Tvarkos

Priėmimo į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro bendrabutį (Baltijos pr. 18, Klaipėda) tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti (ar) savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarka

Mokinių pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos tvarkos aprašas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro informacijos saugumo reikalavimų aprašas

Nuotolinio darbo Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre aprašas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro elektroninio dienyno nuostatai 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro interneto svetainės administravimo tvarkos aprašas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo dovanų kuponų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Tęstinio profesinio mokymo organizavimo ir vykdymo aprašas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Asmens kompetencijų vertinimo ir patvirtinimo tvarkos aprašas