Veiklos kokybės įsivertinimas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro kokybės politika
Veiklos ataskaita 2014 m.
Veiklos ataskaita 2015 m.
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 2016 m. veiklos ataskaita