Naujienos

Rugsėjo – spalio mėnesį Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Gimnazijos skyriaus mokiniai mokėsi  iš savo patirčių ir atradimų:

  • dalyvavo netradicinėse ir integruotose pamokose: rugsėjo paskutinę savaitę I – II G klasių mokiniai dalyvavo integruotoje dorinio ugdymo – geografijos pamokoje protmūšyje „Sužinok. Veik. Dalinkis”, bendradarbiaujant su @Vystomojo Bendradarbiavimo platforma, kuri buvo skirta paminėti „Darnaus bei tvaraus vystymosi savaitę“, kurios veiklos vyksta visame pasaulyje; IIGB klasės mokiniai, spalio 14 ąją, minėdami Tarptautinę elektronikos atliekų dieną, dalyvavo integruotoje etikos – fizikos pamokoje – išklausė pranešimą „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ apie elektronines atliekas, rūšiavimo būtinybę, atliko praktines užduotis; spalio 21 d. IIGB klasės mokiniai dalyvavo integruotoje istorijos ir ekonomikos bei verslumo pamokoje, skirtoje Klaipėdos miesto 770 metinėms ir Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 50 metų jubiliejui, sužinojo, kaip Klaipėdoje vystėsi bankai, bandė suprasti bankinės veiklos principus, pagal pateiktas  istorines nuotraukas kūrė Klaipėdoje veikusių bankų žemėlapį; spalio 27 dieną vyko netradicinė fizikos pamoka „Globalios klimato kaitos poveikis ir pasekmės ekosistemoms“, skirta atkreipti mokinių dėmesį į aktualiausius klimato kaitos klausimus. Pamokoje dalyvavo KU doktorantė, Klaipėdos licėjaus mokytoja Aistė Bielskytė Andriulė, kuri skaitė pranešimą apie klimato kaitos poveikį ir pasekmes ekosistemoms, vyko viktorina, veikė moksleivių darbų paroda iš atliekų ,,Stabdyti Negalima Delsti“; IGA ir IGB klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje klasės valandėlėje „Aš – bendruomenės dalis“ , kurioje kalbėjo apie savo vaidmenį socialinėje aplinkoje, stebėjo savo ir kitų klasės mokinių nuotaikas , emocijas, mokėsi gražaus bendravimo ir bendradarbiavimo.
  • dalyvavo renginiuose: spalio 7 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro mokiniai ir mokytojai dalyvavo brandos atestatų įteikimo šventėje. Brandos atestatai buvo įteikti apdailininkų (APg20-1 ir APg20-2) bei kompiuterinio programavimo operatorių (KPOg20) grupių mokiniams; spalio 24-ąją dieną, Tarptautinės klimato kaitos dienos proga, Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centro Gimnazijos skyrius, prisijungė prie visame pasaulyje rengiamos akcijos – dalyvavo nacionaliniame aplinkosaugos egzamine;KPOg22 grupės mokiniai dalyvavo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vykusiame renginyje ,,Klimato kaita – priežastys ir perspektyvos”, kuris buvo skirtas Aplinkos ministerijos rengiamai klimato savaitei paminėti; I, II, III ir IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo Konstitucijos egzamine, pasitikrino turimas teisines žinias, paminėjo 1 – osios modernios, demokratinio turinio Konstitucijos 100-metį bei dabartinės Konstitucijos 30-metį; spalio 19-tą dieną, I – II Gimnazijos klasių mokiniai prisijungė prie EUROPOS JUDUMO SAVAITĖS – vyko sporto varžybose, mokiniai savo jėgas išbandė ,,Judriosiose estafetėse” ir „Kvadrato“ varžybose; profesijos mokytojos Rima, Daumantė ir Gintarė, kartu su centro Gimnazijos, Statybos ir verslo skyrių mokiniais, surengė moliūgų skaptavimo dirbtuvėles. Mokinių išskaptuoti moliūgai, spalio 29-31 dienomis buvo eksponuojami Klaipėdos Moliūgų šviesos šventėje. Mokinių taryba inicijavo filmo „Halloween“ peržiūrą.
  • vyko į edukacines išvykas: KPOg21 mokiniai su grupės vadove Inga Kulikauske, Pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės proga, lankėsi Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje – dalyvavo pabėgimo kambario iššūkyje. Mokiniams buvo pateiktas pabėgimo kambario užduočių rinkinys, reikalaujantis loginio mąstymo, gebėjimų spręsti SUDOKU, kurių atsakymai leido sudėlioti užrakto kodą ir atrakinti juodą dėžę su saldžiomis dovanomis. Mokiniai taip pat apsilankė bibliotekoje veikusioje parodoje “Technologijų maištas: atgal į ateitį“; I ir III kurso apdailininko specialybės mokiniai dalyvavo socialinėje akcijoje – padėjo valyti du laivus, esančius Klaipėdos piliavietėje, kurie yra įtraukti į Lietuvos Kultūros paveldo registrą. VŠĮ Lietuvos marinistinės kultūros išsaugojimo centro direktorius Bartas Markevičius mokinius trumpai supažindino su šių laivų istorija, pasidžiaugė nuoširdžiu mokinių darbu; BAg21 ir BAg22 grupių mokiniai, kartu su profesijos mokytoja Reda Milteniene, dalyvavo linksmų baldų ekodizaino konkurse ,,LIBALDI”. Mokinių pateiktos idėjos ir puikiai atlikti baldų projektai, konkurso organizatorių buvo gerai įvertinti, todėl šių grupių mokiniai buvo pakviesti į sekantį konkurso etapą – į kūrybines dirbtuves Nidoje.