Naujienos

Gruodžio mėnuo Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Gimnazijos skyriuje buvo labai turiningas, mokiniai ir mokytojai vykdė daug ir įvairių veiklų:

  • dalyvavo Centre organizuotuose renginiuose: 6-tą kartą centro bendruomenė dalyvavo gerumo akcijoje „Nenusigręžk”, kuri vyko Kalėdine tema. Centro direktorė Dr. Doc. Dalia Martišauskienė tarė sveikinimo žodį, linkėjo gerumo ir atjautos susirinkusiems mokiniams ir mokytojams. Akcijoje dalyvavęs kunigas Mindaugas Žilinskas uždegė trečią advento žvakę, visiems palinkėjimo Tikėjimo, gerumo ir šilumos. Maži darbai daro stebuklus!; mokinių taryba inicijavo Kalėdų eglutės papuošimą apdailininko profesijos I kurso mokinių pagamintais žaisliukais; vyko Kalėdinės krepšinio baudų metimo varžybos: I vieta- A. Savickas, II vieta- A. Marcinkus, III vieta- D. Dargis; įvyko virtuali laida „Kalėdų pasaka“, kurią pasižiūrėti buvo kviečiama visa Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro bendruomenė.
  • dalyvavo respublikiniuose konkursuose, seminaruose: centro gimnazijos skyriaus mokiniai dalyvavo specialiųjų tyrimų tarnybos moksleivių konkurse „Skaidrumą kuriame kartu“: mokiniai kūrė video filmukus apie sąžiningumą ir jo svarbą, sprendė testus siekiant sąžiningumo ženklelių, dorinio ugdymo (etikos) pamokos metu žinias įtvirtino protmūšyje „Korupcija“; mokinių tarybos atstovai dalyvavo seminare ,,Pažink pilietiškumą“, kuris vyko Klaipėdos valstybinėje kolegijoje; Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro mokinių ir mokytojų kūrybinė komanda dalyvavo respublikiniame profesinio meistriškumo mokinių video siužetų konkurse „Mano kelionė po gimtąjį kraštą. Pasaulis Lietuvoje ir Lietuva pasaulyje“. Konkursui video siužetus ruošė mokiniai iš Vilkaviškio, Dieveniškių, Elektrėnų, Radviliškio, Marijampolės, Kauno, Klaipėdos, Vilniaus miesto ir rajonų mokyklų. Džiugi žinia! Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro kūrybinei grupei už video filmuką „Klaipėda sujungia vandenynus“ skirta nominacija „Patraukliausias video siužetas“!
  • dalyvavo integruotoje pamokoje: 10A klasės mokiniai dalyvavo atviroje – integruotoje chemijos mokytojos Audros Skaisgirienės ir anglų kalbos mokytojos Živilės Kaziukonienės pamokoje „Oxide properties and nomenclature“ (Oksidų savybės ir nomenklatūra). Pamokos metu buvo ugdomi mokinių gebėjimai taikyti anglų kalbos žinias mokantis chemijos. Mokiniai išgirdo įvairių cheminių junginių ir elementų pavadinimus angliškai, išklausė teorinę pamokos dalį anglų kalba.
  • priėmė svečius: svečiavosi Klaipėdos rajono Kretingalės pagrindinės mokyklos 9-10 klasių mokiniai. Su centre vykdomomis veiklomis mokinius supažindino Gimnazijos skyriaus vedėja Palmira Jurgilienė. Autodrome- pasitikrino žinias apie eismo taisykles ir saugumą kelyje, pamėgino vairuoti su stimuliatoriumi bei tikrovėje patyrė, ką reiškia važiuoti slidžiais keliais. Džiaugiamės aktyviais ir puikiai nusiteikusiais svečiais!