Darbdaviams

Darbdaviams siūlome pasinaudoti galimybe priimti besimokantį moksleivį trumpalaikei praktikai!

Išklausius mokymo programoje nustatytą teorijos valandų skaičių prasideda praktinis mokymas: pirmiausia – mokymo įstaigoje, o vėliau, įgijus būtiniausių praktinių gebėjimų ir įgūdžių, – realioje darbo vietoje. Besimokantiesiems – tai puiki galimybė išbandyti savo jėgas, pritaikyti teorijos žinias realioje darbo aplinkoje, o darbdaviams – suteikti būsimam darbuotojui praktinių kompetencijų, būtinų profesinėje veikloje, arba patobulinti kompetencijas, įgytas mokymo įstaigoje.

Darbdaviai, pageidaujantys, kad jų įmonėje darbo rinkos mokymo centro moksleiviai atliktų praktiką, su mokymo centru turi sudaryti bendradarbiavimo sutartį.

Organizuojant praktinį mokymą sudaroma praktinio mokymo sutartis tarp mokymo įstaigos ir darbdavio dėl mokinių praktinio mokymo realiomis darbo sąlygomis ir mokinio praktinio mokymo sutartis tarp darbdavio ir mokinio (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl darbo rinkos profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2007 m. gegužės 25 d. Nr. A1-140).

Darbdavys priėmęs praktikai mokinį, besimokantį darbo biržos siuntimu, privalo apie tai informuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdybos (SODRA) teritorinį skyrių apie praktinio mokymo įmonėje pradžią užpildydamas 1 SD formą, o pasibaigus praktinio mokymo laikotarpiui – užpildydamas 2 SD formą (žr. VŽ, 2007, 68-2711; 2008, Nr. 92-3677; 2009, Nr. 131-5715; 2010, Nr. 157-7129).

Praktinis mokymas realioje darbo vietoje turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • realioje darbo vietoje turi būti veikiantys įrenginiai, numatyti mokymo programoje;
 • sukomplektuoti reikalingi tvarkingi darbo įrankiai, kitos technologinės priemonės, asmeninės apsaugos priemonės;/li>
 • realioje darbo vietoje mokiniams turi būti pateikiamos realios darbo užduotys;
 • mokinio darbo rezultatai vertinami tokia pačia tvarka, kaip ir kvalifikuotų įmonės darbuotojų;
 • darbai, atliekami realiose darbo vietose, turi atitikti mokymo programoje numatytų darbų įvairovę;
 • praktinio mokymo trukmė realioje darbo vietoje iki 8 val. per dieną.

Daugiau informacijos apie praktinį mokymą realioje darbo vietoje
tel. (8 46) 34 18 12.

Mokymai darbdaviams

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro kvalifikacijos tobulinimo renginių planas* 

2019 m. I pusmetis

Sausio mėn.

 1. 01-23/25, 17 val., „Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programa“. Lektorius  Balsys. Kaina  65 eur.
 2. 01-28/29, 17 val., „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programa“. Lektorius Balsys. Kaina  65 eur.
 3. 01-29/31, 17 val., „Pavojingų atliekų tvarkymo darbų vadovo mokymo programa“ . Lektorius G. Butkus, J. Montvilaitė (UAB Pastatų diagnostika ir statyba). Kaina 100 eur.

Vasario mėn.

 1. 02 -13/15, 17 val. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II -III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse programa. Lektorius Balsys. Kaina 65 eur.
 2. 02-20/22, 17 val., „Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programa“. Lektorius  Balsys.  Kaina 65 eur..
 3. 02 26/28, 17 val., „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programa“. Lektorius Balsys.  Kaina 65 eur..
 4. 02-26/28, 17 val., „Pavojingų atliekų tvarkymo darbų vadovo mokymo programa“ . Lektorius G. Butkus, J. Montvilaitė (UAB Pastatų diagnostika ir statyba). Kaina 100eur.

  Kovo mėn.

