Veiklos kokybės įsivertinimas

VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro kokybės politika
VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro veiklos ataskaita 2014 m.
VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro veiklos ataskaita 2015 m.
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 2016 m. veiklos ataskaita