibūdinti interjero ir eksterjero floristinius darbus.
Parinkti ir pritaikyti erdvines floristines kompozicijas interjero dekorui.
Parinkti ir pritaikyti plokštumines floristines kompozicijas interjero dekorui.
Parinkti ir pritaikyti augalus bei floristines kompozicijas balkonams ir terasoms apželdinti.
Sudaryti gėlyno sodinimo planą.
Komponuoti šventinio interjero floristiką.
Prižiūrėti ir tvarkyti augalus interjere.

Ypatingų krovinių transportavimas (Logisto ekspeditoriaus modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Gabenti pavojingus, greitai gendančius bei didžiagabaričius krovinius.
Trukmė
2.25 sav./90 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apžvelgti Europos šalių sutartį dėl Tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu (ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).
Išvardyti pavojingų krovinių klases.
Apibendrinti transporto priemonių tipus, naudojamus pavojingų krovinių gabenimui.
Išvardyti specialių transporto priemonių naudojamų greitai gendančių maisto produktų gabenimui tipus.
Paaiškinti didelių gabaritų ir sunkiasvorių krovinių gabenimo sąlygas, priemones, ženklinimo taisykles.
Išvardyti teisės aktus, nustatančius vairuotojų darbo ir poilsio režimą.
Paaiškinti „INCOTERMS 2010“ sąlygas.
Naudotis tachografu.

Kliento fizinės ir emocinės būklės vertinimas (Masažuotojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Vertinti kūno anatominę, fiziologinę ir emocinę būklę, atsižvelgiant į kliento amžių, lytį ir patologinius pokyčius.
Atpažinti gyvybei pavojingas būkles, įvertinti ir tinkamai reaguoti.
Bendrauti ir bendradarbiauti su klientais, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų specialistais.
Trukmė
11 sav./440 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Nustatyti anatominius, fiziologinius, patologinius kliento kūno ypatumus.
Atpažinti odos, infekcines ir lytiškai plintančias ligas.
Įvertinti asmens emocinę savijautą.
Apibūdinti žmogaus gyvybei ar sveikatai pavojingas būkles.
Teikti pirmąją pagalbą esant gyvybei pavojingoms būklėms ir traumų atvejais.
Išmanyti masažuotojo veiklą reglamentuojančius dokumentus.
Bendrauti ir bendradarbiauti, laikantis profesinės etikos principų.
Propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones.

Rankinis lankinis plieninių vamzdžių sandūrinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių dujinis suvirinimas (Suvirintojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles dujinio suvirinimo būdu.
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Išnagrinėti plieninių vamzdžių suvirinimo rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais technologiją.
Parinkti rankinio lankinio pieninių vamzdžių suvirinimo (MMA) režimus.
Suvirinti plieninius vamzdžius sandūrinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu 111 procesu (LST EN ISO 4063).
Suvirinti plieninius vamzdžius sandūrinėmis siūlėmis, vamzdžių ašiai esant pasvirusiai 45 laipsnių kampu, rankiniu lankiniu būdu 111 procesu (LST EN ISO 4063).
Išnagrinėti plieninių vamzdžių dujinio suvirinimo technologiją.
Parinkti plieninių vamzdžių dujinio suvirinimo režimus.
Suvirinti plieninius vamzdžius sandūrinėmis siūlėmis dujiniu suvirinimo kairiniu būdu, acetileniniu deguoniniu suvirinimu.
Suvirinti plieninius vamzdžius sandūrinėmis siūlėmis dujiniu suvirinimo dešininiu būdu, acetileniniu deguoniniu suvirinimu.

Rankinis tinkavimas mokymo programa (Apdailininko statybininko modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Tinkuoti statinių konstrukcijas