 1. 03-13/15, 17 val., Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II -III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse programa. Lektorius Balsys.  Kaina 65 eur.
 2. 03-20/22, 17 val., „Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programa“. Lektorius  Balsys. Kaina  65 eur..
 3. 03- 27/29, 17 val., „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programa“. Lektorius Balsys. Kaina 65 eur..
 4. 03-27/29, 17 val., „Pavojingų atliekų tvarkymo darbų vadovo mokymo programa“ . Lektorius G. Butkus, J. Montvilaitė (UAB Pastatų diagnostika ir statyba). Kaina 100 eur.

  Balandžio mėn.

 1. 04-10/12, 17 val., Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II -III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse programa. Lektorius Balsys. Kaina  65 eur..
 2. 04-10/12, 17 val., „Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programa“. Lektorius  Balsys. Kaina 65eur.
 3. 04-16/18, 17 val., „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programa“. Lektorius Balsys. Kaina 65 eur.
 4. 04-10/12, 17 val., „Pavojingų atliekų tvarkymo darbų vadovo mokymo programa“ . Lektorius G. Butkus, J. Montvilaitė (UAB Pastatų diagnostika ir statyba). Kaina 100 eur.

Gegužės mėn.

 1. 05-15/17, 17 val., Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II -III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse programa. Lektorius Balsys. Kaina 65 eur..
 2. 05-15/17, 17 val., „Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programa“. Lektorius  Balsys. Kaina 65 eur..
 3. 05-22/24, 17 val., „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programa“. Lektorius Balsys. Kaina  65 eur.
 4. 05-28/30, 17 val., „Pavojingų atliekų tvarkymo darbų vadovo mokymo programa“ . Lektorius G. Butkus, J. Montvilaitė (UAB Pastatų diagnostika ir statyba). Kaina 100 eur.

  Birželio mėn.

 1. 06-12/14, 17 val., Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II -III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse programa. Lektorius Balsys. Kaina 65 eur..
 2. 06-12/14, 17 val., „Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse mokymo programa“. Lektorius  Balsys.  Kaina 65 eur..
 3. 06-19/21, 17 val., „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programa“. Lektorius Balsys. Kaina 65 eur..
 4. 06-19/21, 17 val., „Pavojingų atliekų tvarkymo darbų vadovo mokymo programa“ . Lektorius G. Butkus, J. Montvilaitė (UAB Pastatų diagnostika ir statyba). Kaina 100 eur.
 • Vieta: Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras   (Taikos pr.67), Klaipėda
 • Registracija ir informacija: p. kestutis.trakselys@klaipedosgpmc.lt, tel: 846 367044. Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
 • *Planas gali būti koreguojamas.
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 2020 m. parengtų specialistų pasiūla

Sausio mėn.

Plataus profilio kirpėjas-1
Rankų ir kojų priežiūros specialistas-4
Bendrų socialinių paslaugų teikimas-11
Socialinės priežiūros paslaugų teikimas-7
Darbo su suaugusiais asmenimis bei jų šeimomis patiriančiomis socialinę riziką priežiūros, mokymo programa-10
Masažo pagrindai-3
Administracijos darbuotojas-3
Įmonės darbo organizatorius-1
Virėjas-1
Apskaitininkas-3
Dažymo darbai-1
Floristas-gėlių pardavėjas-2
Vyrų kirpėjas-1

Vasario mėn.

Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos tobulinimas-3
Bendrų socialinių paslaugų teikimas-7
Socialinės priežiūros paslaugų teikimas-6
Darbo su suaugusiais asmenimis bei jų šeimomis patiriančiomis socialinę riziką priežiūros, mokymo programa-6
Masažuotojas-7
Virėjas-1
Apskaitininkas-3
Pardavėjas-1
Santechnikas-3
Tinkuotojas-9
Šlaitinio stogo laikančiųjų konstrukcijų montavimas. Stogdengio modulinė profesinio mokymo programa-1
Floristo padėjėjas-3
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo/mokytojo padėjėjo mokymo programa-25
Kasininkas-pardavėjas-1
Kambarių tvarkytojas-1
Skardininkas-1
Floristinių kompozicijų kūrimas-5

