Gimnazijos skyrius

Mokiniai, siekiantys įgyti profesiją ir pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą I, II, III, IV gimnazijos skyriaus klasėse mokosi pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, chemijos, fizikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, bendrosios kūno kultūros, etikos ir profesijos dalykų. Išlaikę mokyklinius/valstybinius brandos egzaminus ir sėkmingai baigę III ir IV gimnazijos klasių programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą. Dalyvavę pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime ir sėkmingai baigę II gimnazijos klasę, mokiniai gauna pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų, praktinių įgūdžių įgyja įvairiose Klaipėdos miesto, respublikos arba užsienio šalių įmonėse, išlaiko asmens kompetencijų įvertinimo egzaminus, įgyja specialybės diplomą. Mokymasis Centro gimnazijos skyriuje priimtinas tiems mokiniams, kurie turi aiškų gyvenimo tikslą įgyti konkrečią specialybę ir toliau tęsti tikslines studijas kolegijose.

Kontaktai:
Skyriaus vedėja Jolanta Bojorovienė
El. p. jolanta.bojoroviene@klaipedosgpmc.lt
Tel. +370 618 78671
Taikos pr. 67, Klaipėda 94112, Lietuva

 

Gimnazijos skyriaus mokiniams suteikiama galimybė įgyti B kategorijos vairavimo teises.