Naujienos

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras,

įmonės kodas 140199874, Taikos pr. 67, Klaipėda, viešo konkurso būdu 2 metų terminui išnuomoja sporto salės patalpas esančias Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos sen. Kretingos r. sav, unikalus pastato numeris – 5697-1010-4022, bendras nuomojamų patalpų plotas – 663,33kv. m., laisvu nuo mokinių užsiėmimų metu sportinei veiklai vykdyti ir neformaliajam ugdymui organizuoti pagal  su Nuomotoju suderintą grafiką.:

Konkursas įvyks 2022 m. spalio 17 d. 9:00 val. Taikos pr. 67, Klaipėda (2 aukšte, 9A kab.)

Patalpų apžiūra galima nuo 2022-10-04 darbo valandomis iki 2022-10-07.

Konkurso dalyviai registruojami Taikos pr. 67, Klaipėda, 2 a., direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai kabinete Nr. 16A, darbo valandomis iki 2022-10-17  8:45 val.

Telefonas pasiteirauti: 8 600 36005.