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 2019 m. parengtų specialistų pasiūla

Sausio mėnesį

Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos tobulinimas – 1
Slaugytojo padėjėjas – 17
Socialinio darbuotojo padėjėjas – 12
Auklė-socialinio darbuotojo padėjėjo – 4
Masažuotojas – 4
Pardavėjas – 1
Valytojas – 1
Floristas-gėlių pardavėjas – 6
Biuro darbo organizatorius – 1

Vasario mėnesį

Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos tobulinimas – 1
Vyrų kirpėjas – 1
Kompiuterių operatorius – 8
Slaugytojo padėjėjas – 2
Socialinių paslaugų teikėjas – 2
Auklė-socialinio darbuotojo padėjėjas – 1
Pardavėjas – 1
Virėjas – 1
Konditeris – 1
Valytojas-1
Floristas-gėlių pardavėjas – 16
Manikiūrininkas – 2
Suvirintojas dujomis – 1
Suvirintojas MIG MAG – 1
Suvirintojas TIG – 1
Skardininkas-1
Plataus profilio statybininkas – 6
Apskaitininkas – 9
Viešbučio kambarinė-1

Kovo mėnesį

Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos tobulinimas – 1
Kompiuterių operatorius – 10
Slaugytojo padėjėjas – 8
Socialinio darbuotojo padėjėjas – 15
Pardavėjas – 2
Valytojas – 2
Interjero tvarkytojas – 1
Suvirintojas MIG MAG – 1
Suvirintojas TIG – 2
Stalius – 2
Įmonės darbo organizatorius – 1
Santechnikas – 2
Masažo pagrindai – 3

Balandžio mėnesį

Plataus profilio kirpėjas –2
Vyrų kirpėjas – 1
Kompiuterio vartotojas – 1
Slaugytojo padėjėjas – 6
Socialinio darbuotojo padėjėjas –15
Auklė-socialinio darbuotojo padėjėja – 9
Lankomosios priežiūros darbuotojas – 4
Pardavėjas – 5
Virėjas – 4
Konditeris – 4
Valytojas – 1
Floristas-gėlių pardavėjas – 3
Santechnikas – 8
Baldžius – 1
Apskaitininkas – 1
Prekybinės salės darbuotojas – 4
Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis – 3
Masažuotojas – 1
Kūno masažų atlikimas – 1
Apdailininkas – 8
Administracijos darbuotojas – 6
Floristinių kompozicijų kūrimas – 3

Gegužės mėnesį

Slaugytojo padėjėjas – 13
Lankomosios priežiūros darbuotojas – 4
Pardavėjas – 1
Prekybinės salės darbuotojas – 2
Virėjas – 2
Suvirintojas MIG MAG – 3
Suvirintojas TIG – 1
Plataus profilio statybininkas – 5
Įmonės darbo organizatorius – 17
Santechnikas – 3
Stalius – 3
Socialinio darbuotojo padėjėjas – 8
Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis – 3
Želdynų prižiūrėtojas – 3

Birželio mėnesį

Slaugytojo padėjėjas-17
Lankomosios priežiūros darbuotojas-1
Auklė-socialinio darbuotojo padėjėja-1
Virėjas-2
Plataus profilio statybininkas-6
Santechnikas-3
Socialinio darbuotojo padėjėjas-8
Maisto išdavėjas-2
Biuro darbo organizatorius-1
Plataus profilio kirpėjas-1
Masažo pagrindai-3
Masažuotojas-2

Liepos mėnesį

Auklė-socialinio darbuotojo padėjėja-8
Socialinio darbuotojo padėjėjas-14
Virėjas-3
Apdailininkas-1
Plytelių klojėjas-1
Mūrininkas-1
Tinkuotojas-1
Vyrų kirpėjas-1
Viešbučio kambarinė-1
Stalius-1
Rankų ir kojų priežiūros specialistas-1
Floristas-gėlių pardavėjas-3
Įmonės darbo organizatorius-1
Pardavėjas-7
Suvirintojas elektra-1
Konditeris-4
Administracijos darbuotojas-1
Pardavėjas-2
Masažo pagrindų mokymo programa-1