Trukmė
6.75 sav./270 val
Baigęs ši modulį asmuo gebės:
Apibūdinti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį.
Išsiaiškinti statybos darbų rūšis ir statybos proceso organizavimą.
Apibūdinti statinius.
Pritaikyti pagrindines techninio brėžinio braižymo taisykles.
Perskaityti statybinius brėžinius.
Išvardinti tinkuotojo darbų saugos ir sveikatos reikalavimus.
Išvardinti ir apibūdinti paviršių paruošimo ir tinkavimo įrankius bei prietaisus.
Apibūdinti tinkavimo skiedinius paprastajam ir dekoratyviniam tinkui.
Apibūdinti paviršių paruošimą tinkavimui.
Apibūdinti tinko rūšis ir tinko sluoksnius.
Apibūdinti paprastojo tinko technologinį procesą.
Apibūdinti atbrailų formavimo technologiją.
Apibūdinti kolonų ir piliastrų tinkavimo technologiją.
Apibūdinti paviršių dengimo dekoratyviais tinkais technologiją.
Apibūdinti tinkavimo šaltyje technologiją.
Paruošti darbo vietą, tinkavimo skiedinius, įrankius, įrangą.
Paruošti ir nužymėti paviršius tinkavimui.
Ištinkuoti pastato vidines ir išorines konstrukcijas paprastu tinku.
Ištinkuoti stulpus, piliastrus, atbrailas.
Nutinkuoti dekoratyviniais skiediniais.
Atlikti tinko remontą.

Salotų ir garnyrų gaminimas ir jų apipavidalinimas (Virėjo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Gaminti salotas.
Gaminti pagrindinius ir daržovių garnyrus.
Įvertinti patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti.
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti salotų rūšis, jų asortimentą.
Saugiai dirbti salotų gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
Apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų poreikį salotoms gaminti.
Ruošti įvairaus asortimento salotas.
Apibūdinti pagrindinių ir daržovių garnyrų rūšis, jų asortimentą.
Saugiai dirbti garnyrų gaminimo įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
Apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų kiekį pagrindiniams ir daržovių garnyrams gaminti.
Ruošti pagrindinius garnyrus.
Ruošti daržovių garnyrus.
Apibrėžti kokybės reikalavimus, keliamus salotoms ir garnyrams, jų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
Nustatyti pagamintų salotų ir garnyrų kokybę pagal nurodytus kokybės rodiklius.
Šalinti nustatytus pagamintų salotų ir garnyrų trūkumus.
Ruošti salotų ir garnyrų puošybos elementus.
Apipavidalinti pagamintas salotas ir garnyrus.

Socialinės globos paslaugų teikimas (Socialinio darbuotojo padėjėjas modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Analizuoti socialinių paslaugų poreikį klientams. Teikti klientams socialinės globos paslaugas

Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Paaiškinti pagrindinius žmonių poreikius. Žinoti socialinės globos paslaugų sampratą ir rūšis.
Žinoti socialinių paslaugų poreikio nustatymo metodikas ir dokumentus, reikalingus socialinių paslaugų poreikiui nustatyti. Apibūdinti socialinės globos paslaugas, jų teikimo atvejus ir klientus.
Taikyti socialinių paslaugų poreikio vertinimo metodikas skirtingoms socialinės rizikos asmenų grupėms.
Demonstruoti gebėjimus teikti dienos globos paslaugas.
Teikti trumpalaikės globos paslaugas.
Teikti klientams ilgalaikės globos paslaugas.

Socialinės priežiūros paslaugų teikimas (Socialinio darbuotojo padėjėjas modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Teikti klientams socialinės priežiūros paslaugas
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Žinoti socialinės priežiūros sampratą ir rūšis.
Apibūdinti socialinės priežiūros paslaugų teikimo atvejus ir klientus.
Demonstruoti pagalbos į namus teikimo paslaugas.
Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas.
Teikti rūbų, maisto aprūpinimo, priežiūros socialiai apleistiems klientams paslaugas.
Vartoti terminus socialinės priežiūros paslaugoms teikti užsienio kalba.

Vario ir jo lydinių suvirinimas lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje (Suvirintojo modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Suvirinti vario ir jo lydinių detales lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje
Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Apibūdinti vario ir jo lydinių savybes bei parinkti suvirinimo medžiagas jų suvirinimui lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje.
Pasirinkti vario ir jo lydinių MIG suvirinimo režimus.
Pasirinkti vario ir jo lydinių TIG suvirinimo režimus.
Suvirinti vario ir jo lydinių lakštų įvairias jungtis kampinėmis ir sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti vario ir jo lydinių vamzdžių jungtis sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 131 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti vario ir jo lydinių lakštų įvairias jungtis kampinėmis ir sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.
Suvirinti vario ir jo lydinių vamzdžių jungtis sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose padėtyse.

