Naujienos

Balandžio 27 d. įvyko vienas iš daugelio renginių, skirtų Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 50-mečiui – mokytojų bei mokinių pagerbimo šventė „Centro garbė 2022“.

Už nuoširdų darbą, iniciatyvumą, aktyvų dalyvavimą miesto, respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, seminaruose bei konferencijose, renginių organizavimą, įvairius pasiekimus bei nuopelnus garsinant Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą, simbolinėmis padėkos statulėlėmis buvo apdovanoti mokymo centro mokiniai bei mokytojai.

 • Kristina Ališauskaitė – Masažuotojų mokymo programos MSt21-2 grupės seniūnės pavaduotoja. Sukūrė logotipą Nacionaliniam profesinio meistriškumo konkursui „Masažuotojas 2022 m.“ bei prisidėjo prie konkurso viešinimo veiklos. Mokinė pasiekia puikius akademinius rezultatus, noriai dalyvauja Centro projektinėje veikloje, vyksta į stažuotę Italijoje pagal Erasmus+ projektą, pagilinti ir įgyti naujų masažuotojo veikloje reikalingų kompetencijų.
 • Lukas Pozlevičius – tikras lyderis – klasės seniūnas bei labai aktyvus mokinių tarybos narys. Su komanda dalyvavo respublikinio profesinio meistriškumo konkurse „Mano kelionė po gimtąjį kraštą. Pasaulis Lietuvoje ir Lietuva pasaulyje“. Mokinių grupei skirta nominacija – patraukliausias video siužetas. Drauge su kitais mokiniais dalyvavo Centro reprezentacinio filmuko kūrime.
 • Aušra Vilkaitė – Kompiuterinio projektavimo operatoriaus II kurso mokinė, Centro tarybos bei Mokinių tarybos narė. Tikra grupės siela bei dešinioji grupės vadovės ranka. Dažnai dalyvauja įvairiose Centro veiklose: konkursuose, projektuose, renginiuose.
 • Artūr Rašev – klasės seniūno pavaduotojas, labai aktyvus mokinių tarybos narys, organizuoja ir veda įvairius renginius mokykloje. Kartu su kitais mokiniais dalyvavo respublikinio profesinio meistriškumo konkurse „Mano kelionė po gimtąjį kraštą. Pasaulis Lietuvoje ir Lietuva pasaulyje“. Mokinių grupei skirta nominacija – patraukliausias video siužetas. Drauge su kitais mokiniais dalyvavo Centro reprezentacinio filmuko kūrime.
 • Kamilė Žarkovaitė – Kompiuterinio projektavimo operatoriaus II kurso mokinė. Labai kruopšti ir atsakinga mokinė, pasiekianti labai gerus akademinius rodiklius. Kamilė noriai atstovauja Centrą įvairiose veiklose: Centro viešinimo renginiuose, konkursuose, konferencijose. Skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje!
 • Dovydas Daugvila kovo 29 d. statybos ir verslo skyriuje vykusiame meistriškumo konkurse „Mano profesija 2022 m.“ užėmė I-ąją vietą, tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“ gavo 1 laipsnio diplomą lietuvių kalbos ir literatūros konkurse, 1 laipsnio diplomą anglų kalbos konkurse ir 2 laipsnio diplomą istorijos konkurse. Dovydas Daugvila taip pat sukūrė Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Facebook puslapio viršelį.
 • Jadvyga Jackūnienė – tikra pedagogė iš didžiosios raidės, dirbanti iš širdies jau daugiau nei 40 metų. Statybos ir verslo skyriaus metodinės grupės pirmininkė. Supratinga, kantri, visada ištiesianti pagalbos ranką. Draugauja su visais ir kiekvienu atskirai savo mokiniu. Įvairių Centro darbo grupių ir komisijų narė.
 • Roberta Mokerova – viešinimo programos „Moku, žinau, esu saugus kelyje“ autorė. Šios programos dėka stojančiųjų į Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą skaičius nuolat auga. Taip pat šios mokytojos ruošti mokiniai visais metais užsienio kalbos valstybinius egzaminus išlaiko 100% bei nuolat dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose bei tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose. 
 • Gražina Jonkienė – įvairių renginių bei projektų apskaitos ir finansinio raštingumo srityje organizatorė. Vedė kvalifikacijos tobulinimo seminarą mokytojams „Žiedinė ekonomika ir asmeniniai finansai“. Rengia Apskaitininko modulinės profesinio mokymo programos asmens įgytų kompetencijų vertinimui praktines ir teorines užduotis. Yra pateikusi metodinę medžiagą VŠĮ „Edukateka“ patirties bankui.
 • Sigita Agafonova plėtoja lyderystę edukacinėje veikloje kartu su Klaipėdos Medeinės mokyklos mokytojais dalyvaujant projekte „Laiko tėkmė“. Organizuoja neformaliojo švietimo būrelį „Pažink savo kraštą“ skirtą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, kurio metu supažindina mokinius su mūsų šalies istorija, papročiais, kultūra.
 • Rima Vengalienė veda įdomias ir spalvingas pažintines statybos darbų pamokas mokiniams, kurie mokosi bendro ugdymo mokyklose. Organizuoja mokymus statybos darbų mokytojams. Ši mokytoja taip pat aktyviai dalyvauja mokyklos bendruomenės veikloje, viešinimo renginiuose. Siekiant geresnės mokymosi kokybės ir pažangos aktyviai bendradarbiauja su dalykų mokytojais, Centro administracija, socialine pedagoge, mokiniais. Ji myli mokinius ir savo darbą.
 • Živilė Kaziukonienė nuo 2018 m. organizuoja visų Centro skyrių dalyvavimą parodoje Studijų Regata. Inicijuoja ir organizuoja respublikines ir tarptautines anglų kalbos konferencijas. Jos ruošti mokiniai kalbų konkursuose pelno aukščiausias prizines vietas. Aktyviai viešina Centrą Facebook platformoje, veda atviras bei netradicines pamokas.
 • Gintaras Sendrius, transporto priemonių vairuotojų mokytojas, per savo ilgą darbo laikotarpį techninių žinių išmokė daugiau nei 12,000 vairuotojų. Jo žinios, erudicija ir kompetencija įvertinta aukščiausiu lygiu, o jo mokiniai grįžta pas jį kelti kvalifikacijos, rekomenduoja šią mokyklą kitiems ir net atveda savo vaikus pas jį mokintis.
 • Vaida Skliuderienė veda edukacinius užsiėmimus Autodrome, viešina Centro programas nuotoliniu būdu progimnazijų mokiniams, radijo laidose, reklaminiuose leidiniuose bei žurnaluose. Šios mokytojos sukurtos nuotolinio mokymo programos Lietuvos nuotolinio mokymo asociacijos mokymo ekspertų įvertintos puikiai. Dėka šios mokytojos veiklos šis Centras yra mokykla Europos Parlamento ambasadorė.
 • Alina Simanavičiūtė skatina mokinius dalyvauti Nacionaliniuose masažuotojų meistriškumo konkursuose. 2021 m. jos paruošta mokinė laimėjo 3 vietą o šiemet drauge su kolege parengė kitus mokinius, kurie laimėjo 2-ą vietą. Aktyviai bendradarbiauja su Klaipėdos miesto regbio komanda bei kitomis sporto organizacijomis. Profesinės reabilitacijos dalyviams teikia kineziterapeuto paslaugas ir noriai juos konsultuoja sveikatinimo klausimais.

Muzikinius pasirodymus renginio metu dovanojo Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos būgnų orkestras bei Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytojas Donatas Butkus.