Rugpjūčio mėnesį

Slaugytojo padėjėjas-10
Virėjas-2
Socialinio darbuotojo padėjėjas-3
Įmonės darbo organizatorius-1
Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis-3
Plataus profilio statybininkas-9
Betonuotojas-1
Stalius-1
Pedikiūras-2

Rugsėjo mėnesį

Slaugytojo padėjėjas-6
Pardavėjas-1
Prekybinės salės darbuotojas-2
Virėjas-2
Suvirintojas MIG MAG-2
Suvirintojas TIG-2
Santechnikas-1
Apdailininkas-3
Socialinio darbuotojo padėjėjas-14
Socialinių paslaugų teikėjas-1
Betonuotojas-3
Plataus profilio kirpėjas-3
Vyrų kirpėjas-1
Masažuotojas-2

Spalio mėnesį

Slaugytojo padėjėjas-24
Auklė-socialinio darbuotojo padėjėja-1
Betonuotojas-1
Pardavėjas-1
Prekybinės salės darbuotojas-1
Apdailininkas-1
Plataus profilio kirpėjas-1
Vyrų kirpėjas-1
Masažuotojas-4
Apskaitininkas-3
Floristinių kompozicijų kūrėjas-8
Suvirintojas dujomis-1

Lapkričio mėnesį

Siunčiu Jums, lapkričio mėnesio baigusiuosius:
Auklė-socialinio darbuotojo padėjėja-1
Betonuotojas-3
Fasadų apšiltintojas-1
Dažymo darbai-1
Pardavėjas-2
Plataus profilio kirpėjas-2
Vyrų kirpėjas-3
Masažuotojas-5
Bendrų socialinių paslaugų teikimas-3
Tvarkos virtuvėje palaikymas-1
Apskaitininkas-2
Proginė floristika-1
Gėlių komponuotojas -16
Socialinės priežiūros paslaugų teikimas-1
Įmonės darbo organizatorius-1
Darbo su suaugusiais asmenimis bei jų šeimomis patiriančiomis socialinę riziką priežiūros, mokymo programa-2

Gruodžio mėnesį

Betonuotojas-2
Pardavėjas-1
Kambarių tvarkytojas-1
Plataus profilio kirpėjas-2
Gydomojo masažo atlikimas-1
Bendrų socialinių paslaugų teikimas-12
Floristas-gėlių pardavėjas-1
Floristinių kompozicijų kūrimas-8
Darbo su suaugusiais asmenimis bei jų šeimomis patiriančiomis socialinę riziką priežiūros, mokymo programa-7
Mūrininkas-1
Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis-2
Santechnikas-2

Dėl parengtų specialistų kreiptis
tel.: (8 46) 367044, 8 652 05045

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 2018 m. parengtų specialistų pasiūla

Sausio mėnesį

Lankomosios priežiūros darbuotojas 4
Įmonių darbo organizatorius 1
Manikiūrininkas 5
Virėjas 1
Suvirinimas elektra MIG MAG 1
Suvirinimas TIG būdu 1
Slaugytojo padėjėjas 6
Socialinio darbuotojo padėjėjas 5
Kompiuterių operatorius 5
Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos tobulinimo ir atnaujinimo 2

Vasario mėnesį

Manikiūrininkas 1
Auklė socialinio darbuotojo padėjėja 4
Virėjas 4
Kompiuterio vartojimo pagrindai 4
Suvirinimas TIG būdu 1
Slaugytojo padėjėjas 5
Socialinių paslaugų teikėjas 1
Floristas-gėlių pardavėjas 3
Socialinių paslaugų teikėjas 1
Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos tobulinimas ir atnaujinimas 2
Dekoratyvinė kosmetika  2
Plataus profilio kirpėjas 1
Pagalbinis virtuvės darbuotojas 1
Socialinio darbuotojo padėjėjas 16
Informacija atnaujinta 2018-03-05

