Naujienos

Vasario mėnuo Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Gimnazijos skyriuje buvo labai turiningas, mokiniai ir mokytojai vykdė daug ir įvairių veiklų:

Mokėsi iš savo patirčių:

 • Vasario 1 d. Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centro kompiuterinio projektavimo operatoriaus ir baldžių specialybių II kurso grupių mokiniai dalyvavo kasmetiniame projekte „Istorijos kengūra 2023“. Mokiniai atliko užduotis, pasitikrino turimas istorijos žinias.
 • Vasario 2 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Mokinių taryba inicijavo labdaringą akciją “Padovanok spausdintą žodį”, kvietė centro bendruomenę prisijunkti prie Mokinių taryba dėkoja visiems prisidėjusiems prie iniciatyvos įgyvendinimo. Akcijos metu surinktos knygos padovanotos Taikos Karalienės globos namams.
 • Vasario 3 d.  Klaipėdos „Smeltės” progimnazijoje vyko finansinio raštingumo, verslumo bei karjeros ugdymui renginys „Pradėk dabar”, kuriame centro ekonomikos mokytoja ekspertė Laimutė Gegieckienė skaitė pranešimą „Kaip nebijoti to, kuris gyvena upelyje?“, kalbėjo apie karjerą, poreikius, gebėjimus, asmeninius finansus ir apie profesinės karjeros pasirinkimus. Renginyje dalyvavę mokiniai buvo supažindinti su galimybėmis mokytis Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre.
 • 2022 metų lapkričio mėnesį vyko Tarptautinio edukacinio konkurso „Olympis 2022 – Rudens sesija“, kurioje dalyvavo 30 Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro mokinių iš I – IV gimnazijos klasių. Konkurso „Olympis“ pagrindinis tikslas – sudominti mokinius mokomaisiais dalykais, skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. Šiemet labiausiai pasisekė 22 anglų kalbos konkurse dalyvavusiems mokiniams, nes laimėti net septyni I laipsnio ir penkiolika II laipsnio diplomai. 12 mokinių išbandė jėgas lietuvių kalbos ir literatūros konkurse. Laimėtas vienas II laipsnio diplomas ir trys III laipsnio diplomai. 17 mokinių sprendė  matematikos užduotis, iš kurių 4 mokiniai laimėjo III laipsnio diplomus. Informacinių technologijų konkursuose jėgas išbandė 11 mokinių: du laimėjo II laipsnio ir keturi III laipsnio diplomus. Geografijos žinias pasitikrino 7 mokiniai, vienas mokinys laimėjo III laipsnio diplomą. Istorijos konkurse dalyvavo 3 mokiniai. Du mokiniai  laimėjo II ir III laipsnio diplomus. Fizikos konkurse dalyvavo 4 mokiniai, kurie laimėjo du fizikos III laipsnio diplomus. Džiaugiamės dalyvavusiais mokiniais, jų pasiektais rezultatais. juos paruošusiais mokytojais.
 • Vasario 9 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro I-II gimnazijos klasių mokiniai, kartu su profesijos mokytoja metodininke Rima Vengaliene ir visuomenės sveikatos specialiste Snieguole Daukintiene, vyko pažiūrėti jaunimui skirtą kino filmą „Gražus sūnus”, kuriame pasakojama vienos šeimos istorija kovojanti su priklausomybe. Džiugu buvo stebėti jaunimą, kuris diskutavo apie tai, ką matė.
 • Vasario mėn. pradžioje etikos ir anglų kalbos pamokose, saugaus interneto dienos proga I – IV gimnazijos klasių mokiniai atliko užduotis: nuskaitant QR kodus turėjo peržiūrėti trumpus video ir atsakyti į klausimus, vertė “Garbingo elgesio internete kodeksą” į anglų kalbą, kūrė “Žodžių debesį” apie saugų internetą naudodami Mentimeter programėlę, dalyvavo internetinėje apklausoje, diskutavo, kas yra saugumas internete,  ar jaučiasi saugūs naudodami šiuolaikines technologijas.
 • II – IV gimnazijos klasių mokiniai, kartu su istorijos mokytoja A. Žalinauskaite dalyvavo įvairiose edukacinėse veiklose, skirtose paminėti vasario 16-ąją: žiūrėjo filmuką skirtą, vasario 16-osios dienai paminėti, atliko užduotis išmaniojoje lentoje, dalyvavo protmūšyje. Mokiniai džiaugėsi, kad sužinojo daug įdomių dalykų apie Nepriklausomybės akto signatarus.
 • Vasario 20 d. istorijos mokytoja Asta Žalinauskaitė ir matematikos mokytoja metodininkė Edita Steponavičienė vedė integruotą istorijos – matematikos pamoką ,,Nepriklausomybės akto signatarai: faktai ir skaičiai”, kurioje įdomiai ir netradiciškai buvo apjungti matematiniai skaičiavimai su istoriniais faktais.
 • Vasario 21 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre šurmuliavo Užgavėnių šventės persirengėliai: „varė žiemą iš kiemo“, dalinosi gera nuotaika, vaišinosi blynais, žagarėliais. Užgavėnių Morė šiemet ji buvo sukurta iš ekologiškų medžiagų – medžio ir putplasčio, pagražinta natūraliais dažais, papuošta skaromis ir lino prijuoste.
 • Vasario 22 d. su KPOg21 grupės mokiniai vyko į Vilnių, į edukacinį užsiėmimą MO muziejuje pagal vizualinio mąstymo metodą „Kas vyksta šiame paveiksle?”. Tai buvo originali pažintis su išskirtiniais Lietuvos ir pasaulio šiuolaikinio meno kūriniais. Vilniaus senamiestyje apžiūrėjo Literatų gatvės dekoratyvinių plokštelių sieną, apsilankė Vilniaus dailės akademijos Animacijos ir medijų meno bakalaurantų parodoje. Naujos patirtys atgaivina mąstymą, suteikia energijos mokytis ir plėsti akiratį.
 • Vasario 24 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Gimnazijos skyriaus I G A klasės G. Kasperaitės vadovaujama mokinių komanda įgyvendino lyderystės ir verslumo veiklos projektą „Pirmoji pagalba“. Projekto tikslas – suorganizuoti pirmosios pagalbos mokymus klasės draugams. Komanda aptarė veiklos planą, išsikėlė uždavinius. Mokymai vyko Sveikatos skyriaus paramedikų klasėje, kur slaugytoja Snieguolė, įtraukdama mokinius į praktinę veiklą, demonstravo, kaip suteikti pirmąją pagalbą, ką daryti, jei žmogus užspringo ar ištiko epilepsijos priepuolis ir kt. Mokymuose dalyvavo ir SPg22 grupės mokinės.
 • Vasario 28 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre vyko tradicinis mokinių konkursas „SUDOKU 2023“, kuriame dalyvavo Klaipėdos miesto profesinių mokyklų III – IV gimnazijos klasių mokiniai. Renginio dalyvius pasveikino centro Gimnazijos skyriaus vedėja Palmira Jurgilienė. Pranešimą apie motyvaciją skaitė ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja ekspertė Laimutė Gegieckienė. Po įžanginės dalies mokytojai dalyvavo metodinės dienos renginyje „Mokinių įgalinimas mokytis. E. Galvanausko profesinio mokymo centro patirtis“, o mokiniai sprendė SUDOKU konkurso užduotis. Mūsų centrui atstovavo IV G klasės mokiniai Markas Kupšys ir Edgar Ugnovionok ir III G klasės mokiniai Mantas Genčius ir Vakaris Višniauskas. Šiemet sėkmė lydėjo Klaipėdos technologijų mokymo centro mokinius, nes laimėjo visas prizines vietas.
 • Vasario 28 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre vyko metodinės dienos renginys „Mokinių įgalinimas mokytis. E. Galvanausko profesinio mokymo centro patirtis“, kurio tikslas buvo pasidalinti gerosios patirties integruotų pamokų ir veiklų pavyzdžiais, pristatyti veiklas skirtingų gebėjimų mokiniams įtraukiojo ugdymo kontekste, pasidalinti gerąja patirtimi ne tik su Centre dirbančiais kolegomis, bet ir su dalykų specialistais Klaipėdos mieste. Renginio dalyvius pasveikino centro direktorė doc. dr. Dalia Martišauskienė, kuri  akcentavo, kad artėjant įtraukiajam ugdymui, labai svarbu rasti būdus ir metodus, įgalinančius mokyti kiekvieną mokinį. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė Jovita Norvilienė taip pat akcentavo artėjančios įtraukties svarbą ugdymo procese. Metodinėje dienoje pranešimus skaitė mokytojai: Vaiva Žekonienė, Asta Žalinauskaitė, Aušra Grikštaitė, Arūnas Srėbalius, Valdas Tuinyla,  Živilė Kaziukonienė, Roberta Mokerova, Inga Kulikauskė,  Laimutė Gegieckienė, Daumantė Narmontė,  Rima Vengalienė ir Gintarė Andrijauskienė. 

