Naujienos

2022 m. lLapkričio 9 dieną Kultūros fabrike I kurso baldžiaus profesijos gimnazistų komanda „Bona fortuna”, drauge su mokytoja eksperte Laimute Gegieckiene dalyvavo respublikiniame renginyje ,,Jaunimas jaunimui”.
Komanda pristatė verslo idėją, išklausė komisijos patarimų, komunikavo, mokėsi iš labiau patyrusių jaunųjų antreprenerių ir ,,užsikrovė karjerai”.
Tai antras žingsnis svajonės link. Mokiniai rugsėjo mėnesį jau dalyvavo verslumo ir inovaciijų stovykloje, kur ir susibūrė į komandą.