Kovo mėnesį

Virėjas 2
Kompiuterio vartojimo pagrindai 5
Suvirinimas TIG būdu 1
Slaugytojo padėjėjas 15
Floristas-gėlių pardavėjas 1
Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos tobulinimas ir atnaujinimas 1
Dekoratyvinė kosmetika 3
Plataus profilio kirpėjas 1
Socialinio darbuotojo padėjėjas 30
Gėlių komponuotojas 1
Plytelių klojėjas 1
Rankų, kojų priežiūros specialistas 5
Masažuotojas 6
Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis 4
Apskaitininkas 3
Įmonės darbo organizatorius 14

Balandžio mėnesį

Virėjas 2
Kompiuterių operatorius 4
Suvirinimas TIG būdu 2
Suvirtintojas MIG/MAG 2
Slaugytojo padėjėjas 34
Floristas-gėlių pardavėjas 4
Plataus profilio kirpėjas 5
Dekoratyvinė kosmetika 3
Socialinio darbuotojo padėjėjas 19
Pynėjas iš vytelių 2
Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis 4
Apskaitininkas 6
Įmonės darbo organizatorius 6
Santechnikas 2
Stalius 6
Pardavėjas 5
Valytojas 29
Pagalbinis virtuvės darbuotojas 13
Manikiūrininkas 3

Gegužės mėnesį

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa 1
Kompiuterio vartojimo pagrindai 6
Slaugytojo padėjėjo mokymo programa 3
Auklės-socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa 10
Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa 2
Suvirinimas elektra pusautomačiais (MIG, MAG) apsauginių dujų aplinkoje 2
Plataus profilio kirpėjo mokymo programa 1
Pardavėjo konsultanto 1
Plataus profilio kirpėjo mokymo programa 1
Kompiuterių operatoriaus mokymo programa 1
Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa 6
Lankomosios priežiūros darbuotojo mokymo programa 1
Virėjo kvalifikacijos tobulinimo programa 1
Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa 1
Pynėjo iš vytelių mokymo programa 1
Apdailininko mokymo programa 2
Socialinių paslaugų teikėjo mokymo programa 1
Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa 5

Birželio mėnesį

Administracijos darbuotojo mokymo programa 4
Fasadų apšiltintojo mokymo programa 2
Kompiuterio vartojimo pagrindai 2
Manikiūrininko mokymo programa 1
Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa 1
Pardavėjo mokymo programa 15
Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos atnaujinimo ir tobulinimo programa 1
Plataus profilio kirpėjo mokymo programa 1
Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa 1
Slaugytojo padėjėjo mokymo programa 9
Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa 12
Suvirintojo elektra mokymo programa 2
Valytojo mokymo programa 1

Liepos mėnesį

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa 3
Kompiuterių operatoriaus mokymo programa 2
Apskaitininko mokymo programa 12
Staliaus mokymo programa 3
Kompiuterių operatoriaus mokymo programa 1
Apdailininko mokymo programa 1
Masažuotojo mokymo programa 8
Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa 7
Kasininko pardavėjo mokymo programa 1
Pastatų apšiltintojo mokymo programa 2
Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos atnaujinimo ir tobulinimo programa 1
Rankų ir kojų priežiūros specialisto mokymo programa 1
Socialinių paslaugų teikėjo mokymo programa 1
Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa 4
Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programa 3
Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa 1
Tinkuotojo neformali mokymo programa 2
Pardavėjo mokymo programa 1

Rugpjūčio mėnesį

Kompiuterių operatoriaus mokymo programa 11
Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa 1
Santechniko mokymo programa  4
Slaugytojo padėjėjo mokymo programa 29
Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa 11
Pastatų apšiltintojo mokymo programa 4
Fasadų apšiltintojo mokymo programa 1
Pardavėjo mokymo programa 2
Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa 10
Auklė-socialinio darbuotojo padėjėja 9
Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis 16
Manikiūrininko mokymo programa 6
Vytelių pynėjo mokymo programa 1
Valytojo mokymo programa  4
Administracijos darbuotojo mokymo programa 1

