Naujienos

Naujienos

Kviečiame mokytis Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre 9-oje klasėje nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Kartu su Kompiuterinio projektavimo operatoriaus moduline profesinio mokymo programa įgysite pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokytis pagal  Profesinio mokymo programą priimami mokiniai, baigę 8 klases. Siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją pagal pasirinktą profesinio mokymo programą, […]

Skaityti plačiau

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.  bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams siūlo mokytis šiuos modulius  Priėmimas mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius vyksta vadovaujantis 2023-2024 ir 2024-2025 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planais, patvirtintais LR ŠMSM 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-586 ,,Dėl […]

Skaityti plačiau