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (Apdailininko statybininko modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Klijuoti plyteles ant vertikalių konstrukcijų
Trukmė
4.5 sav./180 val
Išmanyti vertikalių paviršių apdailos plytelėmis darbų saugos ir sveikatos reikalavimus.
Apibūdinti vertikalių paviršių apdailos plytelėmis darbo vietos paruošimą.
Apibūdinti vertikalių paviršių apdailos plytelėmis medžiagas.
Išvardinti vertikalių paviršių apdailos plytelėmis įrankius, įrangą, apibūdinti jų paskirtį.
Apibūdinti apdailinamų vertikalių paviršių plytelėmis paruošimą.
Apibūdinti plytelių klijavimo vertikalių paviršių technologijas.
Paruošti vertikalių paviršių dangos plytelių klojėjo darbo vietą.
Paruošti apdailinamą plytelėmis vertikalių konstrukcijų paviršių.
Suklijuoti plyteles ant vertikalių paviršių.
Užpildyti vertikalių konstrukcijų plytelių dangos siūles.
Remontuoti vertikalių paviršių plytelių dangą.
Socialinio darbo pagrindų taikymas (Socialinio darbuotojo padėjėjas modulinės mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Taikyti socialinio darbo pagrindus teikiant klientams bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas

Trukmė
4.5 sav./180 val.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:
Žinoti socialinio darbo teorijas ir metodus.
Paaiškinti socialinio darbo veiklos galimybes ir poreikį sprendžiant socialines problemas.
Žinoti komandinio darbo principus darbe su socialiniu darbuotoju.
Vadovaujant socialiniam darbuotojui vykdyti socialinio darbo veiksmų planą.
Taikyti socialinio darbo teorijų ir metodų pagrindus profesinėje veikloje.
Demonstruoti komandinio darbo įgūdžius.
Vartoti socialinio darbo terminus užsienio kalba.

Vadovavimas kasybos darbams 507240000 (Kelininko modulinė profesinio mokymo programa, valstybinis kodas T43073214)

Vadovavimas kasybos darbams 507240000
(Kelininko modulinė profesinio mokymo programa, valstybinis kodas T43073214)

Programos trukmė – 14 d.d.

Įgyjama kompetencija:
Vadovauti kasybos darbams ir karjerų eksploatavimui.

Baigęs šią mokymo programą asmuo:

  • Išmanys elektros darbus ir elektrosaugą, mašinas ir jų valdymą.
  • Išmanys saugą darbe.
  • Žinos darbo teisę.
  • Išmanys teisės aktus.
  • Gebės pasirengti karjerų eksploatacijai.
  • Gebės eksploatuoti karjerus.
  • Gebės organizuoti karjerų uždarymo ir sąvartynų įrengimo darbus

Mokymų kaina: 330 eur.

Vyrų ir vaikų plaukų kirpimas (Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Trinkti vyrų ir vaikų plaukus.
Atlikti vyrų ir vaikų plaukų bazinius kirpimus.
Trukmė
6.75 sav./270 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti vyrų ir vaikų plaukų, galvos odos sandarą bei pastebėti pažeidimus.
Apibūdinti technologinius, darbo saugos ir higienos reikalavimus kirpėjo darbo vietos įrengimui ir priežiūrai.
Apibūdinti vyrų ir vaikų plaukų trinkimo procedūroms naudojamas medžiagas, jų poveikį plaukams ir žmogaus organizmui.
Atlikti vyrų ir vaikų plaukų trinkimo procedūras.
Paaiškinti vyrų ir vaikų plaukų kirpimui, sušukavimui naudojamų įrankių paskirtį, priežiūros ir laikymo būdus, dezinfekavimo reikalavimus.
Paaiškinti vyrų ir vaikų plaukų kirpimų operacijas, pagrindines kirpimo formas.
Parinkti vyrų ir vaikų plaukų standinimo ir fiksavimo kosmetines priemones.
Kirpti vyrų ir vaikų plaukus įvairiomis technikomis pagal bazines formas.
Sušukuoti vyrų ir vaikų plaukus po kirpimo.

Trimatės grafikos technologija (Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos modulis)
Įgyjama kompetencija:
Vaizduoti ir komponuoti trimačius objektus kompiuterinės grafikos programomis.
Trukmė
4.5 sav./180 val.
Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės:

Apibūdinti trimatei grafikai taikomą kompiuterių programinę įrangą.
Analizuoti erdvinius objektus.
Kurti erdvinius objektus programinėmis priemonėmis.