Rugsėjo mėnesį

Valytojas 2
Želdynų prižiūrėtojas 6
Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos tobulinimo ir palaikymo programa 1
Biuro darbo organizatorius 3
Pardavėjas 2
Vyrų kirpėjas 1
Slaugytojo padėjėjas 6
Įmonės darbo organizatorius 2
Suvirinimas TIG būdu 3
Stalius 2
Baldžius 1
Floristas-gėlių pardavėjas 4
Lankomosios priežiūros darbuotojas 1
Kompiuterio vartojimo pagrindai 1
Apdailininkas 4
Santechnikas 3
Grindų klojėjas 1

Spalio mėnesį

Valytojas 2
Biuro darbo organizatorius 1
Pardavėjas18
Vyrų kirpėjas 1
Manikiūrininkas 2
Plataus profilio kirpėjas 6
Slaugytojo padėjėjas 2
Įmonės darbo organizatorius 7
Suvirinimas TIG būdu 2
Stalius 3
Baldžius 1
Mūrininkas 1
Plytelių klojėjas 1
Floristas-gėlių pardavėjas 3
Santechnikas 4
Suvirintojas elektra 1
Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis 1
Viešbučio kambarinė 1
Kompiuterių operatorius 4
Socialinių paslaugų teikėjas 1
Virėjas 2
Konditeris 3
Dekoratyvinė kosmetika 3
Masažuotojas 5
Auklė-socialinio darbuotojo padėjėja 9
Socialinio darbuotojo padėjėjas 21
Prekybinės salės darbuotojas 1
Apskaitininkas 3

Lapkričio mėnesį

Biuro darbo organizatorius 4
Administracijos darbuotojas 2
Manikiūrininkas 1
Skardininkas 1
Plataus profilio kirpėjas 1
Slaugytojo padėjėjas 12
Kompiuterių operatorius 6
Virėjas 1
Socialinio darbuotojo padėjėjas 4

Gruodžio mėnesį

Plataus profilio kirpėjas 2
Plataus profilio kirpėjo kvalifikacijos tobulinimas 1
Slaugytojo padėjėjas 4
Virėjas 3
Konditeris 1
Socialinio darbuotojo padėjėjas 18
Įmonės darbo organizatorius 7
Lankomosios priežiūros darbuotojas 2
Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis 9
Suvirintojas elektra TG būdu 1
Masažo pagrindai 4
Pardavėjas 3

Dėl parengtų specialistų kreiptis
tel.: (8 46) 367044, 8 652 05045

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 2017 m. parengtų specialistų pasiūla

Sausio mėnesį

Vizažistai 2
Socialinio darbuotojo padėjėjai 43
Valytojai 9
Lankomosios priežiūros darbuotojai 2
Manikiūrininkai 6
Slaugytojo padėjėjai 10
Apskaitininkai 5

Vasario mėnesį

Vizažistai 4
Socialinio darbuotojo padėjėjai 20
Valytojai 5
Lankomosios priežiūros darbuotojai 1
Manikiūrininkai 4
Slaugytojo padėjėjai 15
Metalo suvirintojai 15
Santechnikai 6
Prekybinės salės darbuotojai 3
Pardavėjai 2
Plataus profilio kirpėjai 5

Kovo mėnesį

Vizažistai 2
Floristai-gėlių pardavėjai 6
Įmonės darbo organizatoriai 2
Manikiūrininkai 2
Metalo suvirintojai 10
Pagalbiniai virtuvės darbuotojai 4
Prekybinės salės darbuotojai 4
Santechnikai 6

Balandžio mėnesį

Administracijos darbuotojai 1
Apdailininkai 4
Auklės- socialinio darbuotojo padėjėjai 5
Barmenai 2
Kompiuterio vartotojai 21
Masažuotojai 2
Socialinio darbuotojo padėjėjai 10

Gegužės mėnesį

Apskaitininkai 3
Vizažistai 4
Floristai-gėlių pardavėjai 7

Birželio mėnesį

Kompiuterio operatoriai 5
Kasininkas-pardavėjas 1
Konditeriai 2
Lankomosios priežiūros darbuotojai 5

