Reorganizacija

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Viešoji įstaiga Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras praneša, kad yra parengtos Viešosios įstaigos Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro ir Viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos (Sodžiaus g. 1C, Kretingsodis, Kretingos r.; įmonės kodas: 190804938; PVM mokėtojo kodas: LT908049314 duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) reorganizavimo sąlygos.

Viešoji įstaiga Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras ir Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla reorganizuojamos prijungimo būdu: Viešąją įstaigą Kretingos technologijos ir verslo mokyklą, kuri po reorganizavimo pasibaigs, prijungiant prie Viešosios įstaigos Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą ir kuriai nuo parengtose reorganizavimo sąlygose numatyto turto, teisių bei pareigų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo momento pereis reorganizuojamos Viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos teisės ir pareigos, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius bei sandoriai bus įtraukti į Viešosios įstaigos Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro buhalterinę apskaitą.

Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo tęsiančio veiklą Viešosios įstaigos Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro įstatų projektu, Viešosios įstaigos Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro ir Viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos praėjusių 3 (trejų) finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais bus galima susipažinti Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro ir Viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos interneto svetainėse: https://www.gpmc.lt/ ir  https://www.ktvm.kretinga.lm.lt/ , bei Valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai”.

Dokumentai: