Naujienos

Gruodžio mėnesį Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Gimnazijos skyriaus mokiniai ir mokytojai dalyvavo įvairiose veiklose:

 • Centre organizuotuose renginiuose:
  • 7-tą kartą Centro bendruomenė dalyvavo gerumo akcijoje „Nenusigręžk”. Centro direktorė Dr. Doc. Dalia Martišauskienė susirinkusiems mokiniams ir mokytojams padėkojo už gerus darbus ir sėkmingus metus. Gerumo akcijoje dalyvavę Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios kunigai Mindaugas Šlaustas ir Andrius Vaitkevičius uždegė ketvirtą advento žvakę, pakvietė pabūti geresniais ne tik per šventes. Centro bendruomenė aktyviai dalyvavo gerumo akcijoje – prekiavo pačių padarytais darbeliais, kepiniais,  pirko, vaišinosi ir dainavo. Maži darbai daro stebuklus!
  • Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre vyko Kalėdų eglutės įžiebimas, filmavimai „Šv. Kalėdų naktis 770“, Kalėdinis karnavalas ,,Žiemos šokis”, gražiausio Kalėdinio kostiumo rinkimai. Džiugu, kad  socialinė pedagogė Odeta Plokštienė užėmė antrą, o profesijos mokytoja Rima Vengalienė garbingą trečią vietą. Kalėdinius renginius organizuoti padėjo Gimnazijos skyriaus Mokinių taryba.
  • Kiekvienai Gimnazijos skyriaus grupei teko „priimti“ „Žiemos iššūkį“, su kuriuo jos susitvarkė gerai, nes visas gautas misijas įvykdė ne tik greitai, bet ir puikiai.
  • Vyko regioninė mokinių konferencija „Antreprenerystės iššūkiai 2022“, kurią organizavo Centro Gimnazijos bei Statybos ir verslo skyriai. Konferencijos tikslas – skatinti mokinių antrepreneriškumą, žingeidumą apie verslo galimybes, darbo rinkos tendencijas, karjeros projektavimą bei pritaikymą ugdymosi procese ir kasdieninėje veikloje. Konferencijoje dalyvavo Klaipėdos regiono profesinio mokymo, bendrojo ugdymo įstaigų mokiniai, mokytojai, karjeros specialistai, LJA atstovas, partneriai. Konferencijos pranešėjai dalinosi iššūkiais, kuriuos tenka spręsti jauniesiems antrepreneriams.
 • renginiuose Klaipėdos mieste:
  • APG21-1 ir APG21-2 grupių mokiniai lankėsi Klaipėdos socialinių mokslų kolegijoje, vykdė užduotis pabėgimo kambariuose „Verslo labirintai”. Pabėgimo kambarių užduotys skirtos suprasti verslumo ypatumus, gebėti komandiškai ir kūrybiškai priimti sprendimus. Kiekvienai komandai užduotims atlikti buvo skirtos 5 min., tačiau tik viena komanda iš penkių dalyvavusių, visas užduotis atliko  per 18 minučių.
  • SPg22 grupės mokinės Viktorija Jokubauskaitė ir Iveta Kontrimaitė įgyvendino profesinės karjeros planavimo  projektą „Pasidalink Kalėdų šiluma”. Mokinės, Viliaus Gaigalaičio globos namuose, organizavo globos namų gyventojams kalėdinę edukaciją „Papuoškim  Kalėdinius žaisliukus“. Globos namų administracija džiaugėsi pavykusiu projektu ir mūsų Centro mokinių iniciatyva.
  • Klaipėdos Ernesto Galvanausko Centro bendruomenė dalyvavo labdaringame Kalėdiniame bėgime „Padovanok Senjorams Kalėdas“. Sveikiname Pijų Tautkevičių, BAg21 kurso mokinį, užėmusį I vietą, 16-18 metų grupėje, labdaringame Kalėdiniame bėgime ,,Padovanok  Senjorams Kalėdas”.
 • dalyvavo integruotose ir netradicinėse pamokose:
  • Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro I kurso moksleiviai minėjo tarptautinę antikorupcijos dieną dalyvaudami integruotose pilietiškumo – etikos pamokose, kuriose susipažino su korupcijos samprata, rūšimis, pasekmėmis bei korupcinio pobūdžio nusikaltimus tiriančia Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Mokiniai įgytas ir turimas žinias pasitikrino dalyvaudami viktorinoje.
  • Visą gruodžio mėnesį Gimnazijos skyriaus mokiniai domėjosi kaip Kūčios ir Kalėdos švenčiamos įvairiose pasaulio šalyse. Anglų kalbos pamokų metu I – IV gimnazijos klasių mokiniai parengė elektroninį žurnalą anglų kalba „Kalėdos pasaulyje“ (Christmas around the World).
 • dalyvavo respublikiniame konkurse, stebėjimo vizite:
  • Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro mokinių komanda, lydimi geografijos mokytojos Dalios Stirblienės bei  lietuvių kalbos ir literarūros mokytojos Vaivos Žekonienės dalyvavo nacionalinio konkurso ,,Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ regioninio konkurso etape Rietavo L. Ivinskio gimnazijoje. Baldžiaus specialybės mokiniai D. Zagainov ir V. Petreikis, apdailininko specialybės mokiniai E. Ugnovionok ir M. Genčius bei kompiutrinio projektavimo operatoriaus specialybės mokinys A. Purvinius konkurse pasirodė puikiai. Centro komanda užėmė IV vietą. Mokiniai turėjo puikią galimybę pagilinti žinias apie darnios plėtros koncepciją, lietuvių tautinį ir kultūrinį paveldą, formavosi rūpestingą požiūrį į aplinką ir gimtosios šalies plėtrą.
  • Gimnazijos skyriaus mokinių taryba kartu su anglų kalbos mokytoja Rasa Daračiene ir neformaliojo švietimo organizatore Agne Mikniute dalyvavo stebėjimo vizite Estijoje, Nordplus Junior programos projekto “Once Upon a Time”, Nr. NPJR-2019/10226 veiklose.
 • Priėmė svečius:
  • „Pasimatuoti” baldžiaus profesijos ir sužinoti kokios mokymo programos vykdomos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre, svečiavosi Liudviko Stulpino progimnazijos aštuntokai su grupės auklėtoja ir karjeros specialiste Greta. Vaikščiodami po naująjį statybos sektorinio mokymo centrą, mokiniai neslėpė džiugesio. Jiems patiko teorijos bei praktikos klasės, o užsukus į baldžiaus profesijos mokytojo Donato Lubio dirbtuves, mokiniai stebėjo praktikos procesą, išbandė išmanųjį lazerinį įrenginį.
  • Gruodžio 15 d. lankėsi Klaipėdos L. Stulpino progimnazijos aštuntokai su mokytoja Aušra ir karjeros ugdymo specialistė Greta. Mokiniai supažino su šiandienos darbo rinkos tendencijomis, buvo pristatytos paklausiausios Centre profesijos, mokymosi galimybės. Profesijos mokytoja metodininkė Rima Vengalienė smagiai įveiklino svečius, supažindino su statybininko profesija, su darbo įrankiais ir priemonėmis. Mokiniai dirbo komandose, optimizavo ir pasidalino darbais, todėl visi džiaugėsi galutiniu darbo rezultatu.