Distance learning

Valdybos posėdžio išrašas

2017 m. vasario 13 d. patvirtinta Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro narystė Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM)  asociacijoje.

Tobulėjančios informacinės ir komunikacinės technologijos išplečia galimybes išsi­lavinimą įgyti nuotoliniu būdu. Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją, dėstytoją skiria atstumas ir / ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavi­mas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis techno­logijomis (IKT). Pagal mokymosi laiką nuotolinis mokymasis skirstomas į tris rūšis. Nuotolinis mokymasis, kuris vyksta fiksuotu laiku ir kartais tam tikroje vietoje, pa­vyzdžiui, naudojant vaizdo ar garso konferencijų būdą, vadinamas sinchroniniu. Asinchroninis nuotolinis mokymasis vyksta bet kur ir bet kuriuo metu, bendrau­jama naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar paprastu paštu. Asinchroninio nuotolinio mokymosi metu lengviau suderinti darbo, šeimos reikalus ir mokymąsi. Mišriajame nuotoliniame mokyme yra sinchroninio ir asinch­roninio mokymosi elementų (Simonson, Smaldino, Albright, Zvacek, 2008).

Nuotolinis mokymasis naudingiausias asmenims, kurie:

  • negali atvykti į mokymo įstaigą;
  • dirba ir nori tobulinti ar įgyti kvalifikaciją, laipsnį;
  • daug keliauja (siekia karjeros sporte, muzikoje ar mene);
  • gydosi ligoninėje ar sanatorijoje;
  • yra labai gabūs;
  • turi specifinių psichologinių bendravimo problemų ir kt.

Informacija atnaujinta  2017-02-15