Naujienos

Kviečiame mokytis Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre 9-oje klasėje nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Kartu su Kompiuterinio projektavimo operatoriaus moduline profesinio mokymo programa įgysite pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

  • Mokytis pagal  Profesinio mokymo programą priimami mokiniai, baigę 8 klases.
  • Siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją pagal pasirinktą profesinio mokymo programą, mokiniai kartu nuosekliai mokosi profesijos ir pagal bendrojo ugdymo programas: pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (9 – 10 kl.), įgiję pagrindinį išsilavinimą, tęsia mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą (11-12 klasėse).
  • Mokymosi trukmė 4 metai.
  • Mokinio prašymas mokytis pagal profesinio mokymo programą priimamas Centre ir Centras organizuoja priėmimą.

Prašymo forma https://www.gpmc.lt/priemimas/
Prašymą galite pateikti atvykę į 1A kabinetą, Taikos pr. 67, Klaipėda arba atsiųsti el. paštu info@klaipedosgpmc.lt