Asmens duomenų apsauga

2018-05-25 visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Įgyvendinant BDAR reikalavimus, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galite kreiptis visais iškilusiais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga el. paštu: asmensduomenys@sdg.lt.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą teikiant prašymą: DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA.

Taip pat susipažinkite su Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro: