Informacija skaitytojams

Bibliotekos misija : atviras švietimo ir informacijos centras, kuris visapusiškai tenkintų mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, dalyvautų ugdymo procese.

Bibliotekos – informacinio centro skaitytojais gali būti visi mokyklos mokiniai ir darbuotojai. Pirmą kartą registruojantis būtina pateikti asmens tapatybės dokumentą, kad bibliotekos darbuotojas galėtų užpildyti nustatytos formos dokumentą.

Bibliotekoje saugoma ir komplektuojama: vadovėliai, mokomoji literatūra, žinynai, žodynai, grožinė literatūra.

Bibliotekoje sukurta mokiniams patraukli mokymosi aplinka, kuri suteikia galimybę plėtoti jų informacinius gebėjimus. Visa tai keičia ir mokyklos bibliotekos paskirtį – nuo tradicinės bibliotekos, komplektuojančios knygų, vadovėlių fondus, iki mokyklos bibliotekos – informacinio centro.

Bibliotekoje teikiamos paslaugos:
Leidinių išdavimas į namus (abonementas).
Naudojimasis leidiniais vietoje (skaitykla).
Informacijos paieška pagal užklausas.
Naudojimasis kompiuteriais, internetu, nemokamas WI-FI
Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas (savitarna),
Pagalba mokytojams ir mokiniams.

Lankytojams skaitykloje yra 20 darbo vietų, 2 iš jų kompiuterizuotos.

Laikraščiai
Klaipėda,
Vakarų ekspresas

Žurnalai:
Keturi ratai
Kuo būti 2019
Kur stoti  2019
Psichologija tau
Reitingai
Mano namai