Library

Biblioteka – atviras švietimo informacijos centras.

Bibliotekos tikslai:
Kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą literatūrą.
Diegti naujas informacines technologijas.
Sudaryti jaukią aplinką ir geras sąlygas lankytojams.