Naujienos

Rugsėjo mėnuo Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Gimnazijos skyriuje buvo turiningas – mokiniai ir mokytojai vykdė daug įvairių veiklų:

  •  vyko į edukacines išvykas: IGB klasės mokiniai susipažino su Klaipėdos miesto senamiesčio pastatų architektūra; IGA klasės mokiniai lankėsi Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, ten sužinojo apie tvarų popieriaus panaudojimą; IVG klasės apdailininko specialybės mokiniai Klaipėdos senamiestyje dalyvavo edukacinėje išvykoje – integruotoje istorijos ir lietuvių kalbos pamokoje „Prie jūružių marių augau“.
  • dalyvavo netradicinėse ir integruotose pamokose: Lauko klasėje vyko anglų kalbos pamokos IIIG klasės apdailininko specialybės mokiniams; IIG klasių mokiniai IT pamokoje mokėsi kurti schemas, derinti spalvas, naudoti „SmartArt“ grafinį elementą; IVG klasės kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybės mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje, kurios metu išbandė orientacines užduotis, suderintas su profesiniais gebėjimais.
  • dalyvavo renginiuose: II, III ir IV gimnazijos klasių mokiniai paminėjo Europos kalbų dieną – anglų kalbų pamokose rašė diktantą; lietuvių kalbos pamokose IVG klasės mokiniai kūrė samprotavimo pastraipą „Kodėl gimtoji kalba yra vertybė?“; Gimnazijos skyriaus socialinė pedagogė Odeta Plokštienė ir istorijos mokytoja Asta Žalinauskaitė Kėdainiuose dalyvavo naujų DofE vadovų įvadiniuose mokymuose, kad galėtų DofE programą įgyvendinti mūsų mokymo centre. Rugsėjo 21 d. Gimnazijos skyriaus mokiniams buvo pristatyta DofE tarptautinių apdovanojimų programa. Septyni mokiniai savanoriškai nusprendė dalyvauti programoje.
  • priėmė svečius: svečiavosi Klaipėdos rajono Lapių pagrindinės mokyklos 9-10 klasių mokiniai. Šios mokyklos mokiniai aktyviausiai dalyvavo mūsų centro rengiamame profesinio veiklinimo konkurse „Rinkis profesiją“.

Informaciją pateikė Dalia Stirblienė, geografijos mokytoja metodininkė