Priėmė svečius:

 • Vasario 3 d. svečiavosi Telšių „Kranto“ progimnazijos Centre vykdomas veiklas pristatė gimnazijos skyriaus vedėja Palmira Jurgilienė. Svečius ekskursijoje po centrą ir išvykoje į Autodromą lydėjo apdailininko ir baldžiaus profesijų pirmakursiai Lukas, Artūras, Nojus, Vakaris ir Danielius.
 • Vasario 6 d.  profesijos mokytoja metodininkė Daumantė Narmontė  ir gimnazijos skyriaus vedėja Palmira Jurgilienė  apie galimybes mokytis Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre supažindino Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos 8-tų klasių mokinius.
 • Vasario 20 d. mūsų centre lankėsi gausus būrys Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos šeštų ir aštuntų klasių mokinių. Su profesijomis, kurių galima mokytis mūsų centre, supažindino profesijos mokytojai Daumantė, Rima, Gintarė, Mantas ir Laimutė.
 • Vasario 22 d. svečiavosi Klaipėdos licėjaus aštuntokai, kurie susipažino su profesinio mokymo galimybėmis mūsų Svečius pasitiko ir ekskursijoje po Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro erdves, taip pat Statybos sektorinį praktinio mokymo skyrių lydėjo I kurso baldžiaus specialybės mokiniai.
 • Vasario 23 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre lankėsi Klaipėdos Martyno Mažvydo ir Gedminų progimnazijų mokiniai. Profesijos mokytoja metodininkė D. Narmontė mokinius supažindino su įvairiomis sienų dekoravimo technikomis, o profesijos mokytoja metodininkė R. Vengalienė – su statinių dažymo technika.