Naujienos

2023 m. birželio 20 d. paskelbti antrą kartą Lietuvoje vykusio nacionalinio konkurso „Metų pameistrys 2023“ nugalėtojai ir prizininkai.

VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties, skubios med. pagalbos slaugos specialistė – meistrė Lina Končienė konkurse užėmė II vietą, nominacijoje „Metų meistras 2023“ ir buvo apdovanota diplomu.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus, Paramediko modulinės profesinio mokymo programos mokinys – pameistrys Ričardas Maliukas buvo apdovanotas ir gavo padėką už dalyvavimą konkurse ir pasiekimus populiarinant pameistrystės mokymosi formą.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras ir Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis gavo apdovanojimus ir padėkas už dalyvavimą konkurse, bendradarbiavimą mokant mokinius pameistrystės mokymosi forma. Padėkota ir VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties l. e. vyriausiojo gydytojo pareigas Nijolei Dambrauskienei noriai prisidėjusiai ruošiant sveikatos priežiūros specialistus pameistrystės mokymosi forma.