Liepos mėnesį

Manikiūristai 8
Metalo suvirintojai bei pjaustytojai elektra ir dujomis 9
Plataus profilio kirpėjai 11
Pagalbiniai virtuvės darbuotojai 5
Santechnikai 7
Slaugytojo padėjėjai 30
Valytojai 15

Rugpjūčio mėnesį

Valytojas 13
Auklė 1
Manikiūrininkas 1
Aukė-socialinio darbuotojo padėjėja 3
Apskaitininkas 4
Plataus profilio kirpėjas 1
Dekoratyvinė kosmetika 3
Suvirintojas elektra 1
Slaugytojo padėjėjas 8
Pagalbinis virtuvės darbuotojas 2
Administracijos darbuotojas 1
Stalius 2
Prekybinės salės darbuotojas 2
Kompiuterio vartojimo pagrindai 2
Kompiuterių operatorius 4
Socialinio darbuotojo padėjėjas 6
Suvirinimas elektra pusautomačiais (MIG MAG) apsauginių dujų aplinkoje 4
Suvirinimas elektra TIG būdu 2
Floristas-gėlių pardavėjas 8

Rugsėjo mėnesį

Santechnikas 8
Plataus profilio kirpėjas 7
Manikiūrininkas 3
Slaugytojo padėjėjas 13
Socialinių paslaugų teikėjas 2
Socialinio darbuotojo padėjėjas 2
Lankomosios priežiūros darbuotojas  4
Stalius 2
Baldžius 4
Apdailininkas  2
Rankų ir kojų priežiūros  specialistas 1
Floristas-gėlių pardavėjas 3
Verslo organizatorius 1
Įmonės darbo organizatorius 6
Virėjas 3
Suvirintojas elektra pusautomačiais ( MIG MAG) 2

Spalio mėnesį

Socialinio darbuotojo padėjėjas 18
Apdailininkas 2
Valytojas 1
Socialinio darbuotojo padėjėjas 1
Kompiuterių operatorius 8
Pagalbinis virtuvės darbuotojas 1
Auklė-socialinio darbuotojo padėjėja 4
Virėjas 1
Pardavėjas 4
Manikiūrininkas 1
Slaugytojo padėjėjas 5

Lapkričio mėnesį

Įmonės darbo organizatorius 6
Konditeris 2
Auklė-socialinio darbuotojo padėjėja 1
Socialinio darbuotojo padėjėjas 15
Kompiuterio vartojimo pagrindai 3
Virėjas 2
Masažuotojas 2
Plataus profilio kirpėjas 5
Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis 10
Apdailininkas 1
Lankomosios priežiūros darbuotojas 3

Gruodžio mėnesį

Socialinio darbuotojo padėjėjas 11
Kompiuterių operatorius 6
Plataus profilio kirpėjas 1
Slaugytojo padėjėjas 10
Rankų ir kojų priežiūros specialistas 2
Valytojas 10
Gėlių komponuotojas 1
Floristas-gėlių pardavėjas 7
Pagalbinis virtuvės darbuotojas 1
Socialinių paslaugų teikėjas 1
Kompiuterio vartojimo pagrindai 12
Apskaitininkas 11
Suvirinimas elektra TIG būdu 2
Suvirinimas elektra MIG MAG 2
Pardavėjas 1

Informacija atnaujinta 2017-12-29

Dėl parengtų specialistų kontaktų kreiptis
tel.: (8 46) 36 70 44, 8 652 05045

Klausimynas darbdaviams

 

Šiuo metu atliekant mūsų profesinio mokymo įstaigos teikiamų profesinio mokymo paslaugų efektyvumo, rezultatyvumo ir kokybės tyrimą, kviečiame ir Jus dalyvauti apklausoje, kurios rezultatai bus ypatingai reikšmingi, siekiant nustatyti problemines mūsų įstaigos veiklos sritis bei identifikuoti galimus šių problemų sprendimus.